Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 ROSO 3

Addaaminna Heewani Maganoho Hajajama Giwi

Addaaminna Heewani Maganoho Hajajama Giwi

Mitto barra Heewani calla heedheenna hamashshu coyishiishise. ‘Maganu kaashshu basera noo haqqe laalo baala ittinoonte yiinoˈneni?’ yiise. Hakkiinni Heewani togo yitu: ‘Deeˈni, mitte haqqicho laalo agurranna, baalante haqqe laalo ita dandiineemmo. Hattee haqqicho laalo intummoro kayinni reyineemmo.’ Hamashshu qole togo yii: ‘Reya nafa direyitinanni. Hatte haqqicho laalo ittiniro Maganu gedeere ikkitinanni.’ Hamashshu coyiˈrinori addaho? Deeˈni, kaphoho. Heewani kayinni isi yiinore adda assidhino. Ise haqqichote laalo laˈe laˈe yite, hattee laalo yortino. Hakkiinni ise hattee laalo ittu; Addaamirano uyitu. Addaami, insa Maganoho hajajama giwiro reyannota afino. Isi tenne afinoha ikkirono, hattee laalo itino.

Hakko barranni Yihowa Addaaminna Heewani coyishiishi. Yihowa insa Isira hajajama gibbinohu mayiraatiro xaˈminsa. Hatte yannara Heewani hamashshoho wortu, Addaami kayinni Heewanira worino. Yihowa Addaaminna Heewani isira hajajama giwino daafira kaashshu basenni fushshe hoolinonsa. Insa galagalte kaashshu base eˈannota hooltanno gede xullote sokkaasinenna giirate bise worino.

Yihowa Heewani doginohano qorichisheemmo yiino. Heewani coyishiishinohu addanka hamashshohoni? Deeˈni. Yihowa hamashsho coyiˈra dandaanno gede asse dikalaqino. Hamashshu coyiˈranno gede assinohu busha sokkaasinchooti. Isi hatto assinohu Heewani dogateeti. Kuni bushu sokkaasinchi Sheexaane Daawuloosiiti. Sheexaanu manna dogannota hoolate, Yihowa iso hunanno.

“Daawuloosi . . . biˈre hundanni manna shiinoho. Halaalu isiwa hoongohura, halaalu ledo horonta xaadu dinosi.”—Yohaannisi 8:44