Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

 Roso 7

Maganu Mangiste Maati?

Maganu Mangiste Maati?

Yesuusa baxxino Nugusa assinosihu maati?MARQOOSI 1:40-42.

1. Maganu Mangiste maati?

Maganu Mangiste iimi gashshooteeti. Tini Mangiste wole mangistubba baalanta hunte insa bayicho amaddanno; qolteno Maganu fajjo iimano ikko uulla ikkitanno gede assitanno. Maganu Mangistere kulannohu danchu duduwi hagiirsiisannoho. Muli yanna giddo tini Mangiste mannu oosora dancha gashshoote afiˈrate noonsa hasatto wonshitanno. Uullate aana heeˈranno manni baalunku mittimma afiˈranno gedeno assitanno.Daanieeli 2:44; Maatewoosi 6:9, 10; 24:14 nabbawi.

Mitte mangistera nugusu hasiisanno. Yihowa Beettosi Yesuusi Kiristoosi Mangistesira Nugusa asse shoomino.Ajuuja 11:15 nabbawi.

2. Yesuusi wolu baalunkunni baxxino Nugusa ikkinohu mayiraati?

Maganu Beetti shaqqado, hattono gara ikkino coyira ammanaminoha ikkino daafira baxxino Nugusaati. (Yohaannisi 1:14) Qoleno Yesuusi iima heeˈre uulla gashshanno daafira manna kaaˈlate baqete wolqa noosi. Isi reyotenni kai gedensaanni, iimira haˈre silxaane uyinasi geeshsha Maganu qiniiteenni ofollino. (Ibiraawuyaani 10:12, 13) Gedensaannino Maganu isira silxaane oyennasi gashsha jammarino.Daanieeli 7:13, 14 nabbawi.

3. Yesuusi ledo mookkannori ayeooti?

“Qullaawoota” yinanni gaamo iima Yesuusi ledo mookkanno. (Daanieeli 7:27) Qullaawoota ikkitara umo doorantinori ammanantinore Yesuusi hawaariyaateeti. Yihowa ammanamino labballonna meento qullaawoota asse xaa geeshsha dooranni no. Insano Yesuusi gede ayyaanu biso uddidhe reyotenni kaˈanno.Yohaannisi 14:1-3; 1 Qorontoosi 15:42-44 nabbawi.

 Iimira haˈranno manni meˈˈeho? Yesuusi insa “shiima hoshsha” yiino. (Luqaasi 12:32) Kuni manni xaphoomunni 144,000 ikkanno. Insa Yesuusi ledo uulla gashshitanno.Ajuuja 14:1 nabbawi.

4. Yesuusi moohita mayi maikkino?

Maganu Mangiste gashsha jammartinohu 1914nniiti. * Yesuusi Nugusa ikkanni heeˈrenni Sheexaanenna agaaninte iiminni uullara tugino. Hakkiinnino Sheexaanu lowo geeshsha hanqe uulla woˈmate aana qarra naqa jammari. (Ajuuja 12:7-10, 12) Hakkuyinku jammare mannu ooso qarrisannorinna mitiinsannori lowo geeshsha lexxanni haˈrino. Olu, hude, taraawe lowo manna gudanno xiwaninna uullate huxano, Maganu Mangiste muli yanna giddo uullate coye baala biddi assitannota leellishanno “malaati” widira gaamantanno.Luqaasi 21:7, 10, 11, 31 nabbawi.

5. Maganu Mangiste ma assitanno?

Maganu Mangiste alamete deerrinni loosamanni noohu sabbakate loosi widoonni, xa nafa ayino kiire gudannokkiha batinye manna gaˈre baalantenni gamba assitanninna salaametenni heeˈranno gede assitanni no. Lowo miliyoone ikkannohu joogu manni Maganu Mangiste qansichoota ikkanni no. Tini Mangiste xa uullate aana noota busha alame huntanno wote insa keere sayissanno. Konni daafira Maganu Mangiste atoote afiˈra hasiˈrannohu baalunku Yesuusira hajajamanno qansicha ikkanno gara rosa hasiissannosi.Ajuuja 7:9, 14, 16, 17 nabbawi.

Maganu Mangiste 1,000 diri gashshooti yannara hunda Maganu mannu oosora hedinore wonshitanno. Woˈma uulla gannate ikkitanno. Jeefote Yesuusi Mangiste Annisira qolanno. (1 Qorontoosi 15:24-26) Ati Maganu Mangistere kula hasiˈratto manni no?Faarso 37:10, 11, 29 nabbawi.

^ GUFO 12 Qullaawu Maxaafi masaalo 1914 baxxino diro ikkinota kultanno gara roore buuxate, Qullaawu Maxaafi Addinta Mayyee Rosiisanno? yinanni maxaafa qoola 215-217 nabbawi.