Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Durriissa Maganu Aana Finqille Jawaachishshanno

Durriissa Maganu Aana Finqille Jawaachishshanno

Mitu mitu budi xintaminohu reyitinori laˈankera dandiitanno yaanno kaphphinniiti

Sheexaanunna durriissasi manna sorisiissara qodhite kaˈinohu mayiraati? Korkaatuno finqillensanni miilooˈminammora hasidhannohuraati. Insa magansiˈnammora, kaphphonsa ammannammoranna Yihowa giwannore assinammora hasidhanno. Togoo assooti giddo mittu reyitinori ledo amadaminoho.

Banxeemmohu reyanno wote lowo geeshsha dadillisanno, caacce fushshirano nooreeti. Yesuusi jaalisi Aliaazaari reyi yannara, “wiˈlino.”—Yohaannisi 11:35.

Woˈmante alamera reyote ledo xaado afirinohu batinynyu budi no, ikkollana babbaxxanno. Batinynyu Qullaawu Maxaafi ledo sumuu yaannoho. Gamu budi kayinni, reyitinori heeshshote noonna heeshshote nooreno laˈˈa dandiitanno yitanno hedonni xintaminoho. Reeshsha agare gala, hamaaraanchonna haarookkise kiira, mittigonna qiisso, mannu reyiro madaarshu barra ayyaanto xaˈma rumuxxitinohu reyitinori ekera waajjatenniiti. Reyitinori “mittoreno affannokkihura” togoore assitannori Sheexaanu kaphpho halashshitanno.—Mekibibi 9:5.

Wolu budi kayinni reyitinorira ninke kaaˈlo hasiissannonsa yaanno kaphphinni xintaminoho

 Wolu budi kayinni reyitinorira heeshshote noo manni kaaˈlo hasiissannonsahura konne assa hoongiro heeshshote noore gawajjitanno yee ammanatenni dayinoho. Mite mite gobbara mittu manchi reyihunni 40kki barra woy diro ikkannosi wote jillanninna kakkalo shiqinshanni. Togo assa reyino mancho ayyaanaame alame ‘saˈˈateˈ kaaˈlannosi yite ammantannohuraati. Wolu halaˈladunni rosamino budi kayinni reyitinorira sagalenna ago kakkalate.

Kuni assooti Sheexaanu reyitinore lainohunni halashshanno kaphpho ikkino daafira sorote. Yihowa durriissate rosinni xintamino budi ledo xaadu heeˈrankera hasiranno? Horonta dihasiranno!—2 Qorontoosi 6:14-18.

Halaalu Magani soqqamaano Sheexaanu kaphpho irkisanno rosi ledo xaadu dinonsa. Hatto assantenni, heeshshote noore baxillunni kaaˈlitannonsanna jawaachchishshanonsa. Mittu manchi reyi gedensaanni kaaˈlasira dandaannohu Yihowa calla ikkinota affino.—Iyyoobi 14:14, 15.

 Maganu Busha Ayyaanna Ledo Xaado Giwanno

Mitu mitu manni durriissate ledo uminsa woy wolu ragaanni higge xaaddanno. Togoo xaado bushu ayyaani ledo xaadate yinanni. Ayyaana layira, angate hoowinninna wolurinni kiila, reyitinore hasaawisa lawannori baalunku busha ayyaanna ledo fiixoomu noonsareeti.

Maganu togoore bushare makkiranno. Iso calla magansiˈnara hasiˈranno.—Wolaphpho 20:5

Togoo ikkito Qullaawu Maxaafi: “Ate mereero . . . hellee laˈˈannohu, woy kiilannohu woy mahannohu woy digintaamu woy kiilaanchu ragaanni hige busha ayyaanna ledo xaadannohu woy bushu ayyaani ragaanni hige reyitinore hasaawisannohu ayino, togoore assannoha Yihowa makkiranno” yee xawisanno.—Marro 18:10-12.

Togoo ikkitonni xeertiˈneemmo gede Yihowa kaajjishe qorophphisiisannonkehu mayiraati?

Yihowa, ayee doogonni busha ayyaanna ledo xaadu heeˈrannonkekki gede qorophphisiisannonkehu  ninke horora yeeti. Konne assannohu manna baxannohuranna gawajjo iillitansara hasirannokkihuraati. Ledeno durriissate ledo xaadu heeˈrannosihura gawajjo iillitannosita afinohuraati.

Busha ayyaanna ledo xaadu noonsari giddo mitte Niilida yinanniti Biraaziilete heedhannote. Durriissa heeshshose qarraataame assitino. Iillinosere coyidhanni: “Busha ayyaanna ofolteˈˈe hasidhu gede hajajjannoe, duuchcha wote aneneente hawissannoe, surre xissame hosiphphitaale eumma. Durriissa iillishshinoe gawajjonni bisiˈya nigga kisantu. Goxichcho uyitanno xagga adha, ganynye ago aganna sijaara wiliishsha hanafumma. Batinynye diro togoo ikkitonni sufumma” yitino.

Busha ayyaanna ledo xaado afidhinorira gedensinsa dibiifanno. Jironsa, keeraanchimansanna heeshshonsa nafa hooggara dandiitanno

Yannate gedensaanni Yihowanna uulla noo Farciˈraanosi kaaˈlonni, Niilida durriissate gawajjonni keeraabbe hagiirsiissanno heeshsho heedhanni no. Niilida: “Ayerano shiima yannara nafa, busha ayyaanna ledo xaadu heeˈrannosikki gede jawaachchishsheemma” yitino.