Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Maganuwiinni Dayinoha Dancha Duduwo!

Qullaawu Maxaafi Halaale Ikkinota Mayinni Anfeemmo?

Qullaawu Maxaafi Halaale Ikkinota Mayinni Anfeemmo?

Qullaawu Maxaafi umisi “Maganu qaale” ikkinotanna Maganu ‘kaphannokkita’ kulanno. (1 Teselonqe 2:13; Tiito 1:2) Tini halaalehonso, Qullaawu Maxaafi maattotenna masalote maxaafaati?