Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Maganuwiinni Dayinoha Dancha Duduwo!

 Roso 9

Maatekki Hagiirraame Assi’ra Dandaattohu Hiittoonniiti?

Maatekki Hagiirraame Assi’ra Dandaattohu Hiittoonniiti?

1. Higgete garinni adhama maatete hagiirrira qara ikkitinohu mayiraati?

Maate hagiirraame ikkitara hasiˈrannohu hagiirraamu Magani Yihowa ayewoteno danchare kulanno. (1 Ximootewosi 1:11) Adhanna adhama jammarsiisinohu isooti. Higgete garinni adhama maatete giddo teense heeˈnanni gedenna ooso ille yaaddo nookkiha lossiˈnanni gede kaaˈlitanno daafira, maatete hagiirrira qara coyeeti.

Maganu adhanna adhama ma garinni laˈˈanno? Isi adhamino manni mitteenni geedara hasiˈranno. Kiristaanu qooxeessinsara noo higge garinni, adhamansa higgaawe assiˈra hasiissannonsa. (Luqaasi 2:1, 4, 5) Yihowa minaanninna minaama mimmitoho ammanaminore ikkara hasiˈranno. (Ibiraawuyaani 13:4) Isi adhama diingannita giwanno. (Milkiyaasi 2:16) Ikkollana, Yihowa minaanninna minaama giddo mittu soorriro kuˈu adhama diige wole adhanno gede faqqadino.Maatewoosi 19:3-6, 9 nabbawi.

2. Minaanninna minaama mimmitoho hiittoore ikka hasiissannonsa?

Yihowa labbaahanna meyaata kalaqinohu adhamanno wote mimmitoho badhe ikkaraati. (Kalaqo 2:18) Minaanni maatete umo ikkino daafira, maatete hasiisannoha maalu coye wonshanna insara Maganunnire rosiisa hasiissannosi. Qoleno umisi hasattonni roorse galtesira baxille leellisha hasiissannosi. Minaanninna minaama mimmito baxanna ayirrisa hasiissannonsa. Guuta ikkino minaanninna minaama nookki daafira, gatona yaa rosa lowonta hasiissannote; korkaatuno tini maatete hagiirrira qara coyeeti.Efesooni 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Pheexiroosi 3:7 nabbawi.

3. Maatekki giddo hagiirru hoogiro, galtekki fushshite huna hasiissannohe?

Maateˈne giddo afoo arrawo hunannori tuncu yiiˈnero, kiˈne lamunku mimmito baxillu illenni laˈˈate woˈnaala hasiissannoˈne. (1 Qorontoosi 13:4, 5) Maganu Qaali maatete giddo kalaqantannota shiimmaadda mitiimma tirate babbaxxa woyyitanno diyaanno.1 Qorontoosi 7:10-13 nabbawi.

4. Ooso, Maganu kiˈne ma ikkitinara hasiˈranno?

Yihowa kiˈne hagiirraamma ikkitinara hasiˈranno. Isi wedellimmaˈnenni hagiidha dandiitinanni gara kultannota duuchantenni woyyitino amaale aannoˈne. Qoleno anniˈnenna amaˈne hayyonni, hattono insa temokkironni dancha roso afidhinara hasiˈranno. (Qolasiyaasi 3:20) Hakkiinni saeno, Kalaqaanchiˈne Yihowa isiranna Beettisira soqqantine hagiirre afidhinara hasiˈranno.Mekibibi 11:9–12:1; Maatewoosi 19:13-15; 21:15, 16 nabbawi.

5. Annuwanna amuwa, oosoˈne hagiirraamma ikkitanno gede ma assa dandiitinanni?

Oosoˈnera sagale, galtannowa, hattono uddidhannore shiqishate diinaggaabbine loosa hasiissannoˈne. (1 Ximootewosi 5:8) Ikkollana oosoˈne hagiirraamma ikkitanno gede, Magano baxxanno gedenna isire rosa halchitanno gede rosiisano hasiissannoˈne. (Efesooni 6:4) Kiˈne Magano baxxinannita heeshshoˈnenni leellishshine lawishsha ikkaˈne, oosoˈne kiˈne faale hadhanno gede lowo kaaˈlo afidhino. Amaaltinanninsa amaale Maganu Qaali aana xintantinota ikkituro, oosoˈne garunni assaabbanni lophitanno gede assitanno.Marro 6:4-7; Lawishsha 22:6 nabbawi.

Oosoˈne jawaachishanna galata rosse; korkaatuno tini lowonta kaaˈlitannonsa. Qoleno soˈro loossuro raga qolanna seejja hasiissanno. Togoo qajeelshi, hagiirrensa hunanno coyiwiinni agarannonsa. (Lawishsha 22:15) Ikkollana, seejjitinanni wote hanqunninna kaajjillunni seejja dihasiissanno.Qolasiyaasi 3:21 nabbawi.

Yihowa Farciˈraasine annuwanna amuwa, hattono ooso kaaˈlate lowo maxaaffa qixxeessitino. Tini maxaaffa Qullaawu Maxaafi aana xintantinote.Faarso 19:7, 11 nabbawi.