Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Maganuwiinni Dayinoha Dancha Duduwo!

 Roso 2

Halaalaanchu Magani Ayeti?

Halaalaanchu Magani Ayeti?

1. Magano magansiˈra hasiissannonkehu mayiraati?

Halaalaanchu Magani kalaqama baalaho Kalaqaanchoho. Isira hanafono gawalono dinosi. (Faarso 90:2) Qullaawu Maxaafi giddo nooha dancha duduwo coyiˈrinohu isooti. (1 Ximootewosi 1:11) Kalaqinonkehu iso ikkino daafira, magansiˈra hasiissannonkehu iso callaati.Ajuuja 4:11 nabbawi.

2. Maganu isi hiittooho?

Maganu Ayyaana ikkinohura iso illete lae egennino manchi dino; isi heeshsho maala uddiˈre uullate aana heeˈranno manninni lowonta roorete. (Yohaannisi 1:18; 4:24) Ikkollana Maganu kalaqinore laˈnummoro akattasi buuxa dandiineemmo. Lawishshaho addi addi dani laalonna daraaro baxillesinna ogimmasi kultannonke. Kalqete alame halaˈlinyi wolqasi huwanteemmo gede assannonke.Roomu Sokka 1:20 nabbawi.

Qoleno Qullaawa Maxaafa xiinxallinummoro Maganu akattare lowore ronseemmo. Lawishshaho, Qullaawu Maxaafi Maganu baxannorenna giwannore kulannonke; hattono isi manna ma illenni laˈˈannoronna mittu coyi tuncu yaannosi wote ma assannoro kulannonke.Faarso 103:7-10 nabbawi.

3. Maganoho suˈmu noosi?

Yesuusi togo yiino: “Iima heeˈratto Annanke, suˈmikki qullaawa ikko.” (Maatewoosi 6:9) Maganoho addi addihu maaragete suˈmi noosiha ikkirono, suˈmisi mittoho. Konne suˈma gannanni gari mannu coyiˈranno afii garinni babbaxxanno. Sidaamu afiinni “Yihowa” yine woshshinanni.Faarso 83:18 nabbawi.

Mannu Maganu suˈma Qullaawu Maxaafi giddonni fushshe hoole, hakko bayicho maaragete suˈmuwa yaano Mootichanna Magano yinanni suˈmuwa worino. Hunda Qullaawa Maxaafa borreessini waro Maganu suˈma Qullaawu Maxaafi giddo mito 7,000 hinge borreessinoonni. Yesuusi mannaho Maganunnire  rosiisi wote mannu Maganu suˈma afanno gede assino.Yohaannisi 17:26 nabbawi.

Konni baxillaanchu anni gede, Maganu hegere atoote afiˈneemmo doogo biddi assanni no

4. Yihowa ninkera assaawanno?

Gobba gosa woˈmino qarri Yihowa ninkera diassaawannoho yineemmo gede assannonkeni? Mitu manni, isi qarrammeemmo gede assannonkehu ninke fatanara yeeti yaano; togo yaa kayinni digaraho.Yaaqoobi 1:13 nabbawi.

Maganu, mannu ooso mitto coye uminsa doodhitanno gede asse kalaqinonsa. Ninke iso banxe magansiˈneemmo gede doodhate dandoo uyinonke daafira iso galata dihasiissannonke? (Iyyaasu 24:15) Lowo manni kayinni woloota gawajjannore assate doodhino daafira qarru batiˈrino. Yihowa tenne miico laˈˈanno wote lowo geeshsha dadillanno.Kalaqo 6:5, 6 nabbawi.

Yihowa ninkera assaawanno Maganooti. Isi ninke hagiirrunni heeˈnammora hasiˈranno. Qoleno muli barra qarranna qarra abbanno manna baala gudanno. Hakka geeshsha kayinni qarru heeˈrara faqqadanno gede assinosihu ikkadu korkaati no. Kuni korkaati maatiro Roso 8 aana ronseemmo.2 Pheexiroosi 2:9; 3:7, 13 nabbawi.

5. Maganunniwa shiqa dandiineemmohu hiittoonniiti?

Yihowa huuccattotenni isiwa shinqammora koyisinonke. Isi ninkera gillete deerrinni assaawanno. (Faarso 65:2; 145:18) Isi maarannoho. Mito wote dadillinseemmosiha ikkirono iso hagiirsiisate assineemmore dimishanno. Konni daafira guuntete xeˈne heedhunkerono isi ledo lubbora jaalooˈma dandiineemmo.Faarso 103:12-14; Yaaqoobi 4:8 nabbawi.

Kalaqinonkehu Yihowa ikkino daafira, ayenni roorsine iso baxa hasiissannonke. (Marqoosi 12:30) Maganunnire ledde rosse iso baxattota leellishittoronna isi hajajannore assittoro isiwa albinni roore shiqatto.1 Ximootewosi 2:4; 1 Yohaannisi 5:3 nabbawi.