Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae—Xiinxallote Ittime  |  Onkoleessa 2016

“Hadhine . . . Gosa Baala Rosaanoˈya Asse”

“Hadhine . . . Gosa Baala Rosaanoˈya Asse”

sa baala . . . cuuˈinanni rosaanoˈya assensa; hajajoommoˈnere baala assitanno gede rosiissensa.” —MAT. 28:19, 20.

FAARSO: 141, 97

1, 2. Yesuusi Maatewoosi 24:14 aana coyiˈrinori hiikkuri xaˈmuwa xaˈminanni gede assanno?

AMMAˈNONKE ledo sumuu yaanno manni woy effire giwannonke manni Yihowa Farciˈraasine gaamote deerrinni sabbakate loosinsanni egennantinota ammananno. Soqqamatto yannara xaadatto manni ammaˈnonke ledo sumuu yaannokkiha ikkiro nafa loonseemmo loosinni kainohunni ayirrisannonketa coyiˈranna macciishshoottoha ikkara dandaanno. Yesuusi Maganu Gashshootiha dancha duduwo uulla woˈmate sabbankannita balaxe coyiˈrino. (Mat. 24:14) Ikkina loonsanni heeˈnoommo loosi Yesuusi masaalo woˈmitanno gede assannoho yineemmohu mayiraati? Konne looso loonsanni heeˈnoommori ninkeeti yine hendummoro tini umonke jajateni?

2 Batinye ammaˈnote gaamo Wongeela woy dancha duduwo dudubbanni nooha lawannonsa. Ikkollana, sabbakate loosinsa uminsa dhagge kulatenni, beetekiristaanete rosiisatenni, televizhiinete, interneetete woy wolu xaadooshshu buusi widoonni pirogiraame sayisatenni sainoha diˈˈikkino. Wolootu qolte irdaata aa woy manna akkama woy roso rosiisa sabbakate loosi gede assite laˈanno. Yesuusi  rosaanosi loossara uyino loosi konneetini?

3. Maatewoosi 28:19, 20 aana noo hedo garinni Yesuusi harunsaano hiittenne shoole coyibba assa hasiissannonsa?

3 Yesuusi rosaano mannu insawa daara sammi yite agadhitinoni? Deeˈni! Yesuusi reyotenni kaihu gedensaanni lowo xibbe ikkitanno rosaanosi togo yee hajajino: “Hadhine gosa baala . . . cuuˈinanni rosaanoˈya assensa; hajajoommoˈnere baala assitanno gede rosiissensa.” (Mat. 28:19, 20) Konnira shoole coye assa hasiissanno. Insano, rosaano assa, cuuanna rosiisate; kayinni umo maa assa hasiissanno? Yesuusi ‘hadhe!’ yiino. Tenne hajajo lainohunni mittu Qullaawu Maxaafi fullahaanchi togo yiino: “‘Haˈra’ mittu mittunku ammaˈnino manchi loosanno loosooti; tenne assannohu doogo haˈre woy wuqiyanoose tayise sae ikkara dandaanno.—Mat. 10:7; Luq. 10:3.

4. ‘Manna woshshaandannire’ ikkate maa assa hasiissanno?

4 Yesuusi tenne hajajo uyinohu harunsaanosi callootinsa anna anna sabbakkanno gedeetinso, dancha duduwo mitteenni buusante dudubbanno gedeeti? Mittu manchi callisi ‘gosa baalate’ sabbake dandaannokkihura kuni loosi batinyu manni buusame qinaawino garinni loosannoho. Yesuusi rosaanosi ‘manna woshshaaddannore’ ikkitara koyisasi tenne leellishshanno. (Maatewoosi 4:18-22 nabbawi.) Isi kowiicho qummi assinoti qulxuˈme woshshaadate hayyo mittu manchi qulxuˈme amaxxate manxaqqote aana sagale wore qulxuˈme dagge itta geeshsha sammi yee agadhannota diˈˈikkitino. Hatteentenni, Yesuusi qummi assinoti lowo manni mitteenni buusame marawe horoonsiˈre woshshaadanno hayyooti; qoleno konne looso loosate lowo wolqa hasiissanno.—Luq. 5:1-11.

5. Hiittenne shoole xaˈmora dawaro afiˈra hasiissannonke? Mayira?

5 Yesuusi masaalino masaalo garinni xaa yannara dancha duduwo dudubbanni noori ayeootiro afate aante noote shoole xaˈmora dawaro afiˈra hasiissannonke.

  • Hiittenne sokka sabbaka hasiissanno?

  • Sabbankanni gede kakkayisannori maa ikka hasiissanno?

  • Sabbakate hiikkuri doogga horoonsiˈra hasiissanno?

  • Konni loosi halaˈlinyinna loonsanni yanna mageeshshita ikka hasiissannose?

Kuri xaˈmuwa dawaro, konne heeshsho gatisanno looso loossanni noori ayeootiro afate kaaˈlitannonke; hattono konne looso agurrummokkinni loonseemmo gede assitannonke.—1 Xim. 4:16.

HIITTENNE SOKKA SABBAKA HASIISSANNO?

6. Yihowa Farciˈraasine Yesuusi sabbakke yiino sokka sabbakkanni no yineemmohu mayiraati?

6 Luqaasi 4:43 nabbawi. Yesuusi ‘Maganu Gashshootiha dancha duduwo’ duduwino; rosaanosino tenne assitara hasiˈranno. Xaa yannara tenne sokka “gosa baalate” sabbakkanni noori ayeooti? Dawaro teeˈlitinota diˈˈikkitino; tenne assitanni noori Yihowa Farciˈraasine callate. Mitu giwannonke manni nafa tenne huwatino. Lawishshaho, misiyoone ikke soqqamanno qeesichi, mittu Yihowa Farciˈraasinchira isi babbaxxitino gobbara heeˈrinotanna heeˈrino gobba baalantera noore Yihowa Farciˈraasine sabbakkanno sokka maatiro xaˈminota coyiˈrino. Insa qoltino dawaro maatiyya? Kuni qeesichi togo yiino: “Insa baalu gowwoota ikkitinohura ‘Maganu Gashshootiha dancha duduwo’ yite mitu gari dawaro qoltino.” Ikkollana tini Yihowa Farciˈraasine “gowwoota” ikkitukkinni mittimmatenni sabbakkanni noore ikkitinota leellishshannote; qoleno addu Kiristaani tenne assa hasiissannonsa. (1 Qor. 1:10) Yihowa Mangiste Egensiissannota Agarooshshu Shae yinanni metseeteti qara sokka Maganu Gashshooteeti; insa tenne sokka dudubbanni no. Tenne metseete  254 afiinni qixxeessine mitte mittenta ittime mereerimunni 59 miliyoone meddi yitannota attammanni; alamete aana tenne metseete geeshsha halashshine attammanniti wole metseete dino.

7. Suˈmu Kiristinni marooti Yesuusi sabbakke yiino sokka sabbakkanni nookkita mayinni anfeemmo?

7 Xaa yannara suˈmu Kiristinni marooti Maganu Gashshooti daafira disabbakkanno. Tenne assituro nafa, Maganu Gashshooti mittu Kiristaanchi wodani giddo noo hedooti yite rosiissanno. (Luq. 17:21) Qoleno insa mannu Maganu Gashshooti Yesuusi Kiristoosi Moohinoha iimi gashshoote ikkinota, mannu ooso qarra baala tirannotanna muli yanna giddo uullate aaninni bunshe baala feye hoolannota huwatanno gede dikaaˈlitanno. (Aju. 19:11-21) Hatteentenni, Yesuusa qaaga baxxannohu Gannunna Faasiku ayyaaniraati. Insa Yesuusi uullate aana Moote ikke assannore affinoha dilawanno. Hiittenne sokka sabbaka hasiissannoro affinokkihura, sabbankanni gede assannori maa ikka hasiissannoro afa hoogansa dhagge assiˈnannita diˈˈikkitino.

SABBANKANNI GEDE KAKKAYISANNORI MAA IKKA HASIISSANNOSI?

8. Sabbakate looso loonsanni yannara hiittenne gara ikkitinokki hedo hooˈla hasiissanno?

8 Sabbakate looso loonsanni gede kakkayisannori maa ikka hasiissannosi? Tenne assinannihu woxe gamba assiˈrate woy hoola yinoonni mine miˈnate hende ikka dihasiissanno. Yesuusi rosaanosira “calla adhitinoonnire calla uuyye” yiino. (Mat. 10:8) Maganu Qaale daddaˈla dihasiissanno. (2 Qor. 2:17) Maganu Gashshooti sokka sabbakkannori assitannorira mitore baantansara agadha dihasiissannonsa. (Soqqamaasinete Looso 20:33-35 nabbawi.) Roore beetekiristaanna tenne xabbe leeltanno hajajo affanni heedhe woxe gamba assate uffi qocci yitanni konne looso habbino. Qoleno qeesootinsaranna wole loosaasinensara woxe baaxxa hasiissannonsa. Roore wote suˈmu Kiristinni marooti hoqqino dureeyyeeti.—Aju. 17:4, 5.

9. Yihowa Farciˈraasine sabbakate looso loossannohu gara ikkitino hedonni ikkinota leellishshinohu hiittoonniiti?

9 Yihowa Farciˈraasine woxe gamba assidhannoni? Insa loossanno loosira woxe afidhannohu meessi fajjonni fushshinanni fushshonniiti. (2 Qor. 9:7) Mangistete Addaraashewa woy jajjabba gambooshshuwawa mutsuwaate gamba diassidhanno. Ikkirono, Yihowa Farciˈraasine sai diro calla dancha duduwo dudubbanni 2 biliyoone meddi yitanno saate sayissino; hattono aganu kiiro honse miliyoone saˈannota Qullaawu Maxaafi xiinxallo woxe baantinsakkinni xiinxallissino. Insa konne looso loossannohu woxe baantinsakkinni calla ikkikkinni hagiirrunni uminsa woce dandiiteeti; tini dhagge ikkitannote. Mittu xiinxallaanchi Yihowa Farciˈraasine loosi daafira coyiˈranni togo yiino: “Qara mixonsa sabbakatenna rosiisate. . . . Insara qeesootu dino; tini qolte fulanno woxi ajanno gede assitanno.” Ikkina, konne looso loonseemmo gede kakkayisannonkeri maati? Haranchunni konne looso uminke fajjonni loonseemmohu Yihowanna manna baala banxeemmohuraati. Konni garinni uminke fajjonni loosa Faarso 110:3 aana noo masaalo woˈmitanno gede assitanno. (Qummeeshsha nabbawi.)

SABBAKATE HIIKKURI DOOGGA HOROONSIˈRA HASIISSANNO?

Mannu noowa baalawa sabbankeemmo (Gufo 10 lai)

10. Yesuusinna rosaanosi sabbakate hiikkuri doogga horoonsidhino?

10 Yesuusinna rosaanosi dancha duduwo duduwate hiikkuri doogga horoonsidhino? Insa mannu noowa baalawa lawishshaho gudumaalenna minunni mine hadhino. Sabbakate looso loonsanni yannara, minunni mine haˈne sokka hasiissannonsa manna hasa hasiissanno. (Mat. 10:11; Luq. 8:1; Soq. 5:42; 20:20) Insa tenne hayyo horoonsidhe sabbakansa mallaaddukkinni sabbakkanno gede assitinonsa.

11, 12. Yihowa daga dancha duduwo dudubbanno doogo suˈmu Kiristinni tenne assate sharrantanno sharro ledo heewisiisa dandiinannihu hiittoonniiti?

 11 Tenne lainohunni suˈmu Kiristinni beetekiristaanna maa assitanno? Roore anga beetekiristaanete miilla sabbakate looso woxe baantanninsa qeesootira mulaagissanno. Suˈmu Kiristinni qeesooti ‘manna woshshaaddannore’ ikka agurte woshshaade amaxxino “qulxuˈmicho” calla agadhanno mancho labbanno. Mitu qeesooti sabbakate woˈnaaltannoha ikkara dandaanno. Lawishshaho Phaaphaasichu Jooni Pooli Layinkihu 2001 M.D. balla borreessino sokka aana togo yiino: “Lowo diro haaro wongeelu looso loonsanni gede hige hige coyiˈranni keeshshoommo. Xaano ledo coyiˈreemmo. . . . Biˈrenke gede ‘dancha duduwo kula hoogummoro anera bayisibao’ yee laalaate coyiˈrinohu Phaawuloosite gedee hedo heedhannonke gede assiˈra hasiissannonke.” Kuni phaaphaasichi lede kuni loosi “‘baxxino qajeelsha qajeeltinorira’ calla tunge agurranniha ikkikkinni Maganu Manni baalu konne looso loosa hasiissannonsa” yiino. Ikkollana tenne gari manni dimacciishshino.

12 Tenne lainohunni Yihowa Farciˈraasine maa assitinoyya? Yesuusi 1914nni kayise Moote ikke gashshanni noota dudubbanni noori insa callaati. Yesuusi hajajinonte gede insa sabbakate looso shotu coyi gede assite dilaˈanno. (Maq. 13:10) Mittu maxaafi togo yiino: “Yihowa Farciˈraasine baalunkurinni roorsite sabbakate loosi aana illachishshanno.” Konni maxaafi borreessaanchi mittu Yihowa Farciˈraasinchi coyiˈrinore kulanni lede togo yiino: “Insa hudiˈrino, qarraminonna dhiwamino manna kaaˈlitannoha ikkirono, . . . qaru loosinsa daa rahinohu alamete goofimarchi daafiranna gato afiˈrate maa assa hasiissannoro ayyaanaamittete sokka kula ikkinota dideˈanno.” Yihowa Farciˈraasine Yesuusinna rosaanosi horoonsidhino doogga harunsite tenne sokka duduwansa diagurtanno.

KONNI LOOSI HALAˈLINYINNA LOONSANNI YANNA MAGEESHSHITA IKKA HASIISSANNOSE?

13. Sabbakate loosi mageeshsha halaˈla hasiissannosi?

13 Yesuusi danchu duduwi mageeshshi geeshsha halaˈlannoro kulanni “gobba baalate” sabbakamannota coyiˈrino. (Mat. 24:14) Qoleno ‘gosa baala rosaano assa’ hasiissanno. (Mat. 28:19, 20) Kuni alame woˈmate loonsanni loosooti.

14, 15. Yihowa Farciˈraasine Yesuusi sabbakate loosi halaˈlinyi daafira masaalino masaalo woˈmitanno gede assitanni noota leellishannori maati? (Hanafote noo misilla lai.)

14 Yihowa Farciˈraasine sabbakate loosi halaˈlinyi daafira Yesuusi masaalino masaalo woˈmitanno gede assitinohu hiittoonniitiro afate hanni mito coye laˈno. Ameerikaho, babbaxxitinote Kiristinnu ammaˈno giddo 600,000 meddi yitannori qeesete goowa ikkitinori no; hatte gobbankura mite 1,200,000 ikkitannoti Yihowa Farciˈraasine no. Alamete doyichora Roomunnite Kaatolikete Beetekiristaanera 400,000 saˈe yitannokki qeesooti no. Hanni Qullaawu Maxaafi aana xintantino sokka sabbakkannote Yihowa Farciˈraasine kiiro hedi. Alamete doyichora mite sette miliyoone ikkitanno soqqamaano uminsa fajjonni 240 gobbuwara soqqantanni  no. Insa dhagge ikkanno looso loossanni no; kuni loosi Yihowara guweenyanna ayirrinye abbanno!—Far. 34:1; 51:15.

15 Yihowa Farciˈraasine ikkinoommohura goofimarchu daara albaanni dandaaminke deerrinni dancha duduwo batinyu mannira kula hasiˈneemmo. Konnira, Qullaawu Maxaafi aana xintantino borro tiratenna qixxeessate baxxino looso loonsanni heeˈnoonni. Lowo miliyoone ikkitanno metseetta, tiraaktuwa, jajjabbu gambooshshinna Qaagooshshu Ayyaanita koyishshu woraqatta mulla tuqinsanni keeshshinoonni. Babbaxxitino borruwa 700 saˈˈanno afiinni qixxeessinanni heeˈnoonni. Qullaawa Borrota Haaro Alame Tiro 200 miliyoone saˈannota 130 saˈˈanno afiinni qixxeessinoonni. Sai diro calla, 4.5 biliyoone meddi yitannota Qullaawu Maxaafi aana xintantino borruwa qixxeessinoonni. Higge affino webisayitenke 750 saˈˈanno afiinni qixxaabbino. Togoo looso loossanni nooti wole ammaˈnote gaamo mama no?

16. Yihowa Farciˈraasinera Maganu ayyaani noonsata mayinni anfeemmo?

16 Masaalotenni kulloonniha sabbakate looso mamooti geeshsha loosa hasiissanno? Yesuusi kuni alamete doyichora loosamanno loosi goofimarchu barruwa geeshsha sabbakamannotanna hakkiinnino ‘goofimarchu daannota’ coyiˈrino. Tenne goofimarchu barruwara dancha duduwo dudubbanni nooti wole ammaˈnote gaamo nooni? Soqqammeemmo yannara xaandeemmo manni giddo mitu “qullaawu ayyaani noonkeri ninkeeti; looso loossinanni heedhinoonniri kayinni kiˈneeti” yaara dandaanno. Kayinni konne looso agurrummokkinni loonsanni keeshshanke Maganu ayyaani noonketa leellishshannota diˈˈikkitino? (Soq. 1:8; 1 Phe. 4:14) Mite ammaˈnote gaamo Yihowa Farciˈraasine ganyite loossannoha sabbakate looso loosate woˈnaaltino; ikkollana duucha wote coyi heddino gede diˈˈikkinonsa. Wolootu qolte boode yanna misiyoone ikkite sabbakate woˈnaaltannoha ikkirono agurte albinsa heeshshowa higganno. Mitootu wole agurina minunni mine hadhe sabbakate woˈnaaltino; kayinni mayi daafira sabbakkanno? Tenne xaˈmo dawaro insa Kiristoosi hanafino looso loossanni nookkita buuxissanno.

XAA YANNARA ADDINTA DANCHA DUDUWO DUDUBBANNI NOORI AYEOOTI?

17, 18. (a) Xaa yannara Maganu Gashshootiha dancha duduwo dudubbanni noori Yihowa Farciˈraasineeti yineemmohu mayiraati? (b) Konne looso agurrummokki loosa dandiinoommohu hiittoonniiti?

17 Ikkina xaa yannara addinta Maganu Gashshootiha dancha duduwo dudubbanni noori ayeooti? Hilireno huluullammummokkinni “Yihowa Farciˈraasineeti!” yine coyiˈra dandiineemmo. Togo yineemmohu mayiraati? Korkaatuno, Yesuusi sabbakke yiino sokka yaano Maganu Gashshootiha dancha duduwo dudumbanni heeˈnoommo. Mannunniwa haˈne gara ikkitino doogga horoonsiˈne sabbankanni heeˈnoommo. Sabbankeemmo gede kakkayisannonkehu baxilleho ikkinnina woxe afiˈrate yine diˈˈikkino. Sabbakate loosonke lowo geeshsha halashshine gobba gosatenna addi addi afoo coyiˈranno mannira sabbankanni heeˈnoommo. Qoleno konne looso goofimarchu daa geeshsha diinaggaambe loonseemmo.

18 Tenne heeˈnoommote goofimarchu barruwara Maganu manni dhagge ikkanno looso loosanni no. Ikkina konne baala coye assa dandiinohu hiittoonniiti? Hawaariya Phaawuloosi Filiphisiyusi mannira borreessino sokka aana tenne xaˈmora dawaro ikkannore coyiˈranni togo yiino: “Hatto assitinannihu, dancha hedosi daafira, heddinannireno ikko assitinannire kiˈne giddo loosannohu Magano ikkinohuraati.” (Fil. 2:13) Konnira baxillaanchu Anninke aannonke wolqanni dandiinummore baala assine soqqanshonke woˈmunni woˈma soqqama agurroonke.—2 Xim. 4:5.