Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Maganuwiinni Dayinoha Dancha Duduwo!

Tini Biroshere Kaa’litannohehu Hiittoonniiti?

Tini Biroshere Kaa’litannohehu Hiittoonniiti?

Tini biroshere Maganu Qaale yaano Qullaawa Maxaafa xiinxallate kaaˈlitannohe. Mitte mittente gufora jeefote noo xiqisubba, duˈminse borreessinoonni xaˈmuwara dawaro Qullaawu Maxaafi giddo hiikko nooro afate kaaˈlitannohe.

Tenne Qullaawu Maxaafi xiqisubba nabbawatto wote, xaˈminoonni xaˈmuwa dawaro wodanchi. Yihowa Farciˈraasine Qullaawa Borro huwatatto gede ate kaaˈla hasidhanno. Luqaasi 24:32, 45 nabbawi.

Qaagiishsha: Tenne biroshere giddo qummi assinoonni borro baalanti Yihowa Farciˈraasine qixxeessitinote.