Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

“Batinye gurrae kiˈne roortinanni.”—MAATEWOOSI 10:31

Maganu Ate Afinohe?

Maganu Ate Afinohe?

KALAQAMUNNI MAA RONSEEMMO?

Mittu qaaqqi ilami gedensaanni noohu 60 daqiiqi giddo amasi assitannori lowore seekkara woy hunara dandaanno. Hatto yineemmohu mayiraati? Korkaatuno tenne yanna giddo amuuwu qaaqquullinsawa gamba yaannoha ikkiro, qaaqquullinsa lopho lexxitanno. *

Ama xaalla ilamino qaaqqose lubbora baxxanno gede assannoseri maati? Mittu piroofeserichi Ze Joornaali ovi Perineetaali Ejukeeshiini yinanni borro aana xawisino garinni, ama iltu gedensaanni okistoosini yinanni hormoone lexxase, “qaaqqose iltu gedensaanni amammaddannonna ille qasse laˈanno gede, hattono unuuna qansidhanno gede assitanno.” Ama iltu gedensaanni cingiitannoti wole hormoone qolte, “qaaqqise ledo noose xaadooshshi kaajjanno gede assitanno.” Tenne afanke maaho kaaˈlitannonke?

Amatenna qaaqqu mereero muli fiixoomi heeˈranno gede assinohu Kalaqaancho Yihowaati. * Moote Daawiti ‘amasi godowi giddonni’ fushshinosihuranna amasi anga teese heeˈranno gede assinosihura Magano galatino. Isi togo yee huucciˈrino: “Ilamummo barrinni kayise ate anga noommo; amaˈya godowi giddo heeˈreennanni ati Maganoˈyaati.”—Faarso 22:9, 10.

HANNI HEDI: Maganu mitte ama qaaqqose lubbora baxxannonna qaaqqise hasiˈrinore wonshitanno gede asse kalaqinoha ikkina, isi ‘oososi’ ikkinoommori ninke mittu mittunku daafira hedannoha dilawannohe?—Soqqamaasinete Looso 17:29.

QULLAAWU MAXAAFI MAGANU NINKE DAAFIRA HEDANNOTANNA AGARANNONKETA KULANNO GARA

Ayi manchinni roore Yihowa daafira seekke afinohu Yesuusi Kiristoosi togo yiino: “Lame gurrae onte saantenni dihirranni? Gordu Anniˈne afikkinni kayinni mitticho gurraicho nafa uulla diubbanno. Umiˈne dananchi baalu nafa kiirreenna no. Batinye gurrae kiˈne roortinannina waajjitinoonte.”—Maatewoosi 10:29-31.

Mitticho gurraicho uulla ubbanna wodancha agurina, woˈmanta cea seekke laˈˈanno manni nafa shiimaholla. Iimi Anninke kayinni mitte mittenta afino. Qoleno isi albaanni mitte ceicho wole agurina batinye cea mitteenni gamba assiniro nafa mitto mancho diroortanno. Konni daafira, ‘Maganu diafinoe’ yite waajja dihasiissannohe. Isinni Maganu ate daafira hedanno!

Maganu ninke daafira hedanno; hattono baxillunni laˈˈannonke

 Qullaawu Maxaafi sheshifachishannonke

  • “Kaaliiqi [“Yihowa,” NW] ille darga baala laˈanno; danchano bushano affanno.”—LAWISHSHA 15:3.

  • “Kaaliiqi ille keeraano towaattanno; maccasino raarensa macciishshitanno.”—FAARSO 34:15.

  • “Qarraˈya afootto; shettoˈyano laoottona, bagamannokki baxillikkinni tashshi yaannoe.”—FAARSO 31:7.

“YIHOWA BAXANNOEHA DILAWANNOE”

Maganu ninke daafira hedannotanna baxannonketa afanke kaaˈlitannonkeri no? Ee no. Ingilizete gobbara ilantinoti Haanna * tenne daafira xawissanni togo yitino:

“Duucha hige ‘Yihowa dibaxannoe, hattono huuccattoˈya dimacciishshanno’ yee hedoomma. Kuni ikkinohu ammana ajjinoe daafiraati yee hedoomma. Tidhoommata ikkoommakki daafira isi qorichishanni nooehanna tuge agurinoeha lawinoe. Maganu ane daafira hedannoha dilawinoe.”

Ikkollana Haanna xa Yihowa baxannosetanna ise daafira hedannota buuxxino. Ise hedose biddi assidhanno gede kaaˈlinoseri maati? Ise togo yitino: “Hedoˈya biddi yitinohu galte hossanniiti. Lowo diri albaanni Yesuusite wodote kakkalo daafira shiqqinoti Qullaawu Maxaafi lallawo Yihowa baxannoeta buuxissinoe. Huuccattoˈyara dawaro afiˈreemma woyite, Yihowa baxannoeti leeltannoe daafira, hindiiddo qalxitannoe. Qoleno Qullaawa Maxaafa xiinxallaˈyanna Kiristaanu gambooshshe haˈraˈya Yihowa daafira, akattasirenna ninkera noosi lao daafira roseemma gede kaaˈlitinoe. Xa Yihowa ledonke nootanna ninke baalanka baxannonketa, hattono mitto mittonka towaatannonketa dihuluullameemma.”

Haanna coyidhinori jawaachishannoreeti. Ikkollana Maganoho qarrikki leellannositanna hawannohekkita buuxa dandaattohu hiittoonniiti? Aananno birxichira tenne xaˈmo xiinxallineemmo.

^ GUFO 3 Ilate ledo xaadooshshe afidhino yaaddo (poosti-paartemi dippireshiini) amaddinonsa amuuwi, ilamino qaaqquullinsawa gamba yaa qarrissansara dandiitanno. Ikkollana tennera insaneeto bushiisha dihasiissannonsa. Ameerikunniti Surrete Fayyimma Uurrinsha xawissino garinni, togoo yaaddo kalaqantannohu “ordunna surrete ledo xaadooshshe afiˈrino korkaatinni ikkikki digatino. . . . Ikkollana kuni ikkannohu mitte ama assa hasiissannosere assitukki gattinohura woy assa hasiissannosekkire assitinohura diˈˈikkino.” Tenne haja daafira ledde afate, “Ilate Gedensaanni Kaˈanno Yaaddo Daafira Afa” yaannoha Ella 8, 2003nnite Baqqi Yiiyye! (Ingilizete Afoo) yinanni metseetera noo birxicho lai.

^ GUFO 5 Yihowa Qullaawu Maxaafi giddo kulloonniho Maganu suˈmaati.—Faarso 83:18, NW.

^ GUFO 15 Tenne aante aantete noo birxichuwara kulloonnita mite suˈmuwa soorrinoonni.