Albiidi birxichira qummi assiniti Geeli minaannase shiidhe xissiisidhino xissonni sheshifata dandiitannokkiha lawinoseta laˈnoommo. Ikkollana, ise Maganu qaale einote haaro alamera Roobi galagale heeshshote heeˈranno yite agadhitanni no. Ise togo yitino: “Lowo geeshsha baxisannoe qummeeshshi Yohaannis Ajuuja 21:3, 4.” Qummeeshshu togo yaanno: “Maganu insa ledo heeˈranno; . . . hindiiddo baala illensanni feyanno; albi ikkito saˈino daafira reyo woy dadillu woy wiˈla woy shetto kunni kaˈa diheedhanno.”

Geeli togo yitino: “Kuni qummeeshshi kiˈanno hedo amadinoho. Baxxanno manna shiidhinorinna reyino manni galagale heeshshote heeˈrannota kultanno hexxo affinokkiri lowo geeshsha mararsitannoe.” Geeli woˈma yanna wongeelu looso loosse ammantannori ledo sumuu yaannore assitanni no; ise Maganu “reyo diheedhanno” yee uyino hexxo olliichisera kultanno.

‘Kuni horo diwoˈmannoreeti!’ yite hedattoha ikkara dandaanno. Hanni Iyyoobi yinanni manchi lawishsha laˈno. Isi reyote geeshsha iille gatino. (Iyyoobi 2:7) Iyyoobi hatte yannara reyo halchinoha ikkirono, Maganoho isi galagale uullate aana heeshshote heeˈranno gede assate wolqa noosita dihuluullamino. Isi togo yiino: ‘Jeennaatu giddo daheessite . . . woshshattoe, ani yee yeemmo; atino kalaqamakki ikkoommoha ane laˈˈate halchatto.’ (Iyyoobi 14:13, 15) Iyyoobi Maganu iso laˈˈate halchannotanna galagale heeshshote heeˈranno gede assannosita dihuluullamino.

Muli yanna giddo, Maganu uulla gannate ikkitanno yannara Iyyoobino wole kiirre gundannikki mannano reyotenni kayisanno. (Luqaasi 23:42, 43) Soqqamaasinete Looso 24:15, “Maganu cubbaataammanna keeraano reyotenni kayisanno” yitanno. Yesuusi togo yee buuxisinonke: “Waammate giddo noori huurosi macciishshitanno yanna daggannona, maalaˈlitinoonte.” (Yohaannisi 5:28, 29) Iyyoobi albillitte tini hexxo woˈmitanna laˈˈanno. Isira “anje wolqasi galagalte daggannosi,” hattono “manninaatisi bashshowa higanno.” (Iyyoobi 33:24, 25) Maganu qixxeessinote kaote qixxaawora diniqo noonsata leellishshannori albillitte uullate aana togoo atoote afidhanno.

Baxatto mancho shiiroottoha ikkiro, xaa geeshsha laˈnummori xissokki woˈmunni woˈma hawatto gede assannoheha ikka hoogara dandaanno. Ikkollana, Qullaawu Maxaafi giddo Maganu eino qaale hiincakki addu hexxonna jawaante afiˈratto gede kaaˈlitannohe.—1 Teselonqe 4:13.

Xisso dandiine heeˈnanni gara ledde afa hasiˈratto? Woy “Maganu bunshenna qarru heeˈrara fajjinohu mayiraati?” yite hedde egennootto? Qullaawu Maxaafi qolannota sheshifachishshannonna kaaˈlitanno dawaro afate jw.org yinanni webisayitenke daaˈˈati ballo.