Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Nabbawaano Xaˈmitanno Xaˈmo

Nabbawaano Xaˈmitanno Xaˈmo

Soqqamaasinchu Phaawuloosi Yihowa “wolqaˈnera aleenni ikkitino jifama iillitaˈnera wore dilaˈˈanno” yee borreessino. (1 Qor. 10:13) Togo yaa Yihowa wolqanke lae hakkuyi gedensaanni iillannonke qarra dooranno yaate?

Hatto yine heda afidhino qarra hanni hedi. Beettosi shiiˈrinohu mittu rodii togo yee xaˈmino: ‘Yihowa aninna galteˈya qaaqqinke reyo cinca dandiineemmota balaxe laeeti kuni coyi ikkara fajjinohu? Kuni coyi ikkinohu isi, insa konne coye cinca dandiitanno yee murino daafiraati?’ Yihowa heeshshonke giddo iillannonkeha mitto mittonka coye illaallisannohu gede assine hendeemmo gede assannonkehu ikkadu korkaati no?

Phaawuloosi 1 Qorontoosi 10:13 borreessinori daafira seekkine xiinxallanke, togo yine ammanneemmo gede assitannonke: Yihowa wolqanke woy qarra cincate dandoonke balaxe lae, hakkuyi gedensaanni iillannonke qarra dooranno yineemmo gede assitannonketi Qullaawa Borro taje dino. Togo yineemmo gede assannonkeha hanni shoole korkaata laˈno.

Umihunni, Yihowa doodhate dandoo uyinonke. Isi heeshshonke giddo assineemmo coye uminke doodhinammora hasiˈranno. (Mar. 30:19, 20; Iya. 24:15) Gara ikkitino doogo doodhinumoro, Yihowa massagankera wodhineemmo. (Law. 16:9) Gara ikkitinokki doogo doodhinummoro kayinni, dagguta adha hasiissannonke. (Gal. 6:7) Yihowa iillannonke qarra umisi doorannoha ikkoommero, tini doodhate dandoonke kada diˈˈikkitanno?

Layinkihunni, Yihowa “yannanna hendoonnikki ikkito” abbitannori iillannonkekki gede diassanno. (Ros. 9:11NW) Buutote dano woy qarri iillannonkehu, busha yannara busha bayicho marroommohura ikkara dandaanno. Yesuusi kinchu huxxi aanaho toeenna reyinohu 18 mannira iillitino danore coyiˈrino; isi hakko mannira dano iillitanno gede assinohu Magano ikkinokkita coyiˈrino. (Luq. 13:1-5) Maganu dano iillitanno yannara reyannohanna gatanno manna balaxe doorino yine heda soˈro diˈˈikkitanno?

TSayikkihunni, mittu mittunku Maganoho ammanama hasiissannonke. Sheexaanu, Yihowara soqqantannori baalu, qarru iillannonsa wote Isira ammaname diheeˈranno yee coyiˈrinota qaagi. (Iyo. 1:9-11; 2:4; Aju. 12:10) Yihowa kuni qarri insara wolqansara aleenni ikkinoho yee iillannonkekki gede assannoha ikkiro,  Sheexaanu Maganoho uminke horora yine soqqammeemmohu gede asse coyiˈrinoti gara dilabbanno?

Shoolkihunni, Yihowa heeshshonke giddo ikkannoha mitto mittonka coye afa hasiissannosi yaa diˈˈikkino. Maganu heeshshonke giddo iillannonke qarra balaxe dooranno yine heda, isi albillittete heeshshonke giddo ikkannoha mitto mittonka coye afa hasiissannosi yaate gedeeti. Ikkollana, Qullaawa Borro hatto diyitanno. Maganu albillitte ikkannore afa dandaannoti egennantinote. (Isa. 46:10) Ikkirono, Qullaawu Maxaafi leellishannonte gede Maganu albillitte ikkannore afate dandoosi horoonsiˈrannohu hasiˈranno woteeti. (Kal. 18:20, 21; 22:12) Isi albillittete ikkannore afate dandoosi, doodhate dandoo uyinonketa hedanni horoonsiˈranno. Maganu doodhate dandoonke ayirrisanno hattono dandoosi doogimale dihoroonsiˈranno yine heda digaraho?—Mar. 32:4; 2 Qor. 3:17.

Ikkina, Phaawuloosi “Maganu . . . wolqaˈnera aleenni ikkitino jifama iillitaˈnera wore dilaˈˈanno” yiinohu mayyaateeti? Phaawuloosi konni qummeeshshi giddo kulanni noohu Yihowa qarru iillara albaanni ikkikkinni, qarru iille noo yannara assannoreeti. * Isi, yiinori heeshshonke giddo aye qarri iillinkerono, Yihowa addaxxineemmoha ikkiro, qarra dandiine heeˈneemmo gede kaaˈlannonke. (Far. 55:22) Phaawuloosi togo yiinohu mayiraatiro huwatate hanni lame korkaata laˈno.

Umihunni, iillannonke qarri ‘mannaho iillinokkiha’ diˈˈikkino. Hatto yaa iillannonke qarri wolu mannirano iille egenninoho yaate. Togoo qarri Magano addaxxinummoro wolqankera aleenni diˈˈikkanno. (1 Phe. 5:8, 9) Phaawuloosi 1 Qorontoosi 10:13 qooxeessira Israeelete halalla iillinonsa fonqolo qummi assino. (1 Qor. 10:6-11) Insara iillinonsa fonqoli mannu wolqara aliidiha woy ammanaminohu Israeelete mannira aleenni ikkinoha diˈˈikkinoho. Phaawuloosi “insa giddo gamisu woy mitu” hajajama gibbinota shoole hige qummi assino. Mitu Israeelete manni Magano addaxxa hooginohura busha yortonsara qeelamino; tini dadillissannote.

Layinkihunni, “Maganu ammanaminoho.” Maganu mannasi amadino gara kultanno xagge, ‘baxxannosirenna hajajosi agadhitannore’ hegere geeshsha baxannonsata leellishshanno. (Mar. 7:9) Qoleno, tini dhagge Maganu ayewoteno eino qaale wonshannota leellishshanno. (Iya. 23:14) Iso baxxannorinna isira hajajantannori Yihowa konni albaanni ammaname assinore kultanno xagge laˈe, qarru iillannonsa yannara isi assate einota lame hexxo wonshannota ammana dandiitanno: (1) Iillannonsa qarri batiˈre wolqansa aleenni higa geeshsha sammi diyaanno; (2) isi qarru yannara ‘fultanno doogo qixxeessannonsa.’

Yihowa “qarrinke baalu giddo jawaachishannonke”

Yihowa qarru yannara addaxxitannosirira fultanno doogo qixxeessannohu hiittoonniiti? Isi qarra hoola dandaanno. Ikkollana, Phaawuloosi “[Yihowa] cincitine saˈˈa dandiitinanni gede fultinanni doogo qixxeessannoˈne” yiinota qaagi. Isi roore wote ‘doogo qixxeessannonkehu,’ qarra dandiine heeˈneemmo gede hasiissannonke kaaˈlo oyeti. Hanni Yihowa tenne assannota mite doogga laˈno:

  • “Isi qarrinke baalu giddo jawaachishannonke.” (2 Qor. 1:3, 4) Yihowa Qaalisi, qullaawu ayyaanisinna ammanamino borojjichi qixxeessannonkete ayyaanaamittete sagale widoonni surrenke, wodanankenna giddonke gabbi assanno.—Mat. 24:45, NW; Yoh. 14:16; Rom. 15:4.

  • Isi qullaawu ayyaanisinni biddishsha aannonke. (Yoh. 14:26) Qullaawu ayyaani fonqolu iillannonke wote Qullaawu Maxaafi xaggenna xintu seerubba qaangeemmo gede, hattono assa hasiissannonkere huwanteemmo gede kaaˈlankera dandaanno.

  • Isi sokkaasinesi widoonni kaaˈlannonke.—Ibi. 1:14.

  • Isi ammanate roduuwinke mitore coyidhe woy assite ‘jawaachishshannonke’ gede asse kaaˈlankera dandaanno.—Qol. 4:11.

Ikkina, Phaawuloosi 1 Qorontoosi 10:13 borreessinorinni maa ronseemmo? Yihowa iillannonke qarra didooranno. Ikkollana, qarru iillannonke wote, isi aane noore assannonketa dihuluullammeemmo: Yihowa addaxxineemmoha ikkiro, isi iillannonke qarri wolqankera aleenni ikka geeshsha sammi yee dilaˈˈanno; qoleno cinca dandiineemmo gede duucha wote fulleemmo furcho qixxeessannonke. Tenne afa addinta sheshifachishshannote!

^ GUFO 2 Jifama yine tirroonnihu Giriikete qaali “fonqolo woy qarra” leellishannoha ikkara dandaanno.