Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

AGAROOSHSHU SHAE—XIINXALLOTE ITTIME Onkoleessa 2016 | Shiiˈneemmo Wote

Reyo abbitanno gawajjo kissannokki manchi dino. Mini manna woy muli jaala shiiˈneemmo wote maa assa dandiineemmo?

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Shiiˈneemmo Wote

Xisso dandiine heeˈnannihu hiittoonniiti? Reyinohu banxeemmo mannira hexxo noonsa?

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Xissiisiˈra soˈroteni?

Wolu mannira quwa saˈe xisiisiroottohalla lawinsa?

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Xisso Dandee Heeˈra

Qullaawu Maxaafi kaaˈlitanno hedo amadino.

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Shiirino Manna Sheshifachisha

Shiirino manchira lubbote jaala ikkitinori nafa insara lowo geeshsha hasiisannore habbara dandiitanno.

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Reyino Manni Galagale Heeshshote Heeˈranno!

Qullaawu Maxaafi aanno hexxo garaho?

Kawa Kaˈaa Higinoˈne Coye Baxillunni Tirre

Mixokki maati? Heewisame qeelate, soˈro loosino manchi isino busha ikkinota ammansiisatenso, woy wolereeti?

“Hadhine . . . Gosa Baala Rosaanoˈya Asse”

Shoole xaˈmuwara afiˈneemmo dawaro xaa yannara Yesuusi masaalino masaalo woˈmitanno gede assitanni noori ayeootiro afate kaaˈlitanno.

Mitto Coye Doodhattohu Hiittoonniiti?

Assi woy assitooti yitannoti Qullaawu Maxaafi hajajo nookki coyi tuncu yaannonke yannara maa assa hasiissannohe?

Qullaawu Maxaafi Xaano Heeshshokki Soorranni No?

Mittu manchi cuuamara albaanni qumaare gaˈna,sijaara aga, agatto batisiˈre aganna jingilli assitanno xagga horoonsiˈra agurino; ikkollana woluno qarra ikkinosi coyi no.

Yihowa Qixxeessinota Baalanta Qixxaawo Horoonsidhe

Mite Yihowa qixxeessanno qixxaawonni afiˈneemmo horo gatte baˈannonke gede assitara dandiitanno hedo hiittenneeti?