Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 ROSO 59

Yihowara Hajajantinore Shoole Ooso

Yihowara Hajajantinore Shoole Ooso

Nabukadanatsoori Yihudu roorroota qafade Baabiloone haaˈre haˈri yannara, insa mereerinni olantosi fayyuullenna busulla ooso doortanno gede kulinonsa. Tini ooso sase diro qajeeltanno. Kuni qajeelshi Baabiloonete gobbara worba gashshaano ikkitanno gede kaaˈlannonsa. Nabukadanatsoori Ashifenaazi yinanni roorricha insara aliidiha asse doorino. Tini ooso Baabiloonete qaale nabbawa, borreessanna coyiˈra rossanno. Qoleno insa mootenna gashshaano ittanno sagale ita hasiissannonsa. Kuri ooso giddo shoolu, Daanieeli, Hanaaniya, Mishaeelinna Azaariyaati. Ashifenaazi suˈmansa soorre, Daanieeli Bilxaasoori, Hanaaniya Sidiraaqi, Mishaeeli Misaaqi, Azaariya Abidinaago yee  Baabiloonete suˈma fushshinsa. Insa hakko rossino rosi Yihowara soqqama agurtanno gede assinonsani?

Kuri shoolenti ooso Yihowara hajajamate murcidhino. Insa moote ittanno sagale ita hasiissannonsakkita affino; korkaatuno hattenne sagale giddo mite Yihowa Seeri garinni battaabbinote. Konni daafira insa Ashifenaazira, ‘Mootete sagale inteemmo gede giddeessitootinke ballo’ yitu. Ashifenaazi togo yiinsa: ‘Sagale ita gibbine yartiniro moote shaannoe!’

Hakkiinni Daanieeli Ashifenaaziwa mare togo yii: ‘Ninkera tonnu barri geeshsha akaakiltenna waa calla uyinke. Hakkiinni ninkenna mootete sagale ittannore taashshite lai.’ Ashifenaazi maahoyye yii.

Tonnu barri gedensaanni, Daanieelinna jaallasi wole baalante oosonni roore fayyuulle ikkitu. Yihowa, insa isira hajajantino daafira hagiidhino. Wole agurina isi Daanieelira haaqeenna ajuuja tirate hayyo nafa uyinosi.

Ooso qajeelte guddu gedensaanni Ashifenaazi insa Nabukadanatsooriwa massi. Moote insa ledo hasaawi, hattono Daanieeli, Hanaaniya, Mishaeelinna Azaariya wole baalante oosonni roore worbuullenna hayyoolle ikkitinota afi. Konni daafira Nabukadanatsoori roorroota assinsa. Moote qarrisinosiri heeˈriro duucha woyite insa amaaˈlanno. Yihowa insa wole mootete amaalaasinenna bitaano baalantenni roore hayyoota assinonsa.

Daanieeli, Hanaaniya, Mishaeelinna Azaariya hakkawoyite heedhannohu manni gobbara ikkirono, insa Yihowa manna ikkitinota dihabbino. Atino, annikkinna amakki ledokki nookki woyiteno, duuchante yannara Yihowa qaagatto?

“Anjekki ayino mishoonkehe; coyiˈratto coyinni, heeˈratto heeshshonni, baxillunni, ammanatenninna fayyaaleessimmatenni ammanaasinete dancha lawishsha ikki.”—1 Ximootewoosi 4:12