Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Wedellu Xaˈmannote 10 Xaˈmora Qolloonni Dawaro

 XAˈMO 4

Soˈro Looseemmo Wote Ma Assa Dandeemmo?

Soˈro Looseemmo Wote Ma Assa Dandeemmo?

TENNE AFA MAYIRA HASIISSU?

Loosootto soˈro ammana albinni roore addaxxinanni beetto ikkatto gede assitannohe.

ATE IKKOOTTORO MA ASSATTO?

Hanni tenne ikkito hedi: Addunyi rosu mine jaallasi ledo kaase godoˈlanni heeˈreenna kaase rosu mini hincilaallo gante hiiqqitu.

Ati Addunya ikkoottoro ma assatto?

WODANAAˈMITE HEDI!

SASU DOORSHI NOOHE:

 1. Xooqe baˈˈa.

 2. Wole rosaanora wora.

 3. Rosu mini murrichira kulte woxe kaffala.

A Doorshi hunda kulloonnire assate hedattoha ikkara dandaanno. Kayinni aleenni qummi assini soˈro woy wole soˈro loosittorono, soˈrokki ammanatto gede assannohehu gari korkaati no.

 SOˈROKKI AMMANATTO GEDE ASSANNOHEHA SASE KORKAATA

 1. Soˈro ammana gara ikkino coyeeti.

  Qullaawu Maxaafi togo yaanno: “Woˈmante yannara dancha coye assate [halchineemmo].”—Ibiraawoota 13:18.

 2. Mannu roore wote, loosino soˈro maaxannokki mannira gatona yaanno.

  Qullaawu Maxaafi togo yaanno: “Cubbosi maaxannohu dilatanno; aagintaawannohunna [woy, kulannohunna] agurannohu kayinni maaro afiˈranno.”—Lawishsha 28:13.

 3. Baalunku coyinni roore, soˈro ammana Magano hagiirsiissanno.

  Qullaawu Maxaafi togo yaanno: “Kaaliiqi busha assitannore giwanno. Suwashshu wodanirira kayinni wodanisire kulanno.”—Lawishsha 3:32.

Kariina yinanniti 20 diri beetto, makeena quwa sayisse kaddeenna tiraafiike woxe mursiisse woraqata uyitinose; ise tenne annise afannokki gede assate woˈnaaltino. Kayinni kuni coyi maaxame digatino. Kariina togo yitino: “Mittu diri gedensaanni, anniˈya tiraafiike woxe mursiissinoeha aanaho ane suˈmi noo woraqata afi. Tini lowo qarri giddora eessitinoe!”

Kariina tennenni ma rossuyya? Ise togo yitino: “Loonsoonni soˈro maaxa coye roore huntanno ikkinnina kaaˈlitannori dino. Galte hosse loonsoonni soˈro amaddanno!”

LOOSOOTTO SOˈRONNI ROSO AFIˈRATTO GARA

Qullaawu Maxaafi togo yaanno: “Ninke baalunku woˈmanka woyite soˈneemmo.” (Yaiqoobi 3:2) Aleenni laˈnummonte gede loosootto soˈro hakka wontenni ammananna kula, umokki heeshshi assattoha ikkoottotanna gikki yoottota leellishshanno.

Hakkiinni aanchite, loosootto soˈronni roso afiˈra dandaatto. Veera yinanni beetto togo yitino: “Looseemmata mitte mittenta soˈro roso afiˈrate kaaˈlannoeri gede asse laeemma; tini roore dancha ikkate kaaˈlitannoe; qoleno wole yannara hattoo soˈro loosa hoogate woˈnaaleemma.” Hanni atino hatto assa dandaatto gara laˈno.

Annikki saate haadhe wodhite heedheenna maasaru taino yine hendo. Tennera ma assatto?

 • Anniˈya ayi assinoro diafannona yite cuqqi curuqqi yiittokkinni agura.

 • Annikkira saatesi ati tayisoottota kula.

 • Ikkinore kulte kaˈe woleho wora.

Xiinxallittokki gatootto daafira rosu mine fonqoloho uwootto yine hendo. Tennera ma assatto?

 • Fonqolu kabbaadete yaa.

 • Uwoottohu xiinxalloottokkihura ikkinota ammana.

 • Fonqoloho uwoottohu rosiisaanchu ate baxannohekkihura ikkinohu gede assite kula.

Alba loosootto soˈro calla heda, makeena kandanni heeˈne badheenni noore leellishshannota makeenu hincilaallo laˈnanni keeshshate gedeeti

 Hanni aleenni qummi assini ikkituwa galagalte hedi; hakkiinni ateneeto (1) annikkinna (2) rosiisaanchikki bayicho worte hedi. Loosootto soˈro hakka wontenni kulittoro annikkinna rosiisaanchikki ate daafira mayite heddanno? Loosootto soˈro maaxittoro insa ate daafira mayite heddanno?

Hanni saihu mittu diri giddo loosoottota mitte soˈro hedi; hakkiinni aante noo xaˈmuwara dawaro qolate woˈnaali.

Loosootto soˈro maati? Hatte yannara ma assitto?

 • Maaxe aguroommo.

 • Wolu mannira woroommo.

 • Hakka wontenni kuloommo.

Soˈrokki maaxxe aguroottoha ikkiro, hakkuyi gedensaanni mayi macciishshamihe?

 • Soˈroˈya anfikki saoommo daafira hagiidhoommo!

 • Mayi kulella aguro yee gaabboommo.

Hakku coyi tuncu yiihe yannara ma assoottoro woyyannohu baino?

Loosootto soˈronni ma rositto?

ATERA MA LAWANNOHE?

Mitu manni loosino soˈro maaxannohu mayiraati?

Soˈro loositto kiiro maaxate woˈnaalattoha ikkiro mannu ate hiittooho yee hedanno? Loosootto soˈro kulattoha ikkiro kayinni mannu ate daafira mayyee hedanno?—Luqaasi 16:10.