Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 ROSO 13

Yaiqoobinna Eesawu Araarantu

Yaiqoobinna Eesawu Araarantu

Yihowa Abirihaaminna Yisihaaqi towaatinonte gede, Yaiqoobino towaateemmohe yiinosi. Yaiqoobi Kaaraani yinanni gobbara heeˈrino; isi hakko seenne adhe lowo ooso ilino, qoleno dureessa ikkino.

Gedensaanni Yihowa Yaiqoobi, “Gobbakki higi” yiisi. Konni daafira Yaiqoobinna minisi manni gobbansa higate seeda doogo haˈra hanaffu. Insa hadhanni doogote heedheenna soqqamaasinesi Yaiqoobiwa dagge togo yitusi: ‘Rodiikki Eesawu atewa daanni no, ledosino 400 manni no!’ Yaiqoobi Eesawu isonna minisi manna gawajjannoha laweennasi waajji. Hakkiinni Yaiqoobi Yihowa, “Rodiiˈya Eesawu anganni gatisie” yee huucciˈri. Layinki barra Yaiqoobi Eesawura lowo geˈreewo, meˈˈe, lalo, gaalanna harre soyisi.

Hakko hashsha Yaiqoobi callisi heeˈre Maganu sokkaasincho lai! Isi sokkaasinchu ledo sharrama hanafi. Lamunku sooda geeshsha sharrantanni galtu. Yaiqoobi sokkaasinchu ledo sharramanna luqqeetto darginni kaˈusi; kayinni isi sharrama diagurino. Sokkaasinchu Yaiqoobi ‘Haˈreemmona agurie’ yiisi. Yaiqoobi kayinni ‘Maassiˈrittoekki diagureemmohe’ yii.

Hakkiinni Maganu sokkaasinchi Yaiqoobi maassiˈrisi. Konni daafira, Yaiqoobi Yihowa Eesawu gawajjasira wore laˈˈannokkita huwati.

Hakko soodo Yaiqoobi rodiisi Eesawu 400 manna hoodete adhe isiwa daanna lai. Yaiqoobi minisi manni badheenni heeˈreenna isi alba  hige haˈre rodiisi albaanni lamala hige heeshshi gotti yaanni daae yii. Eesawuno dodanni mare Yaiqoobi hanqafe daae yiisi. Lamunku hururante wiˈlite araarantu. Yihowa Yaiqoobi rodiisi ledo araaraminohura mageeshshi geeshsha hagiidhinoha lawannohe?

Hakkiinni Eesawu qaesi higi; Yaiqoobino gobbasi haˈri. Yaiqoobi 12 labballo ooso ilino. Suˈminsa Roobeeli, Simiooni, Leewi, Yihuda, Daani, Nifitaaleemi, Gaadi, Aseeri, Yisaakoori, Zaabilooni, Yooseefinna Biiniyaamiiti. Yihowa Yaiqoobi beetti Yooseefi mannasi gatisanno gede assino. Yihowa togo assinohu hiittoonniitiro afootto? Tenne daafira aante noo xaggera ronseemmo.

“Baarigaarraˈne baxxe; xiibbannoˈnerira Magano huuccensa. Hatto assitiniro gordoho heeˈranno Anniˈnera oososi ikkitinanni.”—Maatewoosi 5:44, 45