Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 ROSO 33

Ruutinna Naaoomi

Ruutinna Naaoomi

Israeelete gobbara hude batidhuta, Naaoomi yinanni Israeelawitte minaannisenna lame labballo oosose ledo Moaabi gobba hadhu. Yannate gedensaanni Naaoomi minaanni reyi. Oosose, Ruutinna Orfa yinannire Moaabi gobba seenne adhitu. Gedensaanni Naaoomi oosono reyitino.

Naaoomi Israeelete gobbanni hude baˈinota macciishshite, Moaabi gobbanni agurte higgara kaˈu. Ruutinna Orfano ledose haˈra hanafi; kayinni doogote heeˈreenna Naaoomi togo yitunsa: ‘Kiˈne aneranna oosoˈyara dancha coye assitinoonni. Lamenti galagaltine mine assiˈra dandiitinanni. Xaate qaeˈne Moaabi higge.’ Ruutinna Orfa togo yii: ‘Banxeemmohe! Atewiinni dibaxxineemmo.’ Naaoomi duucha higge ‘Agurtine qaeˈne higge’ yitunsa. Hakkiinni Orfa agurte higgu, Ruuti kayinni higa gibbu. Naaoomi Ruuti togo yitu: ‘Orfa manniˈnewanna magannaˈnewa higgino. Atino ledose haˈri.’ Ruuti kayinni togo yitu: ‘Ate agure dihaˈreemma. Mannikki mannaˈyaati, Maganikkino Maganoˈyaati.’ Ruuti hatto yituta, Naaoomi mageeshshi geeshsha hagiidhitinoha lawannohe?

Ruutinna Naaoomi Israeelete gobba iillinohu hayixe mindanni yannaraati. Mitto barra Ruuti mindanna giggilino gide xinqidhara Boeezi gatira hadhu; Boeezi Reaabi iltino beettooti. Isi Naaoomi Moaabi gobbara heedheenna Ruuti kaaˈlitinoseta macciishshino. Isi gide midannosi manna, ‘Nadallate mereerinnino xinqidhona hooltinoontese’ yii.

 Hatte hawarro Naaoomi Ruuti ‘Techo aye gate xinqidhanni hositta?’ yite xaˈmitu. Ruuti qolte, ‘Boeezi yinanni manchi gate xinqiˈranni hosoomma’ yitu. Naaoomi Ruutira togo yitu: ‘Isi fiixankeeti. Isi gate noo seenni ledo xinqiˈrittaro woyyannohe.’

Ruuti gide minde gunda geeshsha Boeezi gate xinqidhino. Boeezi Ruuti chaachaaranna worba ikkitinota huwati. Hakkawaro mittu manchi ooso ilikki reyiro, galtesi fiixisi adhanno. Konni daafira Boeezi Ruuti adhi. Insa Iyoobeedi yinanni qaaqqo ili; Iyoobeedi moote Daawiti ahaahooti. Naaoomi jaalla hagiidhite togo yitu: ‘Baxxannoheta Ruuti uyinohehuranna towaatannoheha labbaa beetto uyinohehura Yihowara galatu iillosi.’

“Mitu mitu jaali . . . fiixunni roore gamba yaanno.”—Lawishsha 18:24