Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Uullate Aana Hegerera Heeˈra Dandaatto

Uullate Aana Hegerera Heeˈra Dandaatto

TINI DHAGGE IKKITANNO HEXXOOTI! Kalaqaanchinke uullate aana hegere heeshsho eemmoˈne yee qaale einonke. Batinyu manni kayinni tenne diammananno. Insa togo yaanno: ‘Mittu mittunku manchi barrunni mitto barra reyasi digattanno. Mannu ooso kalaqantinohu shiima yanna heedhu gedensaanni reyitaraati.’ Mitootu qolte hegerera heeˈra dandiinannita ammantannoha ikkirono, uullate aana kayinni hegerera heeˈra dandiinannikkiha lawannonsa. Insa hegerera heeˈra dandiinannihu reyine iimira haˈni gedensaanniiti yitanno. Atera maa lawannohe?

Tenne xaˈmora dawaro qolattora albaanni hanni Qullaawu Maxaafi aante noote sase xaˈmuwara qolanno dawaro lai: Mannu ooso kalaqantino gari, mageeshshi diro heeˈrate kalaqantinota leellishanno? Maganu umo mannu oosoranna uullate hedinori maati? Mannu ooso reyitannore ikkitinohu hiittoonniiti?

MANNU OOSO BAXXITINO KALAQAMAATI

Maganu uullate aana kalaqinori baalu giddo mannu ooso addinta baxxitino kalaqamaati. Togo yineemmohu mayiraati? Qullaawu Maxaafi Maganu ‘daninninna suudinni’ kalaqantinori mannu ooso calla ikkitinota kulanno. (Kalaqama 1:26, 27) Hatto yaa, mannu Maganoho noosi akatta lawishshaho baxillenna taashsho leellisha dandaanno yaate.

Qoleno mannu oosora hedatenna wodanchate, bushanna dancha ikkinore bade afate, hattono Maganunnire rosatenna isi jaala ikkate dandoo noonsa. Kalqete alame biinfillenna dhagge ikkannoha Maganu kalaqama, hattono angate ogimma, muuziiqanna kiiro woy gixima banxeemmohu iseraati. Baalunkunni roore, mannu oosora Kalaqaanchonsa magansiˈrate dandoo noonsa. Kuri dandoo, mannu ooso uullate aana noori wolu baalu kalaqaminni baxxitinore ikkitanno gede assitinonsa.

Hanni hedi: Maganu mannu ooso kalaqinohu shiima diro calla heedhara ikkoommero, kuri akatta heedhannonsa gedenna dandoonsa lexxitanni hadhanno gede assiˈra dandiitanno gede asse kalaqannonsani? Maganu kuri akattanna dandoo oye kalaqinonkehu, uullate aana hagiidhinanni hegerera heeˈneemmo gedeeti.

MAGANU UMO HEDINORE

Mitu manni Maganu mannu ooso kalaqinohu uullate aana hegerera heedhara diˈˈikkino yaanno. Insa uulla kalaqantinohu iimira haˈre Maganu ledo hegerera heeˈra dandaanno manna bandanni bayicho ikkitanno  gedeete yite heddanno. Hatto yee heda uullate aana woˈmitino bunshera xaˈmamannohu Maganoho yaate gede diˈˈikkitino? Tini hedo Maganu akati ledo sumuu diyitanno. Qullaawu Maxaafi Maganu daafira kulanni togo yaanno: “Doogosi baalanti suwashshote; halaalaanchohonna ammanammo Maganooti.”—Marro 32:4.

Qullaawu Maxaafi Maganu mannu oosora umo hedinore xawisanni togo yaanno: “Gordu Maganunniho; baatto kayinni mannaho uyinote.” (Faarso 115:16) Ee, Maganu uulla biifado asse kalaqinohu qaenke ikkitanno gedeeti; qoleno hagiidhinanni hegerera heeˈneemmo gede uullate aana hasiisannonkere baala kalaqino.—Kalaqama 2:8, 9.

“Gordu Maganunniho; baatto kayinni mannaho uyinote.”​—Faarso 115:16

Qullaawu Maxaafi, Maganu mannu oosora hedinoreno kulanno. Isi Addaamiranna Heewanira ‘baatto woˈmannonna gashshanno gede, hattono baattote aana milli yaanno kalaqama baala’ gashshanno gede kulinonsa. (Kalaqama 1:28) Qaensa ikkitino uulla woˈma Gannate ikkitanno gede assa kaajja qoossooti! Ee, Maganu hedinohu Addaaminna Heewani, hattono sirchinsa iimira haˈre baraarsha adhanno gede ikkikkinni, uullate aana hegerera heeˈranno gedeeti.

REYINEEMMOHU MAYIRAATI?

Ikkina reyineemmohu mayiraatiyya? Qullaawu Maxaafi, yannate gedensaanni finqile Sheexaane Daawuloosi ikkinohu Maganunnite ayyaanu kalaqo giddo mittu, Yihowa Edenete qixxeessino qixxaawo daafate woˈnaalinota kulanno. Isi hatto assate woˈnaalinohu hiittoonniiti?

Sheexaanu umi annankenna amanke yaano Addaaminna Heewani sorisiise isi ledo Maganoho finqiltanno gede assino. Sheexaanu, Maganu insara danchare hoˈlinonsahu yaano insaneetira danchanna busha doodhate qoosso hoˈlinonsata kulinsata insa Maganoho finqilte Sheexaanu wido ikkitino. Tini mayi guma abbituyya? Maganu balaxe qorowisiisinonsa garinni insa reyitino. Qoleno Gannate ikkitino uullara hegerera heeˈrate qoosso hooggino.—Kalaqama 2:17; 3:1-6; 5:5.

Addaaminna Heewani finqilansa mannu ooso baala qarrantanno gede assitino. Maganu Qaali togo yaano: “Mittu manchinni [Addaaminni] kainohunni cubbu tenne alame eino; reyo cubbu widoonni higge daggino.” (Roomu Sokka 5:12) Konnira, reyineemmohu umi anninkewiinninna amankewiinni cubbonna reyo ragiˈnoommo daafiraati ikkinninna, Maganu balaxe mannu ooso reyitanno yee ‘murino’ daafira diˈˈikkino.

UULLATE AANA HEGERERA HEEˈRA DANDAATTO

Addaaminna Heewani finqilansa Maganu mannu oosoranna uullate hedinori soorramanno gede diassitino. Maganu baxillaanchonna taashsho baxannoha ikkino daafira, cubbunna reyote borojjimmanni wolaphineemmo qixxaawo qixxeessinonke. Soqqamaasinchu Phaawuloosi togo yiino: “Cubbu laalchi reyote; Maganuwiinni afiˈnanni baˈraaˈri kayinni, Mootichinke Kiristoosi Yesuusi widoonni hegere heeshshooti.” (Roomu Sokka 6:23) “Baattote aana noo manna baala baxino daafira, iso ammaˈninohu baalu hegere heeshsho afiˈranno gede ikkinnina baˈˈannokki gede, Maganu mitto Beettosi uyino.” (Yohaannisi 3:16) Yesuusi heeshshosi wodote kakkalo asse oye, Addaami huninore baala qolino. *

Muli yanna giddo, Maganu uulla gannate asseemmo yee eino qaale wonshanno. Konne dhagge ikkanno atoote afiˈrate Yesuusi togo yee hajajinore assa hasiissannohe: “Ruukkashsho waalcho higgine eˈe! Baote widira massanno waalchi halaˈladoho. Doogono halaˈladote; hakkaanni higge eˈannorino batinyeho. Heeshshote widira massanno waalchi ruukkashshoho; doogono gurchote; ise afiˈranno manni kiiro shiimaho.” (Maatewoosi 7:13, 14) Ee, lamente giddo mitte doodha dandaatto. Ikkina ati maa doodhatto?

^ GUFO 17 Wodo kaaˈlitannohe gara ledde afate, Yihowa Farciˈraasine qixxeessitinoha Qullaawu Maxaafinni Maa Ronseemmo? yaanno maxaafa fooliishsho 5 lai; konne maxaafa www.jw.org/sid aanano afiˈra dandaatto.