Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Nabbawaano Xaˈmitanno Xaˈmo

Nabbawaano Xaˈmitanno Xaˈmo

Qullaawu Maxaafi mitte hajo buuxate ajayi ajeenna lame naqaashshe hasiissannota kulanno. (Kir. 35:30; Mar. 17:6; 19:15; Mat. 18:16; 1 Xim. 5:19) Ikkollana, mittu manchi huuccantinota seemo beetto “katamu gobbaanni” amade bushiisheennase beetto raarturo, iso foorino yine xaˈminannitanna ise kayinni mittoreno assinannikkita Muse Seeri kulanno. Giddeesse bushiishinoseta farcidhanno naqaashshe nookkiha, ise agurre iso calla foorino yinannihu mayiraati?

Marro 22:25-27 nooti qara hedo, bushu hakko mancho ikkinota buuxissanni nooha diˈˈikkino; korkaatuno bushu iso ikkasi huluullammannire diafidhino. Kuni seeri, ise huntinori nookkita kulanni no. Hanni qooxeessaho noo hedo laˈno.

Marro 22:23, 24, mittu manchi huuccantino beetto ledo “katamu giddo” bushaawiro maa assa hasiissannoro kultanno. Hatto assiro, iso foorino yine yoo yinanni; korkaatuno huuccantino beetto mine assidhinohu gede assine laˈnanni. Hattenne beetto ma assinanniyya? Ise “katamu giddo heedhe iilleˈˈe yite [diraartino].” Raartoommero mannu macciishshe dode iillannose. Ise kayinni hatto diassitino. Hakko daafira, iseno foortino yine, lamenka busha assinanni.

Hakkiinni aane noo seeri kayinni togo yaanno: “Mittu manchi huuccantinota seemo beetto katamu gobbaanni afe wolqatenni uggiro, konne assoote assinohu isi callu reyona. Reyote iillishanno cubbo loossinokki daafira, hattenne seemo aana mittorichono assitinoonte. Kuni coyi olliichosi hedeweelcho dano tuge shiinohu ledo mittoho. Togo yinoonnihu, tenne beetto katamu gobbaanni amade ugginose daafiranna raarteenna nafa iille gatisannosehu nookki daafiraati.”—Mar. 22:25-27.

Togoo yannara yoo yitannori beetto kultannonsare ammantanno. Mayira? Korkaatuno, ise raartinoha ikkirono, iille gatisinosehu dino. Ise difoortino. Ikkollana, bushiishise manchi foorino; korkaatuno isi huuccantino beetto ‘wolqatenni ugge’ bushiishino.

Kuni seeri, roore anga beetto keeraancho ikkitinota xawisannoha ikkino daafira, bushiishi manchi foorinota calla kule aguranno. Yoo yitannori togoo “coye seekkite buuxxe” Maganu xawise kulino biddishshi ledo sumuu yitanno yoo yitannota addaxxa dandiineemmo.—Mar. 13:14; 17:4; Ful. 20:14.