SOODO

 • 3:40 Muuziiqa

 • 3:50 Faarso Kir. 17 nna Huuccatto

 • 4:00 Kiristoosi Seeri Maati?

 • 4:15 Mannu Laˈˈannonkekki Woteno Kiristoosi Seera Harunsino

 • 4:30 Soqqanshote Yannara Kiristoosi Seera Harunse

 • 4:55 Faarso Kir. 70 nna Egensiishshuwa

 • 5:05 Kiristoosi Seeri Rooreho Yineemmohu Mayiraati?

 • 5:35 Meessaneeto Sayise Aanna Cuuama

 • 6:05 Faarso Kir. 51

BARRA

 • 7:20 Muuziiqa

 • 7:30 Faarso Kir. 76

 • 7:35 Addi Addi Woˈnaalsha

 • 7:45 Agarooshshu Shae Xaphishsha

 • 8:15 Mini Giddo Kiristoosi Seera Harunsa

 • 8:30 Rosu Mine Kiristoosi Seera Harunsa

 • 8:45 Faarso Kir. 35 nna Egensiishshuwa

 • 8:55 Yesuusi Kiˈne Baxinonte Gede, Kiˈneno Mimmito Baxxe

 • 9:55 Faarso Kir. 13 nna Huuccatto