Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Reyitinori Ekera Kaa’litahera Woy Gawajjitahera Dandiitanno?—Hee’ransana Halaaleho?

Qullaawu Maxaafi reyino manni daafira mayyaanno? Reyitinori kaa’litahera woy gawajjitahera dandiitanno?

Bitima

Lowo miliyoone ikkanno manni reyitinori wole ayyaanaame alame hadhe, uullate aana noo manna kaa’la woy gawajja dandiitanno yee hedanno. Tini gara labbannohe?

Ayyaanunni Kalaqantinori Uullate Aana Heedhu Gedensaanni Reyitinore Diˈˈikkitino

Maganu umi manchi Addaamira coyiˈrinori reyino manni noo gara afate kaaˈlannonke.

Miliyoonetenni Kiirrannita Ayyaanaame Kalaqo

Masaalaanchu Daanieeli ajuujatenni lowo miliyoone ikkitannota ayyaanaame kalaqo laino.

Ayyaanaame Alame Giddo Kaˈino Finqille

Mite sokkaasine bushuulle ikkitino, tini qolte uullate aana noote mannu oosora qarra abbitino.

Durriissa Lubbo Shitannoreeti!

Qullaawu Maxaafi xaggenna yannankera ikkanni noori durriissa bushuulle ikkitinota leellishanno.

Durriissa Reyitinori Lubbote No Yite Kaphitanno

Durriissa xaa yannara batinye manna dogganni no; Qullaawu Maxaafi kayinni kaphonsa xawo fushshanno.

Durriissa Maganu Aana Finqille Jawaachishshanno

Agaaninte manna mitiinsitanno.

Sheexaaneho Ikkikkinni, Yihowara Soqqami

Dancha doorsha doodhoottota leellishannori maati?

Albankeenni Noota Hagiirsiissanno Hexxo

Muli yanna giddo Sheexaanunna agaanintesi mannu ooso sorisiisa agurtanno. Hakkiinni Yihowa mannu ooso baalate atoote aanno.

Gannate Ikkitino Uulla

Maganu Sheexaanu abbino qarra baala huni gedensaanni heeshsho hiittoota ikkitannoha lawannohe?