Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

 Roso 1

Danchu Duduwi Hiikkonneeti?

Danchu Duduwi Hiikkonneeti?

1. Maganuwiinni dayinohu danchu duduwi hiikkonneeti?

Maganu mannu uullate aana hagiirraame heeshsho heeˈrara hasiˈranno. Isi uullanna aanase noore baalankare kalaqinohu mannu ooso baxannohuraati. Muli yanna giddo isi uulla woˈmate noo manni dancha heeshsho heeˈranno gede assanno. Isi mannu ooso qarrunni fooliishshiishannonsa.Ermiyaasi 29:11 nabbawi.

Xaa geeshsha mannu gashshooti finqille, xibba, woyi reyo hoola didandiino. Ikkollana, hagiirsiisannohu danchu duduwi no. Muli yanna giddo Maganu mannu ooso mangiste hune hakko bayicho umisi Mangiste uurrisanno. Tenne Mangistera hajajame galanno manni salaametenni heeˈranno, hattono ordu keere afiˈranno.Isayyaasi 25:8; 33:24; Daanieeli 2:44 nabbawi.

2. Danchu duduwi lowo geeshsha hasiisannoha ikkinohu mayiraati?

Qarru baˈˈannohu Maganu bunshe assanno manna uullate aaninni hooliro callaati. (Sofooniyaasi 2:3) Kuni ikkannohu mamarooti? Maganu Qaali xaa yannara mannu ooso qarrisanni noori daannota balaxe masaalino. Yannankera uullate aana noo bunshe Maganu tenne biddi assanno yanna gambissinota leellishshanno.2 Ximootewosi 3:1-5 nabbawi.

3. Ninke ma assa hasiissannonke?

Qaalisinni yaano Qullaawu Maxaafinni Maganunnire rosa hasiissannonke. Kuni Maxaafi baxannonke anni soyinonke dabdaabbe gedeeti. Qullaawu Maxaafi xa dancha heeshsho heeˈneemmo gara, hattono albillitte uullate aana hegere heeshsho afiˈneemmo gara kulannonke. Mitootu ati Qullaawa Maxaafa xiinxallattota gibbara dandiitanno. Ikkollana Maganu abbeemmo yee qaale einoti albillittete heeshsho halchishshannota ikkitino daafira togoo manni xiinxallokki aguratto gede assahera sammi yitooti.Lawishsha 29:25; Ajuuja 14:6, 7 nabbawi.