Qara amadowa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shaenna Baqqi Yiiyye! Yinanni Metseetta

Qullaawu Maxaafi aana xintantino metseettanke 200 saˈˈanno afiinni dirrisiˈra dandiinanni; kuri giddo danqootu afiino no. Agarooshshu Shae alamete aana ikkanni noori Qullaawu Maxaafi masaalo ledo mayi xaadooshshe afiˈrinoro kultannonke. Qoleno sheshifachishannoha Maganu Mangisteha dancha duduwo kultanno; Yesuusi Kiristoosi ammaˈnineemmo gedeno kaaˈlitannonke. Baqqi Yiiyye! yinanni metseete xaa yannara iillannonke qarra dandiine heeˈneemmo gara kultannonke; qoleno Kalaqaanchu, ‘Keerunni teense heeˈnannita haaro alame abbeemmo’ yee uyino hexxo seekkine cuˈmiˈneemmo gede kaaˈlitannonke.

Mitto afoo doodhitto gedensaanni, hakko afiinni qixxaabbino metseettanna borrote dana laˈˈate Hasi yaannoha qasi.

 

OFOLLO
Qote Qoteho Diri
Eela Qolte Diri

AGAROOSHSHU SHAE

AGAROOSHSHU SHAE

AGAROOSHSHU SHAE

AGAROOSHSHU SHAE

AGAROOSHSHU SHAE

AGAROOSHSHU SHAE—XIINXALLOTE ITTIME

AGAROOSHSHU SHAE—XIINXALLOTE ITTIME

AGAROOSHSHU SHAE—XIINXALLOTE ITTIME

AGAROOSHSHU SHAE—XIINXALLOTE ITTIME

AGAROOSHSHU SHAE—XIINXALLOTE ITTIME

AGAROOSHSHU SHAE—XIINXALLOTE ITTIME

AGAROOSHSHU SHAE—XIINXALLOTE ITTIME

AGAROOSHSHU SHAE—XIINXALLOTE ITTIME

AGAROOSHSHU SHAE—XIINXALLOTE ITTIME