Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

“Elannohu Durooˈmanno”

“Elannohu Durooˈmanno”

HUNDINNI kayise Maganu manni isira kakkalo shiqishiˈranni keeshshino. Hunda Isiraeele saadate kakkalo shiqishidhanno; Kiristaanu qole “galatu kakkalo” shiqishiˈratenni egannamino. Magano lowo geeshsha hagirsiissannoti wole kakkalono no. (Ibi. 13:15, 16) Konni woroonni noo lawishshi leellishanno garinni, togoo kakkalo shiqishiˈra hagiirrenna atoote afiˈnanni gede assitanno.

Haanna yinanniti ammanantinoti Maganu soqqamaancho, labbaa qaaqqo ilate laalaattinnoha ikkirono, ise ooso ila didandiitino. Haanna labbaa qaaqqo ilturo “heeˈranno diro baala iso qole atera eemma” yite huuccattotenni Yihowara xano xaˈnitino. (1 Sam. 1:10, 11 ) Yannate gedensaanni Haanna labbaa qaaqqo iltino; ise qaaqqoho suˈma Saamueeli yite fushshitino. Saamueeli unuuna aguranni heeˈreenna Haanna xaˈnitino xano garinni qaaqqose xaadu dunkaana hadhe massitino. Haanna umise horo agurtinohura Yihowa maassiˈrinose. Ise wole onte ooso iltino; Saamueelino masaalaanchonna Qullaawu Maxaafi borreessaancho ikkino.—1 Sam. 2:21.

Yannankera noo Kiristaanino Haannanna Saamueeli gede heeshshonsa Kalaqaanchinsara sayise aa dandaanno. Yesuusi Yihowara soqqamate yine aguroommorinni roorino atoote afiˈneemmota coyiˈrino.—Maq. 10:28-30.

Dorqa yinanniti umi xibbi diro heedhino Kiristaancho “dancha looso loossanni buxane kaaˈlitanno;” ise umise horo agurte wole manna kaaˈlitannote. Yannate gedensaanni kayinni ise dhiwante reyitino; tennera songo lowo geeshsha dadillitino. Yesuusi rosaano, Pheexiroosi hakko qooxeessira noota affuti isi rahe insawa daanno gede xaˈmidhino. Hakkiinni Pheexiroosi daye Dorqa reyotenni kayisita Yesuusi rosaano lowo geeshsha hagiidhitinoti egennantinote; hakkuyira albaanni wolu soqqamaasinchi manna reyotenni kayise diegennino! (Soq. 9:36-41) Maganu Dorqa assitinore dihawino. (Ibi. 6:10) Isi ise assitinori ninkera dancha lawishsha ikkankera Qaalisi giddo borreessinanni gede assino.

Soqqamaasinchu Phaawuloosino yannasinna wolqasi mararikkinni woloota kaaˈle dancha lawishsha ikkinonke. Isi Qorontoosi heeˈranno Kiristaanira togo yee borreessino: “Kiˈne daafira . . . anenee sayise uummoro nafa tashshi yaannoe.” (2 Qor. 12:15) Phaawuloosi wole manna kaaˈlate yine meessi horo agurriro, harshammo afiˈnannitanna baalunkunni roore Yihowa hagiirsiisanna isi atoote afiˈra dandiinannita umisi heeshshonni buuxino.—Soq. 20:24, 35.

Xaano, Yihowa yannankenna wolqanke Maganu Mangiste looso halashshatenna wole manna kaaˈlate horoonsiˈnanna lairo lowo geeshsha hagiidhannoti dihuluullissannote. Ikkina, Maganu Mangisteha sabbakate looso kaaˈla dandiineemmoti wole doogga no? Ee no! Baxillunni kaˈne loonseemmo loosono aguranna meessi fajjonni woxe fushshine Magano ayirrisa dandiineemmo. Meessi fajjonni fushshinanni woxe alame woˈmate loonsanniha wongeelu looso kaaˈlate, yaano misiyoonenna wole baxxitinota woˈma yanna soqqamaanora hasiisannonsare wonshate horoonsiˈnanni. Hattono borronna viidiyo qixxeessinannihunna tirrannihu, dano illitinonsare kaaˈlinannihunna haaro Gambooshshu Addaraashe minnannihu meessi fajjonni fushshinanni woxinniiti. Ee, ‘elanno manchi durooˈmanno!’ Baalunkunni roore, muxxe ikkinore Yihowara uyineemmoha ikkiro Isi hagiidhanno.—Law. 3:9; 11:25.