Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 ROSO 34

Gedewooni Midiyaami Daga Qeeli

Gedewooni Midiyaami Daga Qeeli

Israeelete manni Yihowa agure kaphu maganna magansiˈra hanafi. Midiyaami daga lamala diro woˈma Israeelete saada moortino, hattono wixidhino wixa coˈo assite huntino. Israeelete manni Midiyaami daga shitannonsakki gede goddate giddonna ilaallate aana maaxamanno. Insa Yihowa gatisinke yite huuccidhu. Konni daafira, Yihowa Gedewooni yinanni manchiwa sokkaasincho soyi. Sokkaasinchu Gedewooni, ‘Yihowa worba olamaancho asse doorinohe’ yiisi. Hakkiinni Gedewooni, ‘Ani woˈmunkura woriidiha ikkoommo daafira, Isiraeele gatisa didandeemmo’ yii.

Gedewooni Yihowa doorinosita ma garinni afino? Gedewooni geˈreewu orda ayiddummete wore Yihowa togo yii: ‘Gaˈa soodo baatto baala moola ikkiteenna orda callate aana loju heeˈrannoha ikkiro, Israeele gatisate ane dooroottoeta afeemmo.’ Layinki soodo orda gudisante shantino; baatto kayinni moolte no! Layinki barra Gedewooni Yihowa, ‘Hanni tenne baatto loja ikkiteenna orda moola ikkitanno gede assi’ yii. Gedewooni yiinori xaano ikki; konnira isi Yihowa doorinosita ammani. Isi Midiyaami daga ledo olamara olanto gamba assi.

 Yihowa Gedewooni togo yii: ‘Israeele Midiyaami daga qeeltanno gede asseemmo. Kayinni olanto batidhino daafira, umiˈne wolqanni qeeltinoonniha lawaˈnera dandaanno. Waajjinohu nooro agure higanno gede kuli.’ Konni daafira, 22,000 olanto qaera agurte higgeenna 10,000 gattu. Hakkiinni Yihowa togo yii: ‘Xaano olanto batidhe noona, insa wayi laga haadhe massite waa agganno gede kulinsa. Waa agganno woyite diinnansa layidhanni aggannore calla haadhe haˈri.’ Insa giddo waa aggu woyite diinnansa layidhanni agginori 300 manna callaho. Yihowa kuni shiimu manni 135,000 ikkitannota Midiyaami olanto qeelanno gede asseemmo yii.

Hakko hashsha Yihowa Gedewooni, ‘Xa Midiyaami manna angaˈnera sayise eemmoˈne!’ yii. Gedewooni olantosira xurumbanna kiffala giddo worroonni maaqqe uyinsa. Gedewooni olantosi ‘Asseemmore seekkitine laˈine, ani assummo gede asse’ yii. Gedewooni xurumba ufuufi, maaqqichosino hiiqqi, hattono kiffalchosi kayise ‘Yihowanna Gedewooni bise!’ yee cance coyiˈri. Hakkiinni 300 olantosi baalu isi assinore assitu. Midiyaami daga bararraaqqe addi addi raga higge xooqqu. Insa mimmito bagadunni qassu. Konni garinni Yihowa Israeele diinnansa qeeltanno gede kaaˈlinsa.

‘Jawa wolqa Maganunnite ikkinnina ninketa diˈˈikkitino.’—2 Qorontoosi 4:7