“Techo hajajanni noommoheha konne qaale wodanikkira wodhi; qoleno oosokki surrera qaˈmanno gede assi.”—Marro 6:6, 7

Yihowa maate xinti yannara annuwahonna amuuwaho oosonsa towaatate looso uyinonsa. (Qolasiyaasi 3:20) Qaaqqiˈne Yihowa baxannonna sirnyaataamo ikke lophanno gede rosiisa kiˈne loosooti. (2 Ximootewosi 1:5; 3:15) Qoleno qaaqqiˈne woy qaaqqoˈne wodanita afa hasiissannoˈne. Oosoˈnera lawishsha ikkaˈneno lowo geeshsha hasiissannote. Balaxxine kiˈne Yihowa Qaale wodaniˈnera wodhaˈne, oosoˈne dancha gede rosiisate kaaˈlitannoˈne.—Faarso 40:8.

 1 OOSOˈNE KIˈNE LEDO HASAAWA WAAJJITANNOKKI GEDE ASSE

QULLAAWU MAXAAFI MAYYAANNO? ‘Macciishshate rakkinoonnire, coyiˈrate muddantinannikkire ikke.’ (Yaaqoobi 1:19) Oosoˈne giddonsata fushshite kultaˈnera hasidhinanniti egennantinote. Insa coyiˈra hasidhanno wote kiˈne macciishshate qixxaabbinoonnita affanno gede asse. Hedonsa waajjitukkinni coyidhanno gede kaaˈlannore asse. (Yaaqoobi 3:18) Oosoˈne godowa kaajjadda woy russitinannire ikkitinoonnita hedduro, giddonsata fushshite dikultannoˈne. Oosoˈne lossitinanni wote cincaaleeyye ikke; hattono baxxinanninsata ganyitine kullensa.—Maatewoosi 3:17; 1 Qorontoosi 8:1.

MAA ASSA DANDIITINANNI?

  • Oosoˈne ledoˈne hasaawa hasidhanno wote hasaawissensa

  • Qarru kalaqamanno wote calla ikkikkinni oosoˈne ledo ganyitine hasaabbe

2 YAATE HASIDHINORE HUWATATE WOˈNAALLE

QULLAAWU MAXAAFI MAYYAANNO? “Coye xiinxalle laˈˈannohura assannori seyannosi.” (Lawishsha 16:20) Mito wote oosoˈne hedo huwatate coyidhannore calla laˈinoonte. Wedellu coye iibbishansa woy wodaninsara nookkire coyiˈransa haaro coye diˈˈikkitino. “Mittu manchi noo coye macciishshikkinni dawaro qolannoha ikkiro, tini gowwimmate.” (Lawishsha 18:13) Konni daafira oosoˈne coyidhanno coyira hanqate muddantinoonte.—Lawishsha 19:11.

MAA ASSA DANDIITINANNI?

  • Oosoˈne coyidhannori baxireno ikkiro coyidhe guddukkinni mereero eˈinoonte woy coye batissinoonte

  • Kiˈne insa geeshshiri heedhinoonni waro heddinanni gara qaagate woˈnaalle; hattono hakkawaro kiˈnera lowore lawannoˈneri maatiro hedde

 3 LAMUNKURA MITTU GARI HEDO NOOˈNETA AFFANNO GEDE ASSE

QULLAAWU MAXAAFI MAYYAANNO? “Beettoˈya annikki seejjo macciishshi; amakki rosiissannohereno deˈooti.” (Lawishsha 1:8) Yihowa annuwahono amuuwahono oosonsa aana silxaane heedhannonsa gede assino. Oosoˈne ayirrissannoˈnenna hajajantannoˈne gede rosiisa hasiissannoˈne. (Efesooni 6:1-3) Annahonna amate “woˈmunni woˈma hedote mittimma” noonsakkiha ikkiro ooso tenne wodancha dandiitanno. (1 Qorontoosi 1:10) Sumuu yitinoonnikki coyi heeˈriro, oosoˈne albaanni coyiˈrantinoonte; tini oosoˈne ayirrissannoˈnekki gede assitara dandiitanno.

MAA ASSA DANDIITINANNI?

  • Oosoˈne seejjitinannihu hiittoonniitiro hasaabbine xaadisidhe

  • Oosoˈne rosiisa lainohunni babbaxxitino hedo heedhuˈnero, galteˈne hakko garinni heddinohu mayiraatiro wodanchate woˈnaalle

 4 SOMA FUSHSHIDHE

QULLAAWU MAXAAFI MAYYAANNO? “Beettu haˈra hasiissannosi doogo haˈranno gede rosiisisi.” (Lawishsha 22:6) Ooso qajeelsiˈne dancha guma afiˈra, iimi uullanni kae ikkannore diˈˈikkino. Oosoˈne hiittoonni qajeelsitinanniro soma fushshidhe; konni garinni qajeelsate insa seejjano hasiissannoˈne. (Faarso 127:4; Lawishsha 29:17) Seejjate yaa qorichisha calla diˈˈikkitino; oosoˈne fushshitinoonni higgera hajajama hasiissannonsahu mayiraatiro affanno gedeno kaaˈlensa. (Lawishsha 28:7) Qoleno Yihowa Qaale baxxanno gedenna xintu seerasi badde affanno gede rosiissensa. (Faarso 1:2) Tini keeraanchu tiiˈˈi heeˈrannonsa gede kaaˈlitannonsa.—Ibiraawuyaani 5:14.

MAA ASSA DANDIITINANNI?

  • Oosoˈne Maganu nooha ikkinota affe addaxxitannosi gede kaaˈlensa

  • Oosoˈne interneetetenna dagoomittete aante kalaqiˈnanni webisayitera heeˈrannoha maaeela coye gibbanno gede rosiissensa. Qaaqquulle doge bushiishanno manna qorophitanno garano rosiissensa

“Beettu haˈra hasiissannosi doogo haˈranno gede rosiisisi”