Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 ROSO 26

Gambooshshu Addaraashenke Feyanna Gatamara Kaaˈla Dandiineemmohu Hiittoonniiti?

Gambooshshu Addaraashenke Feyanna Gatamara Kaaˈla Dandiineemmohu Hiittoonniiti?

Istooniya

Zimbaawe

Mongooliya

Puwerto Riko

Yihowa Farciˈraasinete baalante Gambooshshu Addaraashera Maganunnihu qullaawu suˈmi no. Konni daafira Addaraashe ishinu nookkita, hattono laˈˈate baxissannota ikkitanno gede assanna gatamara, ninkera lowo ayirrinye ikkitinota, qolteno Maganonke magansiˈneemmo doogga giddo mitte ikkitinota ammanneemmo. Baalunku konne looso kaaˈla dandaanno.

Gambooshshu gedensaanni Addaraashe feyanna hayishsha kaaˈli. Mittu mittunku gambooshshi gedensaanni, roduuwu Gambooshshu Addaraashe feye biddi assa hagiirsiissannonsa. Lamalate giddo mitte hinge Addaraashe seekkine fiine hayishshinanni. Mittu songote cimeessi woy songote soqqamaanchi, maa maa feyanna hayishsha hasiissannoro woraqataho borreessinoonni qaagiishshi garinni konne looso qineessanno. Roduuwu Addaraashe fiitanno, hayishshitanno, hoccunni buko fiitanno, wombarra biddi biddi assitanno, shumate mine hayishshitannonna foole hunanno xagicho duntanno, maskootenna hincilaallo fiitannonna hayishshitanno, gamba yiino ishine huntanno, addaraashete gobbayidonna hoowe fiitanno. Ajayi ajeenna dirunni mitte hinge barra murre Addaraashe woˈmunni woˈma fiinanninna hayishshinanni. Konni loosi yannara qaaqquullinkeno ninke ledo mitore loossanno gede assine, Magano magansiˈneemmo bayicho ayirrisa rossanno gede qajeelsa dandiineemmo.—Mekibibi 5:1.

Addaraashe gatamarranni yannara kaaˈli. Dirunni mitte hinge Gambooshshu Addaraashe giddiidonna gobbayido mitto mittonka coye hixamanyine laˈnanni. Konni garinni seekkine laˈni gedensaanni baalunkuri haarooˈminonna biifino gedeenni heeˈranno gede assate yanna yannante gatamarranni; tini qolte woxu hasiisikki fulannota gatissanno. (2 Zeena 24:13; 34:10) Maganonke magansiˈrate maltinoti ishintinokkitenna danchu garinni gatamarroonni Addaraasheeti. Konne looso kaaˈline Yihowa lubbora banxeemmotanna iso magansiˈneemmo base lowonta ayirrinseemmota leellinsheemmo. (Faarso 122:1) Tini qolte qooxeessinke manni ninke dancha illenni laˈˈanno gede assitanno.—2 Qorontoosi 6:3.

  • Magano magansiˈneemmo base dea hasiissannonkekkihu mayiraati?

  • Gambooshshu Addaraashe ishintannokkinna ayewoteno biiffino gedeenni heedhanno gede assate mayi qixxaawo no?