Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

AGAROOSHSHU SHAE—XIINXALLOTE ITTIME Badheessa 2016 | Yesuusi Qarraminohunna Reyinohu Mayiraati?

Tini ittime Onkoleessa 2 kayise Onkoleessa 29, 2016 geeshsha xiinxallinannita xiinxallote birxichuwa amaddinote.

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Isi Kuni Addanka Ikkinoreeti?

Wongeelu giddo noota Yesuusire kultanno xagge ikkinoreeti yine ammannanni gede assannori maati?

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Yesuusi Qarraminohunna Reyinohu Mayiraati?

Isi reyasi atera kaaˈlitannohehu hiittoonniiti?

Masaalaanote Faale Hadhe

Hiziqeeli, Ermiyaasinna Hose lawishshi daafurreemmo, hexxo mudhineemmonna qarrisanno looso uyinanninke yannara kaaˈlankera dandaanno.

Wedella—Cuuamate Qixxaabbinoonni?

Doorsha doodhate sase xaˈmuwa kaaˈlitannohe.

Wedella—Cuuamate Qixxaawa Dandiitinannihu Hiittoonniiti?

Qixxaawoottotanna teˈee afalla hoogitto? Woy ati cuuama hasidhe heedheenna annikkinna amakki keeshsha hasiissannohehu gede ikkella macciishshaminsa?

Kiristaanu Mittimmanke Kaajjitanno Gede Kaaˈla Dandaattohu Hiittoonniiti?

Ajuujate maxaafi fooliishsho 9 giddo kulloonni ajuuja mittimmanke hasiissannohu mayiraatiro luphi assite kultanno.

Yihowa Mannasi Heeshshote Doogo Aana Massaganno

Yihowa biddishsha aankera hasiˈneemmota leellisha dandiineemmohu hiittoonniiti?

ANCIENT WISDOM FOR MODERN LIVING

Yaaddinoonte

Yesuusi yaandeemmokki gede calla ikkikkinni tenne assa dandiineemmo garano kulino.

Qullaawu Maxaafi Mayyaanno?

Daawuloosi waajja hasiissannohe?