AGAROOSHSHU SHAE—XIINXALLOTE ITTIME Ammajje 2019

Tini ittime, Dotteessa 8nni kayise Onkoleessa 5, 2019 geeshsha xiinxallinanni birxichuwa amaddino.

Minshe Nookkire Ikkitine Heedhe!

Minshe nookkire ikkate yaa mayyaate? Minshe nookkire ikkine heeˈra dandiineemmohu hiittoonniiti?

Yihowa Hagiidhanno Gede Jooguulle Ikke

Joongille leellisha lainohunni Musenna Yesuusi dancha lawishsha ikkitinonkehu hiittoonniiti? Xaa yannara jooga ikka mayi horo afidhino?

Galanteemmore Ikka Hasiissannonkehu Mayiraati?

Woloota galata lainohunni Yihowa, Yesuusi, dhiigu amadinosihu Samaariyu manchi lawishshinni maa ronseemmo?

Yihowa Hundi Israeelera Baxillenna Taashsho Leellishinohu Hiittoonniiti?

Muse Seeri Maganoho baxillunna taashshote daafira noosi lao leellishannohu hiittoonniiti?

HEESHSHOTE XAGGE

Ayyaanaamittete Xiinxoˈya Lateemmo Gede Assitinoe

Settawo meddi yaanno diro Yihowara ammaname soqqaminohu roduu Wudiworzi Miilsita heeshshote xagge nabbawatto gede koyinsoommohe.

Ate Tenne Afootto?

Xaadu mine horoonsiˈra hananfoonnihu hiittoonniiti?