Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Tini Biroshere Kaaˈlitannohehu Hiittoonniiti?

Tini Biroshere Kaaˈlitannohehu Hiittoonniiti?

Tini biroshere Maganu Qaale yaano Qullaawa Maxaafa xiinxallate kaaˈlitannohe. Mitte mittente gufora jeefote noo qummeeshshuwa, duˈminse borreessinoonni xaˈmuwara dawaro Qullaawu Maxaafi giddo hiikko nooro afate kaaˈlitannohe.

Tenne Qullaawu Maxaafi qummeeshshuwa nabbawatto woyite, xaˈminoonni xaˈmuwa dawaro wodanchi. Yihowa Farciˈraasine Qullaawa Borro huwatatto gede ate kaaˈla hasidhanno. ​—Luqaasi 24:32, 45 nabbawi.

Qaagiishsha: Tenne biroshere giddo qummi assinoonni borro baalanti Yihowa Farciˈraasine qixxeessitinote.