Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Maganuwiinni Dayinoha Dancha Duduwo!

Qullaawa Maxaafa Qixxeessinohu Ayeti?

Qullaawa Maxaafa Qixxeessinohu Ayeti?

Qullaawa Maxaafa borreessitinori manna ikkituna, “Maganu qaaleeti” yinannihu mayiraati? (1 Teselonqe 2:13) Maganu hedosi mannaho kulinohu hiittoonniiti?