Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | MAGANU UYINONKETA MUXXE ELTO NAADATTO?

Maganu Uyinonketa Muxxe Elto Naadattota Leellishi

Maganu Uyinonketa Muxxe Elto Naadattota Leellishi

“Kiristoosi mitte hige baalunkura reyinota egenninoommo daafira, baxillisi fula hoˈlinonke. . . . Lubbotenni noori, insa daafira yee, reyotenni kainohu daafira ikkinnina [insaneetira] heedhannokki gede isi baalunkura reyino.”—2 Qorontoosi 5:14, 15.

MITTE baxxitino elto uyininkero galata hasiissannonketi egennantinote. Yesuusi hatte yannara hurannokki dhibbi amadinonsare tonne manna hursi gedensaanni coyiˈrinori, elto uyinonkeha galata hasiissannota leellishanno. Dhibbunni hurturi tonnu manni giddo mittu “Magano galatate agure higino.” Yesuusi “Keeraabburi tonne manna diˈˈikkitino? Honsu hiikkituyya?” yiino. (Luqaasi 17:12-17) Kuni lawishshi wolu manni assinonkeha dancha coye mulenni hambammora dandiineemmota leellishanno.

Wodo wole baalante eltonni roortannote. Kageeshsha mannu oosora togoo elto uyine diegenninoonni. Ikkina, Maganu assinohere naadattota leellisha dandaattohu hiittoonniiti?

  • Elto Uyinoheha afate woˈnaali. Mannu ooso baalanti wodote kakkalo widoonni hegere heeshsho afiˈrate assa hasiissannonsari no. Yesuusi Magano huucciˈranni togo yiino: “Hegere heeshshono, ati callu halaalaancho Magano ikkoottotanna soottoha Yesuusi Kiristoosa afate.” (Yohaannisi 17:3) Lawishshaho qaaqqu heedheenna mittu manchi reyotenni gatisinoheta kullihero, hakkonni manchi daafiranna isi gatisinohehu mayiraatiro afa dihasiˈratto? Heeshsho gatissanno elto uyinonkehu yaano wodote kakkalo qixxeessinonkehu Maganu Yihowa, Iso afattora  calla ikkikkinni isiwa shiqqi yaattora hasiˈranno. Qullaawu Maxaafi togo yaanno: “Maganunniwa shiqqi yiiyye; isino kiˈnewa shiqqi yaanno.”—Yaiqoobi 4:8.

  • Wodote kakkalo ammanattota loosunni leellishi. “Beettosi ammaˈninohura hegere heeshsho noosi.” (Yohaannisi 3:36) Wodote kakkalo ammanattota leellisha dandaattohu hiittoonniiti? Tenne assa dandaattohu loosunniiti. (Yaiqoobi 2:17) Hiittoo loosinni? Mitte elto ateta ikkitannohu hattenne elto adhittoro callaati. Konni daafira wodote kakkalono adha hasiissannohe. Hiittoonni? Maganu maa assattora hasiˈrannoro rosi; hattono rosoottori ledo sumuu yaannore assi. * Maganu maarannohe gedenna keeraancho tiia afiˈrate huucciˈri. Wodote kakkalo ammantannota loosunni leellishshannori baalu salaame, harshammonna atoote afidhannota addaxxite Maganunniwa shiqi!—Ibiraawoota 11:1.

  • Yesuusi Reyo Qaagooshshi Ayyaana ayirrisi. Yesuusi wodote qixxaawo qaangeemmo gede, dirunni mitte hinge ayirrinseemmo ayyaana xintino. Isi konni ayyaani daafira coyiˈranni, “Konne ane qaaggora assidhe” yiino. (Luqaasi 22:19) Yihowa Farciˈraasine tayixe Yesuusi Reyo Qaagooshshi Ayyaana Dotteessa 3, 2009 (Dotteessa 11, 2017) Maakisanyote barra arrishsho eˈu gedensaanni ayirrissanno. Mitte saate ikkitannote tenne pirogiraamewa Yesuusi reya mayira hasiissinoronna isi reyo xaa yannaranna albillitte ma garinni kaaˈlitannonkero kultanno lallawo shiqqanno. Niro Qaagooshshu Ayyaana ayirrisate alamete deerrinni 20 miliyoone meddi yaanno manni gamba yiino. Atino Maganu uyinonketa muxxe elto naadattota leellishate, ledonke konne ayyaana ayirrisattora ayirrinyunni koyinsoommohe.

^ GUFO 7 Maganu daafira afanna isiwa shiqa dandaattoti qara doogo, Qaalesi Qullaawa Maxaafa xiinxallate. Qullaawa Maxaafa xiinxallinanni gara afate, Yihowa Farciˈraasine xaˈma woy www.jw.org/sid yinanni webisayitenke daaˈˈata dandaatto.