Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

 FOOLIISHSHO TONAA SETTE

Heeshshoˈya Maganoho Sayise Aanna Cuuama Hasiissannoe?

Heeshshoˈya Maganoho Sayise Aanna Cuuama Hasiissannoe?

1. Konne maxaafa seekkite xiinxallitto gedensaanni mayite hedattoha ikkara dandaanno?

KONNE maxaafa xiinxallite, batinye Qullaawu Maxaafi halaale rosootto; lawishshaho, Maganu hegere heeshsho aankera qaale einota, reyino manni noo gara, hattono kaote hexxo daafira rosootto. (Rosiisaancho 9:5; Yohaannisi 5:28, 29; Yohaannisi Ajuuja 21:3, 4) Yihowa Farciˈraasine gambooshshe haˈra hanafoottohanna Magano halaalunni magansidhannori insa ikkitinota ammanoottoha ikkara dandaanno. (Yohaannisi 13:35) Qoleno, Yihowa ledo jaalooma kalaqiˈroottohanna isira soqqamate  murciˈroottoha ikkara dandaanno. Konnira, ‘Maganoho soqqamate maa assa hasiissannoe?’ yite heddanni noottoha ikkara dandaanno.

2. Itiyophiyu manchi cuuama hasiˈrinohu mayiraati?

2 Biˈre Yesuusi waro heeˈrinohu mittu Itiyophiyu manchino tenne hedino. Yesuusi reyotenni kaihunni shiima yanna gedensaanni, rosaanchisi Filiphoosi konni manchira sabbakino. Filiphoosi, kuni manchi Yesuusi Mesihicha ikkinota buuxanno gede kaaˈlino. Hakku Itiyophiyu manchi rosino rosi dhagge ikkinosi daafira, bayichonko togo yii: “Kuneeti kawiicho wayi no; cuuama hoolannoeri nooni?”—Soqqamaasinete Looso 8:26-36.

3. (a) Yesuusi rosaanosi mayyee hajajino? (b) Cuuama hasiissannohu ma garinniiti?

3 Qullaawu Maxaafi, Yihowara soqqama hasiˈrittoro cuuama hasiissannoheta xawise kulanno. Yesuusi rosaanosira togo yiino: “Gosa baala . . . cuuˈinanni rosaanoˈya asse.” (Maatewoosi 28:19) Qoleno Yesuusi umisi cuuame lawishsha ikkino. Isi cuuami wote waa winxoonnisiha ikkikkinni wayi giddora gudisame eino. (Maatewoosi 3:16) Yannankerano mittu Kiristaanchi cuuamanno wote, wayi giddora gudisame ea woy lixa hasiissannosi.

4. Cuuamanke mannu maa afanno gede assitanno?

4 Cuuamakki, addinta Maganu jaala ikkanna isira soqqama hasiˈrattota mannu afanno gede assitanno. (Faarso 40:7, 8) Konni daafira, ‘Cuuamate maa assa hasiissannoe?’ yite hedattoha ikkara dandaanno.

EGENNONNA AMMANA HASIISSANNOHE

5. (a) Cuuamattora albaanni umo hasiisannoheri maati? (b) Songote gambooshshi lowo geeshsha hasiisannohu mayiraati?

5 Cuuamattora albaanni, Yihowanna Yesuusa afa hasiissannohe. Qullaawa Maxaafa xiinxallite wonanni insa afa hanaffe nootto. (Yohaannisi 17:3 nabbawi.) Kayinni  hakkeeshshi calla diˈˈikkanno. Qullaawu Maxaafi, Yihowa hedo ‘afate egenno woˈmitannonke’ gede amaalannonke. (Qolasiyaasi Sokka 1:9) Yihowa Farciˈraasine gambooshshi Yihowawa albinni roore shiqatto gede kaaˈlannohe. Songote gambooshshe woˈmanka wote haˈra hasiissannohehu mittu korkaati konneeti.—Ibiraawoota 10:24, 25.

Cuuamattora albaanni, Qullaawa Maxaafa xiinxalla hasiissannohe

6. Cuuamattora albaanni Qullaawa Maxaafa mageeshshi geeshsha afa hasiissannohe?

6 Yihowa cuuamattora albaanni Qullaawu Maxaafi giddo noore baalankare afa hasiissannohe diyiino. Itiyophiyu manchono cuuamara albaanni woˈmankare afa hasiissannohe diyiinosi. (Soqqamaasinete Looso 8:30, 31) Hegere geeshsha Yihoware rosanke diagurreemmo. (Rosiisaancho 3:11) Ikkirono cuuamattora albaanni, ajayi ajeenna Qullaawu Maxaafiha qara woy xinta ikkino roso afa hasiissannohe.—Ibiraawoota 5:12.

7. Qullaawa Maxaafa xiinxallakki kaaˈlitinohehu hiittoonniiti?

7 Qullaawu Maxaafi togo yaanno: “Ammaˈna nookkiha Magano hagiirsiinsara didandiinanni.” (Ibiraawoota 11:6) Konni daafira cuuamattora albaanni ammana hasiissannohe. Qullaawu Maxaafi, hunda Qorontoosi katamira heeˈrannohu mitu manni Yesuusi rosaano rosiissannore macciishshihu gedensaanni, “ammane [cuuaminota]” kulannonke. (Soqqamaasinete Looso 18:8) Atino Qullaawa Maxaafa xiinxallakki, Maganu uyino hexxo hattono cubbunninna reyotenni gatissannonketi Yesuusi kakkalo afidhino wolqa ammanatto gede kaaˈlitinohe.—Iyyaasu 23:14; Soqqamaasinete Looso 4:12; 2 Ximootewoosi 3:16, 17.

QULLAAWU MAXAAFI HALAALE MANNAHO KULI

8. Rosootto roso wolu mannira kulatto gede kakkayisannoheri maati?

8 Qullaawa Maxaafa xiinxallitanni haˈritto kiironna  heeshshokkira kaaˈlannohe gara huwatitto kiiro, ammanakki jawaattanni hadhanno. Hakkiinni, rossanni noottore wolu mannira kula halchatto. (Ermiyaasi 20:9; 2 Qorontoosi 4:13) Ikkina ayeoora kula dandaatto?

Ammana rosoottore wolu mannira kulatto gede kakkayissannohe

9, 10. (a) Rosootto roso ayeoora kula hanafa dandaatto? (b) Songote ledo mitteenni sabbaka hasiˈrittoro maa assa hasiissannohe?

9 Rosoottore miniˈne mannira, jaallakkira, qachikki mannira, woy ledokki loosanno mannira kula dandaatto. Hatti danchate; kayinni woˈmanka wote shaqqillunninna baxillunni kulinsa. Galte hossanni, songote ledo mitteenni sabbaka dandaatto. Hatto assate qixxaawoommo yite hedattoha ikkiro, Qullaawa Maxaafa xiinxallisanni noohe Farciˈraasinchira songote ledo mitteenni sabbaka hasiˈroottota kula dandaatto. Kulteenna isino qixxaawootto yee hedannoha ikkironna Qullaawu Maxaafi seeri garinni heedhanni noottoha ikkiro, lamunku lame songote cimeeyye ledo xaaddinanni gede assinanni.

10 Insa ledo xaaddinannihu maahooti? Hatti cimeeyye xinta ikkinoha Qullaawu Maxaafi roso huwatoottotanna ammanattota, heeshshokki giddo Qullaawu Maxaafi roso harunsattota, hattono addinta Yihowa Farciˈraasincho ikka hasiˈrattota buuxate hasaawissannohe. Cimeeyye songote giddo noore baalanka, ateno mitteenni, towaattannore ikkitino daafira insa ledo hasaawa waajjitooti. (Soqqamaasinete Looso 20:28; 1 Pheexiroosi 5:2, 3) Hatti cimeeyye hasaawissuhehu gedensaanni, songote ledo sabbaka hanafa dandaattoronna teˈee kultannohe.

11. Songote ledo mitteenni sabbaka hanafattora albaanni heeshshokki biddi assiˈra hasiissannohehu mayiraati?

11 Miteekkite cimeeyye songote ledo mitteenni sabbaka hanafattora albaanni, heeshshokki giddo biddi assiˈrattori gate noota kultahera dandiitanno. Heeshshokki giddo  tenne coyibba biddi assiˈra hasiissannohehu mayiraati? Mannaho Maganunnire kulleemmo wote, Yihowa riqimbe coyiˈneemmo daafira isira ayirrinye abbanno garinni heeˈra hasiissannonke.—1 Qorontoosi 6:9, 10; Galatiyu Sokka 5:19-21.

AAGINTAAWANNA HIGA

12. Mannu baalunku aagintaawa hasiissannonsahu mayiraati?

12 Cuuamattora albaanni assa hasiissannohehu wolu coyino no. Soqqamaasinchu Pheexiroosi togo yiino: “Cubbiˈne aguramannoˈne gede aagintaabbine [woy, maaro eˈine] Maganunniwa higge.” (Soqqamaasinete Looso 3:19) Aagintaawate yaa mayyaate? Loonsoommo soˈro baalantera godowinta gaabbate yaate. Lawishshaho, fooranni heeˈrino manchi aagintaawa woy maaro ea hasiissannosi. Heeshshokki woˈmantenni gara ikkinore assate woˈnaaltanni heeˈroottoha ikkiro nafa, aagintaawa hasiissannohe; mayira yiniro, ninke baalunku soˈneemmoreetinna Maganu maaro hasiissannonkereeti.—Roomu Sokka 3:23; 5:12.

13. ‘Higate’ yaa mayyaate?

13 Loosootto soˈrora gaabba calla ikkitannoni? Diˈˈikkitanno. Pheexiroosi ‘higa’ hasiissannohetano coyiˈrino. Hatto yaa albiha gara ikkinokki amanyoote aguranna gara ikkinore assate higa hasiissannohe yaate. Lawishshaho, hanni alba hadhe egennoottokki bayicho hadhanni noottohu gede assite hedi. Shiima geeshsha haˈritto gedensaanni, raga soˈroottota huwatitto. Hakkawote maa assatto? Agurte higge, gara ikkino raga higge haˈrattoti egennantinote. Hatteente gede, Qullaawa Maxaafa xiinxallitto yannara, heeshshokki giddo biddi assiˈra hasiissannohehu mitu rosichi noota huwatoottoha ikkara dandaanno. ‘Higate’ woy hasiisannore biddi assiˈratenna gara ikkinore assa hanafate maahoyye yii.

 HEESHSHOKKI MAGANOHO SAYISSE UYI

Yihowara soqqantanni heeˈrattota isira kulte qaale eootto?

14. Heeshshokki Maganoho sayisse aattohu hiittoonniiti?

14 Cuuamattora albaanni assa hasiissannohehu wolu hasiisanno coyi heeshshokki Yihowara sayisse aate. Heeshshokki Yihowara sayisse aate yaa, xaate iso calla magansiˈrattotanna heeshshokki giddo baalunku coyinni isi fajjo balaxisiisattota huuccattotenni kulte qaale eatto yaate.—Marro 6:15.

15, 16. Mittu manchi heeshshosi Maganoho sayise aanno gede kakkayisannosiri maati?

15 Yihowara calla soqqamate qaale ea, heeshshonke diro woˈma mittu banxeemmo manchi ledo heeˈrate qaale eate gedeeti. Hanni mittu beetti layiˈrino beetto ledo egennamate ledose yanna sayisanni no yine hendo. Kuni beetti ise albinni roore egennanni haˈranno wote, roore baxannose daafira ise adhate kaˈˈanno. Kuni shota coye ikka hoogirono, beettu ise baxanno daafira konne loosu qeecha duqqate maahoyye yaanno.

16 Yihowa affanni haˈratto wote, iso roore baxatto daafira isira soqqamate dandaamihere baala assa hasiˈratto. Tini, isira soqqamate huuccattotenni qaale eatto gede kakkayissannohe. Qullaawu Maxaafi Yesuusa harunsa hasiˈrannohu baalunku ‘umisire agura’ hasiissannosita kulanno. (Maarqoosi 8:34) Hatto yaa mayyaate? Heeshshokki giddo Yihowa hajajo balaxisiisatto yaate. Umikki hasattonna mixonni Yihowa hasatto roortanno.—1 Pheexiroosi 4:2 nabbawi.

DANDAA HOOGEEMMO YITE WAAJJITOOTI

17. Mitu manni heeshshonsa Yihowara sayise aannokkihu mayiraati?

17 Mitu manni Yihowara soqqameemmo yee eoommo qaale wonsha hoogammora dandeemmo yee waajjanno  daafira heeshshonsa isira sayise aa giwanno. Kuni manni Yihowa koffi assa dihasiˈranno; woy heeshshonsa Yihowara sayise aa hoogiro, assanno coyira Yihowa dixaˈmannoe yee hedanno.

18. Yihowa koffi assammora dandeemmo yite waajjattokki gede kaaˈlannoheri maati?

18 Yihowara noohe baxilli iso koffi assammora dandeemmo yite waajjattokki gede kaaˈlannohe. Iso baxatto daafira, eootto qaale wonshate dandaamihere baala assatto. (Rosiisaancho 5:4; Qolasiyaasi Sokka 1:10) Hakko daafira Yihowa fajjo wonsha wolqaˈyara aleenniiti yite dihedatto. Soqqamaasinchu Yohaannisi togo yee borreessino: “Magano baxate yaa hajajosi agadhate; hajajosino kaajjado [woy, duha] diˈˈikkitino.”—1 Yohaannisi 5:3.

19. Heeshshokki Yihowara sayisse aa waajja hasiissannohekkihu mayiraati?

19 Heeshshokki Yihowara sayisse aate guuta mancho ikka dihasiissannohe. Yihowa horontanni dandiineemmokkire asse diyaannonke. (Faarso 103:14) Isi gara ikkinore assatto gede kaaˈlannohe. (Isayaasi 41:10) Woˈmu wodanikkinni Yihowa addaxxi; isi qole “hodhaanchokki suwashsho assannohe.”—Lawishsha 3:5, 6, NW.

AMMANAKKI FAAJJETE FARCIˈRA

20. Heeshshokki Maganoho sayisse uyitto gedensaanni, aantete maa assatto?

20 Heeshshokki Yihowara sayisse aate qixxaawoottoha lawannohe? Heeshshokki isira sayisse uyitto gedensaanni, hakkiinni aaninore assate qixxaawoottoha ikkatto. Aantete cuuama hasiissannohe yaate.

21, 22. Ammanakki faajjete ‘farciˈra’ dandaattohu hiittoonniiti?

21 Heeshshokki Yihowara sayisse oottotanna cuuama hasiˈroottota songoˈnehu cimeeyyete bisi qineessaanchira kuli. Hakkiinni isi qara qara Qullaawu Maxaafi roso  boode cimeeyye ledo galagalte hasaawatto gede assanno. Hatti cimeeyye cuuamate qixxaawoottota sumuu yituro, aane noohu Yihowa Farciˈraasinehu woradu woy qoqqowu gambooshshiwa cuuama dandaattota kultannohe. Hakko gambooshshiwa, cuuamate yaa mayyaatero xawissanno lallawo shiqinshanni. Hattee lallawo shiqishanno rodii jeefote, cuuamate qixxaabbinore lame  harancho xaˈmo xaˈmanno. Hattee xaˈmuwara dawaro qolatto wote, ammanakki faajjete ‘farcidhanni’ nootto yaate.—Roomu Sokka 10:10.

22 Hakkunni gedensaanni cuuamatto. Cuuamatto wote wayi giddora gudisante eatto. Cuuamakki, laˈˈanno manni  ateneeto Yihowara sayisse oottotanna xaate Yihowa Farciˈraasincho ikkoottota huwatanno gede assitanno.

CUUAMAKKI MAA LEELLISHSHANNO?

23. “Annu, Beettunna Qullaawu Ayyaani suˈminni” cuuamate yaa mayyaate?

23 Yesuusi rosaanosi “Annu, Beettunna Qullaawu Ayyaani suˈminni” cuuantannota coyiˈrino. (Maatewoosi 28:19 nabbawi.) Hatto yaa mayyaate? Yihowa roorre, Yesuusi Maganu hedo woˈmitanno gede uyinoonnisi qeechi maatironna Maganu fajjosi wonshate qullaawa ayyaanasi horoonsiˈranno gara huwatootto yaate.—Faarso 83:18; Maatewoosi 28:18; Galatiyu Sokka 5:22, 23; 2 Pheexiroosi 1:21.

Cuuamakki, Maganu fajjo wonsha hasiˈrattota leellishshanno

24, 25. (a) Mittu manchi cuuamasi maa leellishshanno? (b) Jeefote fooliishshora maa ronseemmo?

24 Cuuama lowo tiro afidhino. Wayi giddora lixatto wote, hatti albi heeshshokkira reyoottota woy hattee heeshsho aguroottota leellishshanno. Wayi giddonni fulatto wote, Maganu fajjo assitanni heeˈrate haaro heeshsho hanafootto yaate. Hatti xaate Yihowara soqqamattota leellishshanno. Heeshshokki sayisse oottohu mannaho, dirijjitete, woy loosoho ikkinokkita qaagi. Ateneeto sayisse oottohu Yihowaraati.

25 Heeshshokki Yihowara sayisse aakki isi ledo muli jaaloomi heeˈrannohe gede kaaˈlitannohe. (Faarso 25:14) Hatto yaa kayinni mittu manchi cuuamino daafira calla gato afiˈranno yaa diˈˈikkitino. Soqqamaasinchu Phaawuloosi togo yee borreessino: “Waajjatenninna huxiˈratenni gatoˈne woˈma ikkitanno gede assidhe.” (Filiphisiyusi Sokka 2:12) Cuuama hanafotella. Ikkina Yihowawa gamba yite heeˈra dandaattohu hiittoonniiti? Konni maxaafiti jeefote fooliishsho tenne xaˈmora dawaro qoltanno.