Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

 ROSO 15

Maganu Jaalla Dancha Ikkinore Assitanno

Maganu Jaalla Dancha Ikkinore Assitanno

Baxattohunna ayirrisatto jaali heeˈrihero, iso lawate woˈnaalatto. Qullaawu Maxaafi “Yihowa danchahonna shaqqadoho” yaanno. (Faarso 25:8) Maganu jaalla ikkate, ninkeno danchuullenna shaqqadda ikka hasiissannonke. Qullaawu Maxaafi togo yaanno: ‘Konnira Maganu baxanno ooso gede iso labbe.’ (Efesooni 5:1, 2) Togo assineemmoti mite mite doogo aante noote:

Woloota kaaˈli. ‘Yanna afiˈnummoro manna duuchaho . . . dancha coye assino.’—Galaatiya 6:10.

Loosoho jawaati. ‘Moorannohu konni kaˈa mooroonke, hakkunninni roore buxanete aannori heeˈrannosi gede angasinni dancha looso loosanni daafuro.’—Efesooni 4:28.

Bisuyinna amanyootunni qullaawa. ‘Konnira jaallaˈya, kuni hexxote qaali noonkehura, Maganu waajjanni coˈo keeraanchimma assinanni, mannimmanna ayyaana batteessannori duuchunni umonke keereensiˈno.’—2 Qorontoosi 7:1.

 Maatekki miilla baxinna ayirrisi. ‘Mittu mittunku umisi minaama umisi gede asse baxose. Minaamano minaannase ayirrisso. Oosoˈya ballo Mootichu Yesuusire ikkitinoonnihura iltinoˈne annuwiˈneranna amuuwiˈnera hajajamme.’—Efesooni 5:33–6:1.

Woloota baxi. “Jaallaˈya, ninke ninkeneewa baxammo, baxillu Maganuwiinni daannona.”—1 Yohaannisi 4:7.

Heeˈratto gobba seera agadhi. ‘Mannu duuchu aleenni higge noo gashshaanora, maahoyye yee galo; gashshootu murrooti widoonni wonsha hasiissannoˈnere wonshe . . . Fushsho hasiissannota fushshe.’—Roomu Sokka 13:1, 7.