Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Maganuwiinni Dayinoha Dancha Duduwo!

Maganuwiinni dayinohu danchu duduwi hiikkonneeti? Konne duduwo ammanneemmohu mayiraati? Tini biroshere duuchu manni xa’mannote Qullaawu Maxaafi xa’muwara dawaro qoltanno.

Tini Biroshere Kaaˈlitannohehu Hiittoonniiti?

Tini biroshere Maganu Qaale yaano Qullaawa Maxaafa xiinxallate kaa’litannohe. Qullaawu Maxaafikki giddonni qummeeshsha fa’na dandaatto gara rosi.

Danchu Duduwi Hiikkonneeti?

Maganuwiinni dayinohu danchu duduwi hiikkonneetiro, danchu duduwi lowo geeshsha hasiisannonkehu mayiraatironna ati maa assa hasiissannohero rosi.

Halaalaanchu Magani Ayeti?

Maganoho su’mu noosi? Isi ninke daafira hedanno?

Danchu Duduwi Addinta Maganuwiinni Dayinoho?

Qullaawu Maxaafi yaannori halaale ikkinota huluullammeemmokkihu mayiraati?

Yesuusi Kiristoosi Ayeti?

Yesuusi kalaqamino gara, isi uullara dayinohu mayiraatiro, xa ma assanni nooro rosi.

Maganu Uulla Ma Ikkitara Hasiˈranno?

Maganu uulla kalaqinohu mayiraatiro, qarru ba’’annohu mamarootiro, albillitte uullanna aanase hee’ranno manni ma ikkannoro Qullaawu Maxaafi kulanno.

Reyino Mannira Mayi Hexxo Noonsa?

Reyineemmo woyite hiikkineemmo? Shii’noommo manni ledo galagalle xaandammo ikka?

Maganu Mangiste Maati?

Maganu Mangiste Moote ayeti? Tini Mangiste albillitte maa maa assitanno?

Maganu Bunshenna Qarru Heeˈrara Fajjinohu Mayiraati?

Bunshe hanaffinohu hiittoonniiti? Maganu bunshe heedhara kageeshsha sammi yiinohu mayiraati? Qarru hee’rannokki yanna dagga ikka?

Maatekki Hagiirraame Assiˈra Dandaattohu Hiittoonniiti?

Hagiirraamu Magani Yihowa, maate hagiirru noota ikkitara hasi’ranno. Qullaawu Maxaafi minaannira, minaamara, annuwatenna amuuwaho, hattono oosote aannota kaa’litanno amaale nabbawi.

Halaalaancho Ammaˈno Badde Afa Dandaattohu Hiittoonniiti?

Halaalaancho amma’no mitte callate? Halaalaancho amma’no bade afate kaa’lannoha onte coye rosi.

Maganu Higguwa Kaaˈlitannonkehu Hiittoonniiti?

Yesuusi, biddishshu hasiisannonkehu mayiraatironna wole baala roorannohu lamu seeri hiikkonneetiro rosiisino.

Maganunniwa Shiqa Dandaattohu Hiittoonniiti?

Maganu baalanta huuccatto macciishshannoronna te’ee, huucci’ra hasiissannonkehu hiittoonniitironna Maganunniwa shiqate wolere maa assa hasiissannonkero rosi.

Ammaˈno Lainohunni Hagiirsiisannori Maati?

Mannu baalunku mitto halaalaancho Magano calla magansi’ranno yanna dagga ikka?

Maganu Dirijjite Xintinohu Mayiraati?

Qullaawu Maxaafi addu Kiristaani dirijjite ikkinohu mayiraatironna hiittoonniitiro kulanno.

Yihoware Rosa Agura Hasiissannohekkihu Mayiraati?

Maganonna Qaalesi afakki woloota kaa’litara dandiitannohu hiittoonniiti? Maganu ledo hiittoo jaalooma kalaqi’ra dandaatto?