Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Maganuwiinni Dayinoha Dancha Duduwo!

 Roso 13

Amma’no Lainohunni Hagiirsiisannori Mayi No?

Amma’no Lainohunni Hagiirsiisannori Mayi No?

1. Baalanti ammaˈno danchate?

Baalante ammaˈno giddo danchu woyi giddo fayyu manni dihooganno. Maganu togoo manna dancha illenni laˈˈannotanna insara assaawannota afa hagiirsiissannote. Ikkollana, lowo bunshe assannohu ammaˈno harunsanno mannaati; tini dadillissannote. (2 Qorontoosi 4:3, 4; 11:13-15) Zeenu rippoortuwa yitanno gara ikkiro isinni, mite ammaˈno shibbiretenni manna guddannore, mitte gaˈre fiite guddannore, olaho karsantannore, hattono qaaqquulle bushiishshannore ikkitino. Togoori Magano baxannoha dancha manna lowo geeshsha dadillisanno!Maatewoosi 24:3-5, 11, 12 nabbawi.

Halaalaancho ammaˈno Maganoho ayirrinye abbitanno; kaphu ammaˈno kayinni iso dihagiirsiissanno. Togoo ammaˈno Qullaawu Maxaafi giddo nookkire rosiissanno; lawishshaho Maganunnirenna reyino mannire kapho rosiissanno. Yihowa kayinni mannu halaalesi afara hasiˈranno.Hiziqeeli 18:4; 1 Ximootewosi 2:3-5 nabbawi.

2. Ammaˈno lainohunni hagiirsiisannori mayi no?

Sheexaanu alame baxxanni heedhenni Magano banxeemmo yitanno ammaˈno iso doga didandiitanno. (Yaaqoobi 4:4) Maganu Qaali kaphu ammaˈno baalanta xaphoomunni “Bayira Baabiloone” yaanno. Baabiloone, hunda Nohi yannahu Baote wayi gedensaanni kaphu ammaˈno jammartino katamaati. Maganu mannu ooso soˈrisiissannotanna coqqontanno ammaˈno baalanta muli yanna giddo hedeweelcho hunanno.Ajuuja 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8 nabbawi.

Woluno hagiirsiisanno coyi no. Yihowa alamete aana kaphu ammaˈno giddo billaalle nooha dancha manna dideino. Isi togoo manna halaale rosiise gamba assanni no.Mikkiyaasi 4:2, 5 nabbawi.

Halaalaancho ammaˈno manna mitto assitanni no

 3. Danchu manni ma assa hasiissannonsa?

Yihowa halaalenna danchare baxanno mannira assaawanno. Isi togoo manna, kaphu ammaˈno agurtine fulle yiino. Magano baxanno manni iso hagiirsiisara yee doogonsa soorriˈrate maahoyye yaanno.Ajuuja 18:4 nabbawi.

Umi xibbi diro, danchu manni hawaariyaate dancha duduwo kultunsata hagiirrunni macciishshino. Yihowa insa alaamanna hexxo afidhinota haaro hagiirraame heeshsho heeˈnanni gara rosiisinonsa. Insa ninkera dancha lawishshaati, korkaatuno dancha duduwo macciishshitu wote heeshshonsa giddo Yihowa balaxisiissino.1 Teselonqe 1:8, 9; 2:13 nabbawi.

Kaphu ammaˈno giddonni fule iso magansiˈranno manniwa daanno manna Yihowa anga fane haarannonsa. Yihowa ateno anga fane haarannohe gede maahoyye yaattoha ikkiro, isi ledo jaalooˈmatto, mereeronsa baxille afidhinore Yihowa magansidhannore haaro jaalla afiˈratto, hattono hegeri heeshsho afiˈratto.Marqoosi 10:29, 30; 2 Qorontoosi 6:17, 18 nabbawi.

4. Maganu uulla woˈmate aana hagiirre abbannohu hiittoonniiti?

Muli yanna giddo kaphu ammaˈno firde adhitanno; kuni dancha duduwooti. Tini firde gobba gosa coqqonunni fooliishshidhanno gede assitanno. Hakkuyi gedensaanni kaphu ammaˈno manna disoˈrisiissanno, hattono mannu mereero babbadooshshe dikalaqqanno. Hakkawote lubbote noori baalunku mitto halaalaancho Magano calla mittimmatenni magansidhanno.Ajuuja 18:20, 21; 21:3, 4 nabbawi.