Qara amadowa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Huluullitannonke Xaˈmuwara Dawaro Afiˈra Dandiineemmohu Hiikkiinniiti?

Huluullitannonke Xaˈmuwara Dawaro Afiˈra Dandiineemmohu Hiikkiinniiti?

Ati hiikkiinni afiˈnanni yaatto?

  • sayinsetenni?

  • hayyooletewiinninso?

  • Qullaawu Maxaafi giddonni?

 MITTU MASAALAANCHI MAGANO TOGO YIINO

“Wodancha uue . . . Qaalikki gudisiˈre halaaleho.”—Faarso 119:144, 160, Haaro Alame Tiro.

Lowo miliyoone ikkanno manni xaˈmuwansara Qullaawu Maxaafi giddonni dawaro afiˈranni no.

Atino xaˈmuwakkira dawaro afiˈra hasiˈratto?

jw.org yinanni Webisayite tennera kaaˈlitannohe.

Interneetete aana fushshinoommore NABBAWI

Qullaawu Maxaafi viidiyo LAI

 TENNE XAˈMUWA GIDDO ATERA ROORE HULUULLITANNOHETI HIITTEETI?

  • Alame gashshe noohu isi ayeti?

  • Qarrunna shetto heedhannokki yanna dagga ikka?

  • Reyino manni addinta kaˈˈanno?

Qullaawu Maxaafi tenne xaˈmuwara qolanno dawaro jw.org aana lai.

(ADDI ADDI BORRO > MAXAAFFANNA BIROSHERUBBA yaannoha faˈni)