Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 Yannankerano Kaaˈlitannota Hundi Hayyo

Yaaddinoonte

Yaaddinoonte

QULLAAWU MAXAAFI BIDDISHSHA: “Heeshshoˈne daafira yaada agurre.”—Maatewoosi 6:25.

Togo yaa mayyaate? Yesuusi togo yee coyiˈrinohu Ilaalu Sibikatesi yannaraati. Qullaawu Maxaafi tiro amadinohu mittu maxaafi “yaada” yaannohu Girikete qaali “anga ajjannonke yannara, hudiˈneemmo wotenna heeshshonke giddo wolu qarri tuncu yaannonke yannara macciishshantannonke hedo” ikkitinota xawisino. Roore wote yaachishannonkehu albillitte ikkanno yine hendeemmo coyeeti. Hige maalaamittete hasiisannonkeri daafiranna banxeemmo manni keeraanchimma daafira yaadanke nooreeti. (Filiphisiyusi 2:20) Yesuusi rosaanosira “horonta yaaddinoonte” yii yannara insa quwa saˈe yaada agurtanno gede amaalanni no; gaˈara quwa saˈne yaadanke techo afiˈneemmo hagiirre huntara dandiitanno.—Maatewoosi 6:31, 34.

Tini amaale yannankera kaaˈlitanno? Yesuusi uyino amaale harunsanke hayyote. Mayira? Mite xiinxallo mannu lowo geeshsha yaadanno yannara simpatatiki yinanni nerve agurtukkinni loossannotanna tini qolte “keeraanchimmate qarra lawishshaho, mada, wodanu xibbanna asimete xibba” kalaqqannota huwachishshino.

Yesuusi yaada hasiissannonkekki korkaata xawise kulino: Yaande abbineemmori dino. Yesuusi “Kiˈne giddo yaaddotenni dirisi aana mitte cigile lexxa dandaannohu nooni?” yee xaˈmino. (Maatewoosi 6:27) Yaada heeshshonke seedissannota agurina dirinke aana mitto sokonda nafa leddara didandiitanno. Qoleno mittu coyi duuchanka wote ninke yaandoommo gede diˈˈikkanno. Mittu fullahaanchi tenne hajo lainohunni togo yiino: “Albillittete daafira yaada beebba daafurate; qoleno albillittete daafira yaandeemmo coyi duucha wote ninke yaandoommo geeshsha bushinoha ikka hoogara dandaanno.”

Ikkina yaada agura dandiineemmohu hiittoonniiti? Umihunni, Magano addaxxineeti. Maganu ceate sagale aanninna awawa biifise uddisiisanni heeˈre, heeshshonsa giddo ayyaanaamittete coye balaxisiisanno mannira hasiisannonsare diaannonsa? (Maatewoosi 6:25, 26, 28-30) Layinkihunni, albillittete daafira yaada agurreeti. Yesuusi togo yiino: “Gaˈa daafira horonta yaaddinoonte; korkaatuno gaˈara umisihu yaachishanno coyi noosi.” “Mittu mittunku barrira umisihu gari qarri noosi” yiniro sumuu diyaatto?—Maatewoosi 6:34.

Yesuusi amaale harunsine keeraanchimmanke agadha dandiineemmo. Hakkiinnino sae, tenne assinummoro Qullaawu Maxaafi “Maganu salaame” yee woshshannota giddiidi harshammo afiˈneemmo.—Filiphisiyusi 4:6, 7.