Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae  |  Kiiro 2 2017

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | MAGANU UYINONKETA MUXXE ELTO NAADATTO?

Elto Baalanta Roore Elto

Elto Baalanta Roore Elto

JOORDAANI anga noohu yowolo lawannohu irsaase quxiˈnanni uduunnichi mullare lawanno. Joordaani kayinni konne uduunnicho lowori gede asse laˈˈanno. Isi togo yiino: “Kuni uduunnichi qaaqqu heeˈreenna ninketa aanannohu Raasili yinannihu jawu manchi uyinoeho.” Raasili, Joordaani ahaahira, annisiranna amasira qarru iillinsa yannara jawaachishinonsa; Joordaani tenne huwatinohu Raasili reyi gedensaanniiti. Joordaani togo yiino: “Xa Raasili daafira seekke afoommo daafira, konne shiima aamamooshshe albinni roore lowori gede asse laeemmo.”

Joordaani xagge leellishshannonte gede, mannu elannonkeri woleho garire lawa hoogara dandaanno. Adhanno manchi naadannoha ikkiro kayinni, hakkurichi isira muxxete. Qullaawu Maxaafi mitte taalle nookki eltore kulanni togo yaanno: “Maganu baattote aana noo manna baala baxino daafira, iso ammaˈninohu baalu hegere heeshsho afiˈranno gede ikkinnina baˈˈannokki gede, Maganu mitto Beettosi uyino.”—Yohaannisi 3:16.

Tenne elto adhanno manchi hegere heeshsho afiˈranno! Tenne roortannoti wole elto nooni? Mitu manni tenne elto garire asse laˈˈa hoogara dandaanno; addu Kiristaanira kayinni tini elto ‘ayirradoreeti.’ (Faarso 49:8, 9; 1 Pheexiroosi 1:18, 19) Ikkina, Maganu Beettosi alamete woy mannu oosora elto asse uyinohu mayiraati?

Soqqamaasinchu Phaawuloosi Maganu tenne assinohu mayiraatiro togo yee kulino: “Mittu manchinni kainohunni cubbu tenne alame eino; reyo cubbu widoonni higge daggino.” (Roomu Sokka 5:12) Umi manchi Addaami afanni heeˈre Maganoho hajajama giwe cubbo loosino daafira reyote yoo yinoonnisi. Addaaminni kainohunni sirchisi baalu, yaano mannu ooso baala reyitannore ikkitino.

“Cubbu laalchi reyote; Maganuwiinni afiˈnanni baˈraaˈri kayinni, Mootichinke Kiristoosi Yesuusi widoonni hegere heeshshooti.” (Roomu Sokka 6:23) Maganu mannu ooso cubbu borojjimma giddonni  fushshate, guutu Beettisi Yesuusi Kiristoosi mannu oosora kakkalo ikke reyanno gede uullara soyino. “Wodo” yinanniti tini kakkalo, Yesuusa ammanannota leellishannohu baalu hegere heeshsho afiˈranno gede assitanno.—1 Ximootewoosi 2:6.

Phaawuloosi Maganu Iso magansidhannorira Yesuusi Kiristoosi widoonni aanno atooti daafira coyiˈranni togo yiino: “Kulle gundannikki eltosi daafira Maganoho galatu galosi!” (2 Qorontoosi 9:15) Ee, wodo dhagge ikkitino daafira ninke kulle guda didandiineemmo. Wodo Maganu uyinonke elto baalantenni roore dhaggennitenna baxxitinote yineemmohu mayiraati? Wodo Maganu uyinonkete wole elto baalantenni roortannohu hiittoonniiti? * Wodo naandeemmota leellisha dandiineemmohu ma garinniiti? Aante noote lame birxichuwara, Qullaawu Maxaafi kuri xaˈmuwara qolanno dawaro nabbawatto gede koyinsoommohe.

^ GUFO 8 Yesuusi umisi fajjonni ‘lubbosi sayise uyinonke.’ (1 Yohaannisi 3:16) Isi wodo ikke reyasi Maganu hedo woˈmitanno gede assitanno daafira, aante noo birxichuwara Maganu tenne wodo qixxeessino gara ronseemmo.