Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

2017hu Qoqqowu Gambooshshi Pirogiraame

Qidaame

Qidaame

“Hexxotenni hagiidhe; qarru yannara cince”​—ROOMU SOKKA 12:12

SOODO

 • 3:20 Muuziiqu Viidiyo

 • 3:30 Faarso Kir. 44 nna Huuccatto

 • 3:40 SIMPOOZIYEME: Yihowa ‘Cincanna Jawaante Aannohu’ Hiittoonniiti?

  • Daafurtinoriranna Hexxo Mudhitinorira (Roomu Sokka 15:4, 5; 1 Teselonqe 5:14; 1 Pheexiroosi 5:7-10)

  • Anga Ajjinorira (1 Ximootewoosi 6:18)

  • “Buxoho” (Faarso 82:3)

  • Geerraho (Leewaawoota 19:32)

 • 4:50 Faarso Kir. 138 nna Egensiishshuwa

 • 5:00 SIMPOOZIYEME: Kaajje Uurranno Mine Minne

  • “Nooˈne Coyinni Kassi Yitine Heedhe” (Ibiraawoota 13:5, NW; Faarso 127:1, 2)

  • Qaaqquulleˈne ‘Bushu Coyinni’ Agarre (Roomu Sokka 16:19; Faarso 127:3)

  • Oosoˈnera Haˈra Hasiissannonsa Doogo ‘Rosiissensa’ (Lawishsha 22:3, 6; Faarso 127:4, 5)

 • 5:45 CUUAMA: “Waajja” Qeeltoonkeˈne! (1 Pheexiroosi 3:6, 12, 14)

 • 6:15 Faarso Kir. 79 nna Fooliishshote Yanna

 BARRA

 • 7:35 Muuziiqu Viidiyo

 • 7:45 Faarso Kir. 126

 • 7:50 SIMPOOZIYEME: “Cincite” Saˈinori Faale Hadhe

  • Yooseefi (Kalaqama 37:23-28; 39:17-20; Yaiqoobi 5:11)

  • Iyyoobi (Iyyoobi 10:12; 30:9, 10)

  • Yoftahe Beetto (Ejjeetto 11:36-40)

  • Ermiyaasi (Ermiyaasi 1:8, 9)

 • 8:35 DIRAAMA: Looxi Galte Qaagge—Gafa 2 (Luqaasi 17:28-33)

 • 9:05 Faarso Kir. 111 nna Egensiishshuwa

 • 9:15 SIMPOOZIYEME: Kalaqama Laˈne Cinca Ronso

  • Gaala (Yihuda 20)

  • Ilaallate Aana Fultanno Haqqe (Qolasiyaasi Sokka 2:6, 7; 1 Pheexiroosi 5:9, 10)

  • Billaacha (2 Qorontoosi 4:16)

  • Arkitiki Ceicho (1 Qorontoosi 13:7)

  • Waajjitannokki Cea (Ibiraawoota 10:39)

  • Waacco (Efesooni Sokka 6:13)

 • 10:15 Wedella—Kaajjitine Uurraˈne Yihowa Tashshi Assitanno! (Lawishsha 27:11)

 • 10:50 Faarso Kir. 135 nna Jeefote Huuccatto