SOODO

 • 3:30 Muuziiqa

 • 3:40 Faarso Kir. 77 nna Huuccatto

 • 3:50 Dancha Looso Loosa Qarra Ikkitannonkehu Mayiraati?

 • 4:05 Simpooziyeme: Maalaˈne Hagiirsiisate Wixidhinoonte

  • Dagoomittete Webisayite Horoonsidhanni Wote Hayyoota Ikke

  • Dancha Boohaarsha Doodhe

  • Hinaasotewiinni Xeertidhe

  • Geeddanno Jiro Duuˈne

 • 5:05 Faarso Kir. 45 nna Egensiishshuwa

 • 5:15 Manna Baalaho Danchare Assa Agurtinoonte

 • 5:30 Meessaneeto Sayise Aanna Cuuama

 • 6:00 Faarso Kir. 63

 BARRA

 • 7:10 Muuziiqa

 • 7:20 Faarso Kir. 127 nna Huuccatto

 • 7:30 Baalunku Mannira Shiqqanno Lallawo: Magano Arrassitinannikki Gede Qorophe—Hiittoonni?

 • 8:00 Agarooshshu Shae Xaphishsha

 • 8:30 Faarso Kir. 59 nna Egensiishshuwa

 • 8:40 Simpooziyeme: Maganu Ayyaana Hagiirsiisate Wixidhe

  • Dancha Xiinxallote Gade Heedhoˈne

  • Qullaawu Maxaafihu Xintu Seeri Garinni Heedhe

  • “Hashsha Geeshshano Wixa Agurtooti”

 • 9:40 Hexxo Mudha Hoongummoro Maa Mixxineemmo?

 • 10:15 Faarso Kir. 126 nna Huuccatto