Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Maganuwiinni Dayinoha Dancha Duduwo!

 Roso 3

Danchu Duduwi Addinta Maganuwiinni Dayinoho?

Danchu Duduwi Addinta Maganuwiinni Dayinoho?

1. Qullaawa Maxaafa Qixxeessinohu Ayeti?

Mannu ooso uullate aana hegerera heedhannota kulannoha dancha duduwo Qullaawu Maxaafi giddo borreessinoonni. (Faarso 37:29) Qullaawu Maxaafi giddo 66 shiimmaadda maxaaffa no. Maganu tenne maxaaffa mito 40 ikkannohu ammanamino manni borreessanno gede assino. Umire onte maxaaffa mitu 3,500 diri albaanni Muse borreessino. Jeefote maxaafa 1,900 aleenni ikkanno diri albaanni hawaariya Yohaannisi borreessino. Qullaawa Maxaafa borreessitinori aye hedo borreessitino? Maganu qullaawu ayyaanisinni Qullaawa Maxaafa borreessitinori ledo hasaawino. (2 Saamueeli 23:2) Insa borreessitinohu uminsa hedo ikkikkinni Maganu hedooti. Konni daafira Qullaawa Maxaafa qixxeessinohu Yihowaati.2 Ximootewosi 3:16; 2 Pheexiroosi 1:20, 21 nabbawi.

2. Qullaawu Maxaafi yaannori adda ikkinota huluullammeemmokkihu mayiraati?

Qullaawu Maxaafi albillitte ikkannore mittore soˈrikkinni tittire kulanno daafira giddosi borreessinoonni hedo Maganuwiinni dagginota anfoommo. Mannu ooso tenne assa didandiitanno. (Iyyaasu 23:14) Albillitte ikkannore soˈrikkinni afa dandaannohu Duuchanka Dandaanno Magano callaho.Isayyaasi 42:9; 46:10 nabbawi.

Maganu qixxeessanno Maxaafi baxxinoha ikkannoti wonanni egennantinote; konni garinni Qullaawu Maxaafi baxxinoho. Qullaawa Maxaafa batinyu afiira qolle tirre, lowo biliyoone ikkanno Maxaafa mannaho iillanno gede assinoonni. Qullaawu Maxaafi seeda yanna albaanni borreessinoonniha ikkirono sayinsete ledo sumuu yaanno. Qullaawa Maxaafa borreessitinori 40nku manni borreessitino assaawe ise iseneewa sumuu yitannote. * Qullaawu Maxaafi Maganu baxille ikkinotano xawise kulannonke; hattono xaa geeshsha mannu heeshsho woyyeessate  wolqa noosi. Kuni baalunkuri, lowo miliyoone ikkanno manni Qullaawu Maxaafi Maganu Qaale ikkinota ammananno gede assinonsa.1 Teselonqe 2:13 nabbawi.

3. Qullaawu Maxaafiti qara sokka maati?

Qullaawu Maxaafite qara sokka giddo mitte, Maganu mannu oosora qixxeessinoha baxisanno alaama kulanno duduwooti. Qullaawa Borro, hunda mannu ooso uullate aana gannatete giddo heedhannota hoolloonnihu mayiraatironna albillitte uulla galagalte gannate ikkitanno gara kultannonke.Ajuuja 21:4, 5 nabbawi.

Maganu Qaali giddosi higguwa, addi addi biddishshanna amaale amadino. Qoleno Qullaawu Maxaafi Maganoho mannu ooso ledo noosi aante hiittootero kulannonke; tini Maganu ayimma anfeemmo gede kaaˈlitannonke. Konni daafira Qullaawu Maxaafi Magano afatto gede kaaˈlannohe. Qoleno Maganu ledo jaalooˈmatto gara kulannohe.Faarso 19:7, 11; Yaaqoobi 2:23; 4:8 nabbawi.

4. Qullaawu Maxaafi yaannore huwata dandaattohu hiittoonniiti?

Tini biroshere Yesuusi horoonsiˈrino hayyo harunsite Qullaawa Maxaafa huwatatto gede kaaˈlitannohe. Isi coyiˈrannorira baalaho xiqise horoonsiˈrino; qoleno “Qullaawa Borro tiro” xawisino.Luqaasi 24:27, 45 nabbawi.

Maganuwiinni dayino duduwi gede hagiirsiisannori woluri dino yaa dandiinanni. Ikkollana mitootaho kuni duduwi mittoreno dilawannonsa; wolootu kayinni kullanninsa wote caaccaabbanno. Ati togoorinni hexxo mudhitooti. Hegere heeshsho afiˈrattohu Magano seekkite affanni haˈrittoro callaati.Yohaannisi 17:3 nabbawi.

[Lekkaalliidi qaagiishsha]

^ GUFO 7 Duuchunku Mannira Horo Aanno Maxaafa yitanno biroshere (Amaaru afoo) lai.