Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Maganuwiinni Dayinoha Dancha Duduwo!

Maganoho Suˈmu Noosi?

Maganoho Suˈmu Noosi?

Maganoho duuchu maaragete suˈmi noosi; lawishshaho Woˈmanka Dandaannoha, Kalaqaanchonna Mooticha yinannisi. (Iyyoobi 34:12; Rosiisaancho 12:1; Daanieeli 2:47) Ikkina isi umisira fushshiˈrino suˈmi noosi?