Hanni koye misilete aana noo qaaqqo lai. Isi callatinohanna waajjinoha lawanno; dihattooti? Ati callattenna waajjite egennootto?— Baalunku manni callatanno woy waajjanno woti no. Qullaawu Maxaafi Yihowa jaalla giddo callattenna waajjite egentinori noota kulanno. Kuri giddo mittu Eeliyaasiiti. Hanni isi xagge ronso.

Elzaabeeli Eeliyaasi shaa yortino

Eeliyaasi lowo diri albaanni, Yesuusi nafa ilamikki Isiraeelete gobbara heeˈrino. Hakkawaro Akiaabi yinannihu Isiraeelete nugusi no; kuni nugusi halaalaancho Magano Yihowa diammanannoho. Akiaabinna galtesi Elzaabeeli, Baˈˈaali yinanniha kaphu magano ammantino. Hakko daafira rooru Isiraeelete manni Baˈˈaali magansiˈra jammari. Mootitte Elzaabeeli busha manchooti; ise Yihowa ammananno manna baala, Eeliyaasino gatikki, shite guddara kaˈu! Hakkawote Eeliyaasi ma assinoro afootto?—

 Eeliyaasi xooqe bai! Mannu nookkiwa baraha xooqe godu giddo maaxami. Isi togo ikkinohu mayiraatiro afootto?— Ee, waajjino daafiraati. Waajjasi kayinni digaraho. Mayira yiniro, Yihowa kaaˈlannosita afino. Yihowa wolqaataamo ikkinota Eeliyaasira hakkuyira albaanni leellishino. Mitte hige Yihowa isi huuccatto macciishshe iiminni giira dirrisino. Hakko daafira xaano Yihowa iso kaaˈlasira dandaanno!

Yihowa Eeliyaasi kaaˈlinohu ma garinniiti?

Eeliyaasi godaho maaxame heeˈreenna Yihowa iso, ‘Koye ma assitanni nootto?’ yee xaˈmi. Eeliyaasi qole togo yii: ‘Ate ammaˈnoommohu ane callaati. Ani callatoommo, qoleno shinannie yee waajjoommo.’ Eeliyaasira Yihowa ammananno manna baala shine gundoonniha lawinosi. Yihowa kayinni Eeliyaasi togo yii: ‘Deeˈni, hatto yaakki digaraho. Ane ammaninohu wolu 7,000 ikkanno manni no. Hakko daafira waajjitooti. Loosattora eemmohehu lowo loosiwe gate no!’ Eeliyaasi tenne macciishshiti hagiidhinoha lawannohe?—

Eeliyaasi xagge maa rosiissannohe?— Waajjanna callatoommo yaa dihasiissannohe. Korkaatuno Yihowano ateno baxxanno jaalla noohe. Qoleno, Yihowara lowo wolqa noosi, isi ayewoteno ate kaaˈlannohe! Horonta callatattokkita afootto daafira dihagiidhootto?—

TENNE XIQISUBBA FANTE NABBAWI