Biˈree waro giira bayichunni bayicho haaˈne haˈnannihu hiittoonniiti?

KALAQAMA 22:6 (NW) aana Abirihaami kakkalo shiqishate xeerto gobba haˈri yannara, haˈrate qixxaawino gara togo yine kulloonni: “Konnira Abirihaami shilqote kakkalo shiqishate horoonsiˈnanni haqqe haare Yisihaaqira duhisiisi. Hakkiinnino isi anga giiranna billawa haaˈreenna lamunku hadhu.”

Hundi yannara mannu giira ma garinni kayisiˈrannoro Qullaawa Borro kultannori dino. Mittu fullahaanchi Abirihaaminna Yisihaaqi bubbanni noo giira xoˈukkinni “seeda doogo haadhe haˈra didandiitanno” yiino. Konni daafira, konni qummeeshshira kulloonniri giira kayisiˈrate horoonsiˈnanni uduunnicho ikkara dandaanno.

Wolootu kayinni hundi yannara giira kayisiˈra shota ikkitinokkita coyidhanno. Hatte yannara mannu giira kayisiˈrate woˈnaalantenni dandaamannonsaha ikkiro olliichinsawiinni kashilo adhe giidha doodhanno. Konni daafira, lowo fullahaano Abirihaami giira adhe haˈrino yinoonnihu bero gede hashsha giirroonni giira aaninni kashilo mitirira, lawishshaho xiltaame shaate gedeerichira wore kasaho sutaasincho gane rarraase adhe haˈrinota kulate ikkara dandaanno yite heddanno. (Isa. 30:14) Konni garinni haaˈne haˈnanni kashilo horoonsiˈne, seeda doogo haˈnanni wote hasiˈni yannara kashee woy qaxaware worre giira kayisa dandiinanni.