Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Atera Maa Lawannohe?

Atera Maa Lawannohe?

Qullaawu Maxaafi Maganu jaala ikkatto gede kaaˈlannohe?

MITU MANNI

‘Cubbaataamma ikkinoommo daafira Maganu jaala ikka didandiineemmo’ yee hedanno. Wolootu kayinni ‘Maganu ninke daafira dihedanno’ yitanno. Atera maa lawannohe?

QULLAAWU MAXAAFI MAYYAANNO?

Maganu “suwashshu wodanirira . . . wodanisire kulanno.” (Lawishsha 3:​32) Maganoho hajajammummoro jaallasi ikka dandiineemmo.

QULLAAWU MAXAAFI WOLERE MAA ROSIISANNONKE?

  • Maganu jaalanke ikka hasiˈranno. ​​—Yaiqoobi 4:8.

  • Maganu jaallasi kaaˈlatenna cubbonsa gatona yaate qixxaawinoho​​—Faarso 86:5.

  • Maganu jaalla Isi baxannore baxxanno, hattono isi giwannore gibbanno. ​​—Roomu Sokka 12:9.