Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Qaagatto?

Qaagatto?

Tayixeta 2019nnita Agarooshshu Shae metseetta horoonsidhe aante noo xaˈmuwara dawaro qola dandaatto?

Yihowa “Ate shinara seekkinoonni bagadi shuffanno” yee eino qaali mayi tiro afiˈrino? (Isa. 54:17)

Mitte gimbe wolqaataame wishonni agartannonkente gede, Yihowano ‘diinu foorarinni’ agarannonke. (Isa. 25:4, 5) Diinnanke geedote gawajjo iillishshankera didandiitanno.—w19.01, qoola 6-7.

Maganu Kanaani mannanna finqila Israeelete daga qorichishino gari, taashshosi leellishannohu hiittoonniiti?

Maganu foortannorira, hattono meentonna qaaqquulle miccannorira yoo yiino. Isi, dagasi isira hajajantannohanna woloota xiibbannokkiha ikkiro maassiˈrannonsa.—w19.02, qoola 22-23.

Yihowa Farciˈraasincho ikkinokki manchi huuccanno woyite maa assa hasiissannonke?

Togoo yannara, ayirrinyunni sammi yaa dandiineemmo; ikkollana “hamiiˈni” diyineemmo, hattono anga iima qolle dikayinseemmo. Ninke wodaninkenni huucciˈra dandiineemmo.—w19.03, qoola 31.

Qaaqquulle bushiisha mageeshshi cubbooti?

Qaaqquulle bushiisha insa, songo, gashshootenna Magano baddalate. Songote cimeeyye, qaaqquulle bushiishino yinoonni mancho gashshaanote kulle yitanno higge ayirrissanno.—w19.05, qoola 9-10.

Hedonke haaroonsiˈra woy biddi assiˈra dandiineemmohu hiittoonniiti?

Sase coye assa hasiissannonke: Yihowa huucciˈra, hedonke biddi assiˈrate mixiˈne hiinca, hattono jaalla qorophine doodha.—w19.06, qoola 11.

Dartu iillannonke woyitira xaanni qixxaawa dandiineemmohu hiittoonniiti?

Yihowa ledo noonke jaalooma kaajjishiˈno. Isi baxannonketanna horo tuge agurannonkekkita addaxxino. Qullaawa Maxaafa barru baala nabbambo, hattono huuccatto ganyine assiˈno. Baxissannonke qummeeshshuwanna ayyaanaamittete faarso wodanaho wodhino.—w19.07, qoola 2-4.

Maatenke miilla gattanno gede kaaˈlate maa assa dandiineemmo?

Hedonsa huwatate woˈnaala, amanyootinkenni dancha lawishsha ikka, hattono cincineemmorenna hayyoota ikka hasiissannonke.—w19.08, qoola 15-17.

Yesuusi Maatewoosi 11:28 coyiˈrino garinni fooliishsho afiˈra dandiineemmohu hiittoonniiti?

Baxillaano aliidi laˈˈaano noonke, ledonke loossannori baalunkunni woyyitinoreeti, qoleno taalle nookki loosi noonke.—w19.09, qoola 23.

Maganu fajjosi wonshineemmo gede wolqanna hasatto aannonkehu hiittoonniiti? (Fil. 2:13)

Maganu Qaale nabbambeemmonna hiincineemmo woyite, isi fajjosi wonshineemmo gede wolqanna hasatto oye kaaˈlannonke. Qoleno dandoonke woyyeessiˈneemmo gede ayyaanasi aannonke.—w19.10, qoola 21.

Mitto coye doodhinammora albaanni maa assa hasiissannonke?

Assa hasiissannonkeha onte coye: Seekkite xiinxalli, hayyo afiˈrate huucciˈri, hakko coye doodhatto gede assinoheri maatiro hedi, mixo fushshiˈri, hattono quwa saˈooti.—w19.11, qoola 27-29.

‘Lubbo direyitanno’ yaanno rosi hanafinohu Sheexaanu Heewani soˈrisiisi yannaraatini?

Hatto dilawanno. Sheexaanu Heewanira reyitannota kulinose ikkinnina, maalise reyi gedensaanni reyitukki gattanno lubbo noota dikulinose. Kaphu roso rosiisanno manni Baote Wayinni digatino. ‘Lubbo direyitanno’ yaanno rosi hanafinohu, Maganu Baabeeli gimbe minanno manni uulla woˈmate billaallanno gede assara albaanni ikkikki digatino.—w19.12, qoola 15.