Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Maganuwiinni Dayinoha Dancha Duduwo!

 Roso 8

Maganu Bunshenna Qarru Hee’rara Faqqadinohu Mayiraati?

Maganu Bunshenna Qarru Hee’rara Faqqadinohu Mayiraati?

Maganu, mannu ooso alamete aana batiˈrino qarra tira dandiitannokkita leellishate insaneeto gashshitara baqete yanna uyinonsa

1. Bunshe jammartinohu hiittoonniiti?

Uullate aana bunshe jammartinohu Sheexaanu mite yee kapho coyiˈri woteeti. Sheexaanu umo guuta sokkaanchooti; ikkollana, “isi halaalu giddo kaajje diuurrino.” (Yohaannisi 8:44) Isi Maganoho calla gabbaˈanno magansiˈra adhate yorto giddosi kalaqiˈri. Sheexaanu Heewanira kapho coyiˈre Magano agurte isira hajajantanno gede ammansiisi. Addaamino isera kaaˈle Maganoho hajajama giwi. Addaami assinori qarranna reyo abbi.Kalaqo 3:1-6, 19 nabbawi.

Sheexaanu Heewani Maganoho hajajantannokki gede assannore coyiˈri wote, Maganu aliidimma aana finqille kayisanni no. Rooriidi manni Sheexaaneho kaaˈle Maganu Gashshaanchonsa ikkannota giwino. Konni garinni Sheexaanu “alamete gashshaancho” ikkino.Yohaannisi 14:30; 1 Yohaannisi 5:19 nabbawi.

2. Maganu kalaqo xeˈne afidhinoni?

Maganu loosi baalunku guutaho. Maganu mannano ikko sokkaano isira hili mommodda nookkiha hajajama dandiitanno gede asse kalaqino. (Marro 32:4, 5) Isi kalaqinonkehu danchare assanna bushare assa doodhineemmo gede dandoo oyeti. Tenne dandoonkenni Magano banxeemmota leellisha dandiineemmo.Yaaqoobi 1:13-15; 1 Yohaannisi 5:3 nabbawi.

3. Maganu qarru xaa geeshsha heeˈrara faqqadinohu mayiraati?

Yihowa aliidimmasi aana kaˈino finqille isi wossanino yanna geeshsha heedhara faqqadino. Tenne assinohu isi kaaˈlo nookki gashshooti xaqqamannokkita leellishateeti. (Mekibibi 7:29; 8:9) Mannu oosoti 6,000 diri xagge, togoo gashshooti gumi maatiro leellishshanno. Mannu gashshooti ola, jaddo, hattono  woloota miincannita woyi xiwana hoola didandiino.Ermiyaasi 10:23; Roomu Sokka 9:17 nabbawi.

Maganu gashshooti mannu gashshooti gedeeha diˈˈikkino; maahoyye yite adhitannorira lowo horo aanno. (Isayyaasi 48:17, 18) Yihowa muli yanna giddo mannu gashshoote baalanka hunanno. Magano gashshaanchonsa ikkara doodhitannori calla uulla ragidhanno.—Isayyaasi 11:9. Daanieeli 2:44 nabbawi.

Doodhineemmo doorshi Maganu Gashshaanchonke ikkara hasiˈneemmotanna teˈee leellishanno

4. Maganu cinca ninkera mayi faro fantinonke?

Sheexaanu, mannu Yihowara soqqamannohu uminsa xiqimeraatilla yee yekkeeramino. Ati tini kapho ikkitinota leellisha hasiˈratto? Kuni assa dandaattoreeti! Maganu kageeshsha cincasi, ninke baalinke Maganu gashshoote woyi mannu gashshoote doodhineemmota leellinsheemmo gede yanna uyitinonke. Hiikkoye doodhineemmoro heeˈneemmo heeshshonni leellinsheemmo.Iyyoobi 1:8-12; Lawishsha 27:11 nabbawi.

5. Magano Gashshaanchonke ikkara doodha dandiineemmohu hiittoonniiti?

Qullaawu Maxaafi aana xintantinoti halaalu magansiˈra hiitteetiro ronse ise harunsineemmoha ikkiro, Magano Gashshaanchonke ikkara doodhinoommo yaate. (Yohaannisi 4:23) Yesuusi gede ninkeno poletikahonna olaho anga wodhineemmokkiha ikkiro, Sheexaane gimboommo yaate.Yohaannisi 17:14 nabbawi.

Sheexaanu wolqasi horoonsiˈre amanyoote baino assooti halaˈlanno gede assanno. Togoo assootiwiinni xeertiˈneemmo wote mite jaallankenna fiixinke qacifatankera woyi taqawwamankera dandaanno. (1 Pheexiroosi 4:3, 4) Konni daafira mitto doodha hasiissannonke yaate. Magano baxanno manni widira hinge xiiphineemmo? Maganunnita hayyotenna baxillu higguwa ayirrinseemmo? Hatto ikkiro, Maganoho hajajama kabbaade ikkitanno wote mannu dihajajamanno yee Sheexaanu coyiˈrinori kapho ikkinota leellinsheemmo.1 Qorontoosi 6:9, 10; 15:33 nabbawi.

Maganu manna baxanno daafira, bunshenna qarra hoolanno yine ammanneemmo. Isi tenne assannota ammante iso Gashshaanchonsa ikkara doodhitannori uullate aana hegerera hagiidhitanni heedhanno.Yohaannisi 3:16 nabbawi.