Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

 FOOLIISHSHO LAMALA

Reyino Manni Kaˈˈanno!

Reyino Manni Kaˈˈanno!

1-3. Ninke baalunku maaho usuranya ikkinoommo? Yihowa konni usurinni fushshannonkehu hiittoonniiti?

HANNI hunoottori nookkiha beebba yoo yine usurroonnihe yine hendo. Heeshshokki diro woˈma usuramatto gede yoo yinoonnihe daafira hakkiinni fulatto gari dino. Albillittete heeshshokki hexxo noota dilabbanno; qoleno tennera ati assite afattori dino. Kayinni hexxo mudhite ofolte heedheenna, usuru mininni fushshahera dandaannohu mittu manchi noota kullihe; qoleno hakku manchi kaaˈlahera hasiˈrinota macciishshitto! Hakkawote hiitto ikkatto?

2 Ninke baalunku reyote usuranyaati. Aye coyeno assinummoro, konni usurinni fulleemmo gari dino. Ikkollana Yihowara reyote usurinni gatisannonke wolqa noosi. Qoleno isi ‘diina ikkitinoti reyo goofimarchoho baˈannota’ coyiˈrino.—1 Qorontoosi 15:26.

3 Hanni reyineemmo yine yaandeemmokki yanna dagganno wote hagiidhineemmo gara hedi! Yihowa reyo hune calla agurannoha diˈˈikkino. Isi reyino manni galagale heeshsho afiˈranno gedeno assanno. Tini mayyaatero hanni hedi. Yihowa “[reyitinore kayise] lubbotenni heedhanno gede assanno.” (Isayaasi 26:19) Qullaawu Maxaafi kaote yaannoti tenneeti.

SHIIˈNEEMMO WOTE

4. (a) Shiiˈneemmo wote shesho afiˈra dandiineemmohu hiikkiinniiti? (b) Yesuusi jaalla giddo gamu ayeooti?

4 Mininke manni woy muli jaallanke giddo mittu  reyiro, lowo geeshsha xissiisiˈneemmo. Hattoo yannara ragu tunsannonke. Reyinohu galagale heeˈranno gede assineemmo gari dino. Ikkollana, Qullaawu Maxaafi addu shesho aannonke. (2 Qorontoosi 1:3, 4 nabbawi.) Hanni Yihowanna Yesuusi shiiˈnoommo manna reyotenni kayisa mageeshshi geeshsha hasidhannoro huwanteemmo gede kaaˈlannonke lawishsha laˈno. Yesuusi uullate aana noo yannara, duucha wote Aliaazaarinna roduuwisi Maartanna Maariyaamiuu minira haˈranno. Sasunku Yesuusira jaallate. Qullaawu Maxaafi togo yaanno: ‘Yesuusi Maartanna rodoose Maariyaami, hattono rodoonsa Aliaazaari baxanno.’ Kayinni mitto barra Aliaazaari reyi.—Yohaannisi 11:3-5.

5, 6. (a) Yesuusi, Aliaazaari roduuwinna jaallansa wiˈlitanna laiti hiitto ikki? (b) Yesuusa reyo xissiissinota afanke sheshifachishshannonkehu mayiraati?

5 Yesuusi Maartanna Maariyaami sheshifachishara insata haˈri. Maarta Yesuusi daanni noota macciishshite, iso haadhara doogora shiqqu. Yesuusinni xaadde hagiidhitinoha ikkirono, iso togo yitu: “Ati kawiicho heeˈroottoha ikkoommero rodiiˈya direyanno.” Maarta, Yesuusi insa kaaˈlanno yanna saˈino yite heddino. Hakkiinni Yesuusi, rodoose Maariyaami wiˈlitanna lai. Hakko noo manni wiˈlanna laiti, isino xissiisiˈre wiˈli. (Yohaannisi 11:21, 33, 35) Yesuusino, ninke shiiˈnummoro xissiisiˈneemmo gede ikke xissiisiˈrino.

6 Yesuusi dadillinotanna xissiisiˈrinota afanke sheshifachishshannonke. Tenne afanke, Yesuusinna Annisi Yihowa reyo gibbannota buuxissannonke. (Yohaannisi 14:9) Yihowara reyo hegerera hunate wolqa noosi; qoleno muli yanna giddo konne assanno.

 “ALIAAZAARI, AMO FULI!”

7, 8. Maarta Aliaazaari madaarroonni waamma aaninni kincho hoollara hasidhinokkihu mayiraati? Ikkirono Yesuusi maa assino?

7 Yesuusi Aliaazaari madaarroonni waammawa maranno wote, waammate afooho lowo kincho worre cunfoonni. Yesuusi, “Kincho hoolle!” yii. Maarta kayinni kincho hoollara dihasidhino. Korkaatuno reeshsha madaarrinku shoole barra ikkino. (Yohaannisi 11:39) Ise, Yesuusi rodoose kaaˈlate maa assara hedinoro diaffino.

Aliaazaari reyotenni kai wote maatesinna jaallasi mageeshshi geeshsha hagiidhitinoro hedi! —Yohaannisi 11:38-44

8 Yesuusi Aliaazaari, “Amo fuli!” yii. Hakkiinni aane ikkinori lowo geeshsha dhaggete. Aliaazaari “waammate giddonni angano lekkano usurre kafannoonni gedeenni heeˈre fuli.” (Yohaannisi 11:43, 44) Aliaazaari galagale heeshsho afiˈri! Isi minisi manninna jaallasi ledo galagale xaadino. Xa insa iso shiqqe amadanna hasaawisa dandiitanno. Hiittoo maalaleeti! Yesuusi Aliaazaari reyotenni kayisino.

“TEE BEETTO GOTTI YII YEEMMOHE!”

9, 10. (a) Yesuusira manna reyotenni kayisanno gede wolqa uyinosihu ayeti? (b) Reyotenni kaino mannire kultanno xagge kaaˈlitannonkehu hiittoonniiti?

9 Yesuusi manna reyotenni kayisinohu umisi wolqanniiti? Deeˈni. Isi Aliaazaari reyotenni kayisara albaanni, Yihowa huucciˈrino; hakkiinni Yihowa wolqa oyennasi Aliaazaari kayisino. (Yohaannisi 11:41, 42 nabbawi.) Reyotenni kainohu Aliaazaari calla diˈˈikkino. Qullaawu Maxaafi mitte 12 diri qaaqqo lowo geeshsha xiwantinota kulanno. Annise Iyairoosi, lowo geeshsha masillaawe, qaaqqosi hursara Yesuusa huucciˈri. Isira noosi qaaqqo ise callaati. Isi Yesuusa coyishiishanni heeˈreenna, minisinni dayino manni togo yiisi: “Qaaqqo reyitinona, xa rosiisaancho mayira  daafursatto?” Yesuusi kayinni Iyairoosi, “Ammani ikkinnina, waajjitooti!” yiisi. Hakkiinni Yesuusi Iyairoosi qae mari. Insa qaera shiqqanni martanno wote, wiˈlanno manni huuro macciishshantanno. Yesuusi wiˈlanni noo mannira, “Qaaqqo goxxinota ikkinnina direyitino” yii. Qaaqqote anninna ama, Yesuusi mayyaanni nooro huluullantukki digattino. Yesuusi mannu baalunku mininni fulanno gede asse kae qaaqqote anninna ama ledo qaaqqote reeshshi noowa ei. Hakkiinni qaaqqote anga amade togo yii: “Tee beetto gotti yii yeemmohe!” Qaaqqo bayichonko gotti yite haˈra hanaffuta annisenna amase mageeshshi geeshsha hagiidhinoro hanni hedi! Yesuusi qaaqqonsa reyotenni kayisino. (Maarqoosi 5:22-24, 35-42) Hakko barrinni kayise insa qaaqqonsa lai kiiro Yihowa Yesuusi widoonni assinonsare qaagannoti egennantinote. *

10 Yesuusi reyotenni kayisino manni gedensoonni galagale reyino. Kayinni konni mannire kultanno xagge addu hexxo heedhannonke gede assitanno daafira kaaˈlitannote. Yihowa reyino manna kayisa hasiˈranno; qoleno kayisanno.

REYOTENNI KAINO MANNIRE KULTANNO XAGGENNI RONSEEMMORE

Soqqamaasinchu Pheexiroosi Kiristaancho mancho Dorqa reyotenni kayisino.​—Soqqamaasinete Looso 9:36-42

Elsai mitto qaaqqo reyotenni kayisino. —2 Mootoolla 4:32-37

11. Rosiisaancho 9:5 Aliaazaari reye noo yannara noo gara kultannonkehu hiittoonniiti?

11 Qullaawu Maxaafi “reyitinori . . . mittoreno diaffanno” yee xawise kulanno. Hakko daafira Aliaazaari noo  garino hattooti. (Rosiisaancho 9:5) Yesuusi yiinonte gede, Aliaazaari goxe noohu gedeeti. (Yohaannisi 11:11) Isi waammate giddo noo yannara, ‘mittoreno diafino.’

12. Aliaazaari addinta reyotenni kainota buuxisannori maati?

12 Yesuusi Aliaazaari reyotenni kayisi wote lowo manni laino. Wole agurina Yesuusi baarigaarra nafa isi tenne maalale loosinota affino. Hakkawote Aliaazaari reyotenni kae lubbote no; hakko daafira isi kao huluullammannita diˈˈikkitino. (Yohaannisi 11:47) Qoleno lowo manni Aliaazaari mare laino; konni daafira, mannu Yesuusa Maganu soyinota ammana hanafino. Yesuusi baarigaarra tenne baxxinokki daafira Yesuusano Aliaazaarino shitara maˈlitu.—Yohaannisi 11:53; 12:9-11.

13. Yihowa reyitinore kayisannota buuxisannori maati?

13 Yesuusi, “waammate giddo noori” reyotenni kaˈannota coyiˈrino. (Yohaannisi 5:28) Hatto yaasi, Yihowa qaagannonsa manni baalunku galagale heeshsho afiˈranno yaate. Reyino mancho kayisate kayinni, Yihowa hakkunni manchi daafira woˈmankare qaaga hasiissannosi. Yihowa addinta tenne dandaanno? Kalqete alame giddo lowo biliyoone ikkitanno beeddahe no. Qullaawu Maxaafi, Yihowa mitte mittente beeddakko suˈma afinota kulanno. (Isayaasi 40:26 nabbawi.) Isi mitte mittente beeddakko suˈma qaagannoha ikkiro, reyotenni kayisanno manni baalunku daafira woˈmankare qaaga diqarrissannosi. Roore kayinni, woˈmankare kalaqinohu Yihowaati; konni daafira reyino manna kayisate wolqa noosi.

14, 15. Iyyoobi coyiˈrino qaali kaote daafira maa rosiisannonke?

14 Ammanamino manchi Iyyoobi kao noota ammanannoho. Isi togo yee xaˈmino: “Mittu manchi reyiro, galagale lubbote heeˈranno?” Iyyoobi aanche Yihowara togo yiino: “Ati woshshattoe, ani qoleemmohe. Angakki loosono sinsinnaawatto.” Ee, Iyyoobi Yihowa reyino  manna kayisanno yanna quqquxame agadhannota huwatino.—Iyyoobi 14:13-15, NW.

15 Kaote hexxo daafira hedatto wote mayi macciishshamannohe? Miteekkite, ‘Maahoyyena, ane fiixinna jaallaˈyano reyotenni kaˈanno ikka?’ yite hedattoha ikkara dandaanno. Yihowa reyino manni galagale heeshsho afiˈranno gede assa hasiˈrannota afanke sheshifachishshannonke. Hanni Qullaawu Maxaafi reyino manni kae hiikko heeˈranno yaannoronna reyotenni kaˈannori ayeooti yaannoro laˈno.

‘HUUROSI MACCIISHSHITE FULTANNO’

16. Uullate aana reyotenni kaˈˈanno manni hiittoo heeshsho heeˈranno?

16 Alba reyotenni kaino manni uullate aana galagale fiixinsanna jaallansa ledo xaadino. Albillitteno kuni ikkanno; kayinni hakkiinni roorinori ikkanno. Hiitto? Korkaatuno albillitte uullate aana reyotenni kaˈˈanno manni layinkimeeshsho reyikki hegerera heeˈranno faro afiˈranno. Kuni manni xa heeˈnoommo alamenni lowo geeshsha baxxitino alamera heeˈranno. Hatte yannara olu, jaddonna dhibbu diheeˈranno.

17. Reyotenni kaˈannori ayeooti?

17 Reyotenni kaˈannori ayeooti? Yesuusi, “qaagooshshu waamma giddo noori baalunku huurosi macciishshite fultanno” yiino. (Yohaannisi 5:28, 29, NW) Qoleno Yohaannisi Ajuuja 20:13 togo yitanno: “Baaruno giddosi nooha reyino manna fushshe uyi; reyonna jennaatuno [waammano] giddonsa nooha reyino manna uyi.” Ee, lowo biliyoone ikkanno manni reyotenni kaˈˈanno. Soqqamaasinchu Phaawuloosino “Maganu cubbaataammanna keeraano reyotenni kayisanno” yiino. (Soqqamaasinete Looso 24:15 nabbawi.) Hatto yaa mayyaate?

Albillitte reyino manni kae Gannatete giddo ayiddinsa ledo xaadanno

18. Reyotenni kaˈannori “keeraano” yiniri ayeooti?

 18 Yesuusi uullara daara albaanni heedhinoti Yihowa soqqamaasine “keeraano” yiniri widooti. Nohi, Abirahaami, Saara, Muse, Ruutinna Asteeriuu gedee manni uullate aana heeˈrara reyotenni kaˈˈanno. Togoohu ammanamino labballinna meentire Ibiraawoota fooliishsho 11 aana nabbawa dandaatto. Yannankera reyitannori  ammanantinori Yihowa soqqamaasinena? Insano ‘keeraanote’ widooti; hakko daafira reyotenni kaˈanno.

19. “Cubbaataamma” yiniri ayeooti? Yihowa togoo mannira mayi faro fanannonsa?

19 Yihowa afate faro afiˈrikki reyinohu lowo biliyoone ikkanno manni, “cubbaataamma” yiniri wido kiiramanno. Togoo manni reyinoha ikkirono, Yihowa dihawinonsa. Yihowa reyotenni kayiseennansa, isi daafira rosatenna isira soqqamate faro afidhanno.

20. Reyotenni kaˈannokkiri ayeooti?

20 Ikkina hatto yaa reyinohu baalunku kaˈˈanno yaateni? Deeˈni. Yesuusi mitu manni galagale heeshsho afiˈrannokkita coyiˈrino. (Luqaasi 12:5) Mitto mancho kaˈˈanno woy dikaˈˈanno yaa dandaannohu ayeti? Jeefote yoo yaanno Daanyi Yihowaati; kayinni isi “nooriranna reyitinorira yoo yaanno gede” Yesuusirano roorre uyinosi. (Soqqamaasinete Looso 10:42) Bushaho yine yoo yinoonnihunna heeshshonsa biddi assiˈra hasiˈrannokki manni baalunku reyotenni dikaˈˈanno.—Jeefote Hedo 19 lai.

IIMI HEESHSHO AFIˈRATE KAˈˈA

21, 22. (a) Iimi heeshshora kaˈannori hiittoo biso uddidhe kaˈanno? (b) Iima heeˈrate mite yee reyotenni kainohu ayeti?

21 Qullaawu Maxaafi mitu manni iimira haˈrannota kulanno. Mittu manchi iima heeˈrate reyotenni kaˈˈanno wote, kaˈˈannohu maala uddiˈre diˈˈikkino. Togoo manni ayyaanu biso uddiˈre iima heeˈrara kaˈˈanno.

22 Togoo kao kainohu umihu Yesuusaati. (Yohaannisi 3:13) Yesuusa shinihunni sasu barri gedensaanni, Yihowa iso reyotenni kayisinosi. (Faarso 16:10; Soqqamaasinete Looso 13:34, 35) Yesuusi reyotenni kainohu maala uddiˈre diˈˈikkino. Soqqamaasinchu Pheexiroosi Yesuusi  “manninatunni ree, ayyaanunni kayinni heeshshonniha ikkino” yiino. (1 Pheexiroosi 3:18) Yesuusi wolqaataamo ayyaanu kalaqo ikke reyotenni kaino! (1 Qorontoosi 15:3-6) Ikkirono Qullaawu Maxaafi konni garinni kao afiˈrinohu iso calla ikkinokkita kulanno.

23, 24. Yesuusi “shiima hoshsha” yiiri ayeooti? Kiironsa meˈˈete?

23 Yesuusi reyara albaanni ammanantino rosaanosira togo yiino: “Heedhinanni darga qixxeessate haˈreemmo.” (Yohaannisi 14:2) Hatto yaasi, harunsaanosi giddo gamu reyotenni kaˈe isi ledo iima heedhanno yaate. Insa kiiro meˈˈete? Yesuusi konni manni kiiro shiima ikkitinohura “shiima hoshsha” yiinonsa. (Luqaasi 12:32) Soqqamaasinchu Yohaannisi konni manni kiiro bade kulino. Isi, Yesuusi iima “Tsiyooni Ilaali aana uurre nooha” laino; hakkawote “144,000 manni isi ledo no” yiino.—Yohaannisi Ajuuja 14:1.

24 Kuni 144,000 Kiristaani reyotenni kaˈˈannohu mamarooti? Qullaawu Maxaafi kuni ikkannohu Kiristoosi iima moohihu gedensaanni ikkinota kulanno. (1 Qorontoosi 15:23) Tini heeˈnoommo yanna Kiristoosi moohe noote; konnira 144,000 manni giddo rooriidi reyotenni kaˈe iimira hadhe kaˈino. Xa uullate aana gatte noori reyitanno wote hakkawoyintenni kaˈe iimira hadhanno. Kayinni rooriidi manni albillitte uullate aana Gannatete heeˈrara reyotenni kaˈˈanno.

25. Aante noo fooliishshora mayi daafira ronseemmo?

25 Muli yanna giddo, Yihowa baalanka manna reyote usurinni fushshanno; reyono hegerera baˈanno! (Isayaasi 25:8 nabbawi.) Ikkina iimira hadhannori hakko maa assitanno? Qullaawu Maxaafi insa Yesuusi ledo iimi gashshootira mookkannota kulanno. Aantanno fooliishshora konni gashshootire ronseemmo.

^ GUFO 9 Qullaawu Maxaafi giddo wedellu, jajjabbu, labballunna meentu hattono Israeelenna Israeele ikkinokki manni reyotenni kainota kultanno xagge no. Tenne xagge 2 Mootoolla 4:32-37; 13:20, 21; Maatewoosi 28:5-7; Maarqoosi 5:22-24, 35-42; Luqaasi 7:11-17; Soqqamaasinete Looso 9:36-42; nna 20:7-12 aana nabbawa dandaatto.