Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Maganuwiinni Dayinoha Dancha Duduwo!

 Roso 11

Maganu Higguwa Kaa’litannonkehu Hiittoonniiti?

Maganu Higguwa Kaa’litannonkehu Hiittoonniiti?

Qullaawu Maxaafi halaali, adaga abbanno coye qorophate kaaˈlannonkehu hiittoonniiti?FAARSO 36:9.

1. Ninke mannu oosora biddishshu hasiisannonkehu mayiraati?

Kalaqaanchinke ninke roore hayyichaho. Isi baxillaancho Anna ikkino daafira ninkera assaawanno. Qoleno, kalaqinonkehu isi biddishshi nookkiha uminke umonke marraˈnammora diˈˈikkino. (Ermiyaasi 10:23) Qaaqquulleho anninsanna amansa biddishshi hasiisannonte gede, ninke baalunkura Maganu biddishshi hasiisannonke. (Isayyaasi 48:17, 18) Konne biddishsha Qullaawu Maxaafi higguwanni afiˈneemmo; kuni qole Maganu eltooti.2 Ximootewosi 3:16 nabbawi.

Yihowa higguwa xa dancha heeshsho heeˈneemmo garanna albillitte hegere heeshsho afiˈneemmo gara rosiissannonke. Kalaqinonkehu Magano ikkino daafira, higge fushshate silxaane noosihu isooti; ninke kayinni isi higguwara hagiirrunni hajajama hasiissannonke.Faarso 19:7, 11; Ajuuja 4:11 nabbawi.

2. Maganu Qaali marraˈˈannonkehu hiittoonniiti?

Qullaawu Maxaafi giddo noohu xinta ikkino halaali, addi addi coyi tuncu yaannonke wote Maganu ma assinammora hasiˈrannoro huwatate kaaˈlannonke. Wole higge kayinni xaaddote assinna assitooti yite badde kultannote. (Marro 22:8) Qullaawu Maxaafihu xintu halaali ma assa hasiissannonkero afate kaaˈlannonke gede, seekkine assaawa hasiissannonke. (Lawishsha 2:10-12) Lawishshaho, Qullaawu Maxaafi heeshsho Maganu elto ikkitinota kulanno. Xinta ikkinohu kuni halaali, looso loonseemmo wote, qaete heeˈnoommo wote woyi doogo haˈneemmo wote marraˈˈankera dandaanno. Konne halaale huwatanke, heeshshonkera adaga abbanno coye qorophineemmo gede assitannonke.Soqqamaanote Looso 17:28 nabbawi.

3. Hajajo baalantenni roortinoti lame hajajo hiitteeti?

Yesuusi baalante hajajonni roortannoti lame hajajo noota coyiˈrino. Umiti mannu heeshsho alaami maatiro xawissannote; hakku alaami Magano afate, iso baxatenna isira ammanamme soqqamate. Ayee coyeno wossaˈnineemmo wote, tenne umi hajajo seekke assaawa hasiissannonke. (Lawishsha 3:6) Tenne hajajo garinni heedhannori Maganu jaalla ikkitanno, hattono addu hagiirrenna hegere heeshsho afidhanno.Maatewoosi 22:36-38 nabbawi.

Layinki hajajo mannu ledo salaametenni heeˈneemmo gede biddishsha ikkitannonke. (1 Qorontoosi 13:4-7) Tenne layinki hajajo agadhate, manna Maganu laˈˈanno garinni laˈˈa hasiissannonke.Maatewoosi 7:12; 22:39, 40 nabbawi.

4. Maganu higguwa kaaˈlitannonkehu hiittoonniiti?

Maganu higguwa maate baxillunni sumuu yite heeˈra dandiitanno gara rosiissanno. (Qolasiyaasi 3:12-14) Qoleno Maganu Qaali, maate qarrunni gatisannoha mitto xintu halaale rosiisanno; hakkuno, adhanna adhama geedonnita ikka hasiissannose yaannoho.Kalaqo 2:24 nabbawi.

Qullaawu Maxaafi halaali garinni heeˈranke, maalaamittete hasiisannonkerenna simmeetete keere afiˈrate kaaˈlitannonke. Lawishshaho qaxarte loosiisidhannori, ammanammenna ceeˈminummokki loonseemmo gede kulannoha Qullaawu Maxaafi halaale ayirrisanno manna roore hasidhanno. (Lawishsha 10:4, 26; Ibiraawuyaani 13:18) Qoleno Maganu Qaali heeshshote hasiisanno coyi heeˈrinkero hakkuyinni kassi yine heeˈneemmo gedenna maalu coyinni roorsine Maganu ledo noonke fiixooma kaffi assine laˈneemmo gede amaalannonke.Maatewoosi 6:24, 25, 33; 1 Ximootewosi 6:8-10 nabbawi.

Maganu higguwa garinni heeˈra ordu keerirano kaaˈlitanno. (Lawishsha 14:30; 22:24, 25) Lawishshaho, dimbitinoonte yitannota Maganu higge ayirrisa shaanno xibbinninna adagunni agartannonke. (Lawishsha 23:20) Yihowa ago agginoonte diyiino; ikkollana, bikkunni angammora hasiˈranno. (Faarso 104:15; 1 Qorontoosi 6:10) Maganu higguwa assineemmo coye calla ikkikkinni assaambeemmo coyeno qorophineemmo gede rosiissannonke. (Faarso 119:97-100) Ikkollana addu Kiristaani Maganu higguwa agadhannohu xiqime afiˈrate yee calla diˈˈikkino. Tenne assannohu Yihowara ayirrinye abbateeti.Maatewoosi 5:14-16 nabbawi.