Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Hegere Heeshshowa Massitanno Doogo Afootto?

Lamu gari amma’no calla no; mitte heeshshonniwa massitannote, mitte kayinni baonniwa massitannote. Tenne biroshere qixxeessinoonnihu, hegere heeshshowa massitanno doogo badde afatto gede ate kaa’lateeti.

Bitima

Duuchanka Dandaanno Magani kalqete alamera aliidi Mootichaati. Xaano ikko konni ka’a heeshshote hee’neemmohu isinniiti. Konni daafira, Magano isi hagiidhanno garinni magansi’ranke lowo geeshsha hasiissannote!

GAFA 1

Baalanti Ammaˈno Halaale Rosiissanno?

Baalanti ammaˈno halaalaancho Magano magansidhannoha lawannonsa, ikkollana seerinsanna ammanansa babbaxxitinote. Ikkina baalanti ammaˈno rosiissannori halaalehoni?

GAFA 2

Maganunnire Rosiinsanni Rosi Giddo Halaale Ikkinoha Bada

Halaale ikkinoha ammaˈnote roso bande anfanni gari nooha lawannohe?

GAFA 3

Iima Heedhannori Ayeooti?

Batinyu budu ammaˈno iimi heedhannori daafira coyidhannore ammananno Ikkollana tini amma’no halaalehoni? Qullaawu Maxaafi tenne xaˈmora dawaro qolanno.

GAFA 4

Biˈree Annuwanke Noohu Hiikkooti?

Batinyu manni reyo heeshshote goofimarcho ikkitinota diammananno; hatteentenni wole alamera heeˈnanni heeshshowa saˈnanni buusaati yee ammananno. Tenne daafira Qullaawu Maxaafi mayyaanno?

GAFA 5

Digintenna Kiilo Lainohunni Halaale Afa

Agaaninte wolqaataammahonna xagarraammaho. Ikkollana insa waajja dihasiissannonke.

GAFA 6

Baalanti Ammaˈno Magano Hagiirsiissanno?

Mitu manni baalanti ammaˈno Magano hagiirsiissanno yee hedanno. Magano hagiirsiissanno ammaˈno hiittenneetiro afa dandiineemmohu hiittoonniiti?

GAFA 7

Halaalaancho Ammaˈno Harunsitannori Ayeooti?

Qullaawu Maxaafi addu ammaˈno badde afatto gede kaaˈlannohe.

GAFA 8

Kaphu Ammaˈnowiinni Xeertidhe Halaalaancho Ammaˈno Harunsi

Yesuusi togo yiino: “Ane ledoha ikkinokkihu baalu giwannoe.” Ati aye ledo noottoro afa dandaattohu hiittoonniiti?

GAFA 9

Halaalaancho Ammaˈno Hegere Atoote Abbitannohe!

Yihowa magansiˈrattoha ikkiro, isi xaano ikko albillitte maassiˈrannohe.